Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
1. Въведение в CorelDRAW

Навигация в работната среда - придвижване между документи, страници и в работното поле

Навигация в работната среда - придвижване между документи, страници и в работното поле
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС