Навигация в работната среда - придвижване между документи, страници и в работното поле

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме навигацията между документите.
Между страниците в тях и начините, по които се придвижваме в работно поле и наблюдаваме неговото съдържание.
Първо да разгледаме навигирането между отделните документи.
Отварям нов празен документ.
За да превключвам от единия в другия, щраквам в табовете или клавишната комбинация "ctrl+tab".
Мога също да разделя работния екран между двата документа.
От меню "window" и "tile horizontaly" за подреждане един до друг.
Или "tile vertically" за подреждане един под друг.
"cascade" отделя всеки документ в отделен прозорец.
"dock window" вгражда документа в работния екран.
"combine windows" отново ги подрежда един зад друг.
Сега ще обърнем внимание на навигирането в страниците на документа.
В "coreldraw" когато имаме многолистов документ, винаги при отваряне виждаме първата му страница.
Можем да преминаваме от една в друга, щракваме върху разделите с номерата на страниците.
От стрелките с черта се връщаме директно в първата или последната страница.
Ако искаме да прелистваме последователно.
Натискаме триъгълните стрелки в ляво за предишна.
Или в дясно за следваща страница.
Като по-светло оцветения раздел ни показва в коя страница се намираме.
По лесния начин за прелистване и да използваме клавишите "page up" или "page down" от клавиатурата.
Когато сме в началната страница и натиснем "page up" или последната и натиснем "page down".
Се отваря прозорец, който ни позволява добавяне на няколко страници наведнъж.
В него посочваме брой, преди или след и коя от съществуващите страници да бъдат вмъкнати новите.
И избираме характеристиките на листа.
Като посочените в момента са първоначално зададените за целия документ.
Натискаме "ок" и в лентата за навигация вече виждаме общия брой страници.
За да видим всички страници в един общ изглед.
В меню "View"избираме "page sorter view".
В контекста лента се появява нови бутони, от които можем да променяме вида на иконите показващи страниците в общия изглед на малки, средни и големи.
Също можем и да променяме последователността.
Като натиснем и задържим ляв бутон.
Издърпаме страницата до позицията, където искаме да я вмъкнем и пускаме.
След като приключим с пренареждането натискаме бутона за връщане към нормалния изглед.
Или щракваме върху някоя от страниците два пъти.
Сега да разгледаме навигирането в работното поле.
Когато отворим даден документ в работния лист се позиционира в средата на полето.
Много често обаче докато сме работили предишен път в документа, освен върху листа се случва да сме проставили обекти и в останалата част от работното поле.
Тук забелязваме няколко други обекта.
За да ги видим можем да използваме плъзгачите, които ни придвижват само нагоре, надолу и настрани.
Другият начин е да натиснем и задържим ляв бутон върху иконата на навигатора.
Без да пускаме и да движим курсора, като очертанията на правоъгълника ни показват коя част от активната страница и полето за рисуване преглеждаме.
Същото можем да правим и с един конкретен инструмент.
Ще го открием под инструментал лупа.
Като поставим мишката върху стрелката.
Натиснем ляв бутон и задържим, като се покажат и двата инструмента.
Този, който ни трябва и "pan tool".
Избираме го оттук или използваме бързия клавиш "h".
Също можем и да превключваме от друг инструмент към него с натискане на скрол бутона на мишката.
"pan" инструмента за преместване в работното поле.
Ако използвам скрол бутона и натискам, придвижвам и пускам.
Ако извикам инструмента с клавиш "h" на мястото на курсора се появява икона с ръка.
Щраквам и задържам левия бутон на мишката, издърпам и пускам.
"pan" работи на същия принцип като навигатора.
Като само предвижда в работното поле без да променя мащаба на приближение.
Но с тази разлика, че можем да правим много по-малки и по-точно премествания.
Освен придвижване нагоре, надолу и настрани.
Можем да се придвижваме и образно казано напред.
За да виждаме детайлите на обектите от по-близо.
Независимо кой инструмент сме взели в момента.
Поставяне курсора на мишката и превъртаме напред скрол бутона за приближаване.
Или назад за отдалечаване.
Мястото където се намира курсора се възприема за своеобразен център, който остава фиксиран като разположение и спрямо него увеличаваме или намаляваме.
Можем да направим същото и като изберем с клавиш "z" за инструмента лупа.
И в менюто щракваме върху иконата "zoom in" за приближаване.
Или "zoom out" за отдалечаване.
По-бързо можем да сменяме двете лупички, със щракване с ляв бутон в полето и приближаваме с десен бутон.
Или клавиш "f3" за намаляване.
С лупата можем и да ограждаме отделни зони.
Натискаме и задържаме ляв бутон, придърпваме настрани и по този начин ограждаме зоната, която искаме да приближим и пускаме бутона.
След това за отдалечеване натискаме и задържаме десен бутон.
Ограждаме и пускаме.
Освен отделни зони на полето за рисуване.
Можем да приближаваме конкретни обекти или групи от обекти.
Например искам да видя, само този детайл, разположен на екрана по цялата му височина.
Това става с лупата "zoom to selected".
Или клавишна комбинация "shift+f2".
Лупата в момента не е активна, защото не е селектиран обект.
За да го селектирам, трябва отново да избера инструмента за посочване "pick tool".
С него щраквам върху обекта и натискам клавишна комбинация "shift+f2".
И така виждаме приближен само конкретния обект.
След това ако искам да видя отново всички обекти от полето за рисуване.
От менюто на инструмента лупа избирам иконата "zoom to all object".
Или да натискам клавиш "f4".
Ако искам да приближа само работния лист натискам икона "zoom to page".
Или клавишна комбинация "shift+f4".
Някой команди за увеличаване може да намерите в падащото меню на лентата с опции за инструмента лупа.
Както и да променяте процентното увеличение, като избирате от готовите стойности или ги въведете ръчно.
В началото не е нужно да запомняте всички клавишни комбинации.
Винаги може да си ги припомните, като приложите мишката към бутоните.
А след като ги усвоите, в практиката ще се придвижвате в документите бързо, лесно и без дори да се замисляте.
Това е всичко което е необходимо да знаете за навигацията в "coreldraw", с което завършваме този урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши от клавиатурата прелистваме последователно страниците в текущия многолистов документ?
С Page Up и Page Down
С клавиши + и -
Прелистването не е достъпно с клавиши

Въпроси и отговори

 • От къде да изкарам тази лента?

  Цвета Попова:

  , защото при мен липсва и когато застана с мишката върху иконата най отдолу на Corel се показва колко отворени документа имам

  Венета Желева:

  Доколкото си спомням, Вие ползвате версия Х6, а подреждането в раздели е въведено едва в следващата версия Х7 и затова не е налично при Вас.

  Списък с отворените документа има и в меню Window, но поставянето на мишката върху иконата в taskbar-a ни дава предимството да виждаме в умален вид съдържанието на всички документи, вместо само заглавия.

 • Как мога 

  Анета Михайлова:

  Здравейте, бихте ли ми казали как имайки два файла с по няколко страници, в първия файл да импортна на точно определено място, определена страница от втория файл.

  Венета Желева:

  За да не се дублира информацията, вижте отговора на въпроса Ви тук.

 • Как мога определена страница от файл с няколко страници, да копирам в друг файл - който също съдържа няколко страници?

  Анета Михайлова:

  Точно определена страница от файл с няколко страници, да копирам в друг файл - който също съдържа няколко страници /на точно определено място/ без проблеми. Предварително благодаря.

  Венета Желева:

  За съжаление не ми е известно как да стане директно. Иначе освен прехвърляне с Copy и Paste може да опитате със запазване на единия файл (Вариант 1 – всички страници или Вариант 2- отделна страница) и да го импортирате във втория.

  Вариант 1 - запазете файла, от който искате да вземете страница; във втория документ на избраното място с Insert Page After добавете празна страница, щракнете два пъти, за да преминете в нея и с команда Import вмъкнете предходно запазения файл, като натиснете Space при поставянето. Започвайки от празната страница, ще се импортират всички 3 страници, като автоматично ще се добавят още 2. Получава се документ с общо 6 страници. Преминете отново в Page Sorter View, за да изтриете излишните.

  Вариант2 - при запазването на първия файл може да селектирате съдържанието само на избраната страница, запазете като нов документ от File > Save as и в прозореца за въвеждане на име поставете отметка на Selected only. Добавете празна страница във втория файл и импортирайте еднолистовия нов документ като в предишния вариант.

  Анета Михайлова:

  Здравейте Венета, Много хубав отговор. Разбрах, че програмата не позволява нещо, което ми се искаше да става по-лесно.