Ефект Blend (преливане на един обект към друг). Проект: Сертификат

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме един изключително интересен ефект.
Ефектът "blend" или преливане на един обект към друг.
Един от ветераните в "corel draw".
Инструмента, с който разполагаме за прилагане на ефекта един от най гъвкавите инструменти за това е особено важно да познаваме неговите възможности.
Ефекта на преливане представлява видоизменение или плавна промяна от един обект към друг.
Тази промяна е извършена на малки стъпки.
Между два избрани обекта се създава "blend" група или поредица от междинни обекти, които постепенно променят своите характеристики.
При различия във формата на началната и крайната фигура можем да наблюдаваме постепенното странсформиране.
Освен формите се преливат също и размерите и оцветяването на запалването и очертанията.
За да разкрием силата на ефекта "blend" нека направим преливане между тези два обекта.
Като по време на работа ще разгледаме различните настройки.
При поставяне на активен инструмент "blend" върху един от обектите индикаторът от курсора се променя като ни показва, че е началото на преливането.
Щракваме и задържаме ляв бутон върху първия обект и издърпаме към втория.
Променения индикаторни ни посочва, че тук можем да завършим преливането и пускаме левия бутон.
В резултат получаваме поредица от плавно променящи се обекти.
Като постепенно характеристиките на началния обект се преливат към тези на крайния.
За промяна на разстоянието между обектите можем с ръкохватките да преместваме началния и крайния обект.
С плъзгача по средата да променяме баланса и плътността, с която обектите и свойствата се трансформират.
по протежение на "blend" групата.
От лентата с характеристики можем да избираме от готовите комбинации с настройки.
Да управляваме позицията и размера на цялостния обект.
От "blend direction" можем да завъртаме междинните обекти.
А от поле "blend objects" да зададем техния брой= Като при разполагане на обектите по-начесто получавам ефект подобен на "3D" изтегляне.
От бутон "loop blend" за поредица от обекти можем да придадем траектория на подреждане.
Като колкото по-голяма е ъгъла на завъртане толкова по-завъртян вид ще има получения резултат.
Освен по дъга от "loop blend" можем да прилагаме поредица от обекти към точна траектория на предварително очертана пътечка.
На отворена или затворена крива.
В случая нека разпределим "blend" групата.
По пътечката на тази спирала.
Като след селектиране на групата от "path properties" "new path" и посочим спиралата.
Другия начин за прилагане на "blend" група към пътечката е като десен бутон издърпаме групата и напуснем върху спиралата.
След което посочваме "fit blend to path".
Разпределянето на обектите по кривата можем да направим ръчно като преместим началото или крайния обект.
А също и като селектираме цялата група и от "more blend options" изберем "blend along full path".
За разпределяне по пълната дължина на пътечката.
Плътността на преливане на формите освен с плъзгача можем да управляваме и от "object and color acceleration".
От съседните бутони управляваме преливането на цветовете.
Като "direct blend" задава директно преливане между цветовете на началния и крайния обект.
"clockwise blend" задава преливане преминавайки през стойностите от цветния спектър по посока на часовниковата стрелка.
А "clockwise blend" чреза преминаване през цветния спектър по посока обратна на часовниковата стрелка.
От "split" можем да задаваме прекъсвания като разделяме преливането на няколко по-малки сектора.
А от "fuse start" и "fuse end" можем да обединяваме селектиран отрязък.
С този пред или след него.
От "showstart" селектираме началния обект.
А от "showsend" селектираме крайния, което може да ни бъде при редактиране на по-сложни "blend" групи.
За разделяне на "blend" група от пътечката можем да използваме "detach from Pad".
С което запазваме "blend" групата и в последствия можем да продължим да редактираме.
или да приложим към друга пътечка.
Ако ги разделим с клавиши "ctrl+k" разбиваме групата на няколко обекта.
Пътечка, начален и краен обект.
И група от междинните обекти.
За ефект "blend" освен с инструмента разполагаме и с докер, който най-лесно можем да отворим от "new effect".
Освен върху обекти със затворени контури можем да прилагаме ефекта и върху линий и дори между два обекта, единия откоито е със затворени, а другия с незатворени контури.
При създаване на "blend" група между незатворени линии с промяна на ъгъла на завъртане и броя на обектите в лентата с характеристики или в докера можем да получим много интересни ефект.
Такива бленд групи можем да използваме за задаване на интересни фонове с преплетени нишки.
За цветовете на "blend" групата можем да изберем тази опция.
След това можем да направим няколко огледални копия.
И да ги разположим в "power clip" рамка с създадена с правоъгълника, който имаме за фон.
От другата група можем да създадем много лесен за изпълнение и ефектен фриз.
Като създадем необходимия брой копия по хоризонтала.
Направим допълнително копие за вертикалната страна.
След това създаваме копие на тези две ленти.
Обръщаме ги огледално.
Групираме четирите ленти заедно или центрираме.
И ето така се създадохме ефектен фриз, с който можем да декорираме различни сертификати, грамоти или други материали по избор.
С това завършваме урока за ефекта "blend".
Надявам се за вас да е бил интересен и полезен.
И да провокира нови идеи за вашите проекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Преливане с ефект Blend можем да създаваме ...
между обекти с еднакъв и обекти с различен тип очертания.
между прави линии или свободно изчертани криви с незатворени очертания.
между обекти със затворени очертания.

Въпроси и отговори

 • Цвета Попова:

  получава се това

  Цвета Попова:

  Както и ръчното преместване на началният и крайният обект, за да дам More Blend Options и Blend along full Path

  Венета Желева:

  Относно Fit Blend to Path:

  При издърпване на обекта използвайте инструмент Pick tool.

  Второто важно условие Blend групата да се издърпа върху пътечката на спиралата, по която искаме да се подредят обектите, и когато курсорът се промени във вид на мерник, тогава пускаме левия бутон.

  Ето тук обърнете внимание на активния инструмент и как се променя курсора.

  Ако издърпаме с активен Blend tool или ако с Pick tool пуснем Blend групата някъде по-встрани, а не върху желаната пътечка, Fit Blend to Path няма да се появи в менюто.

  Венета Желева:

  Относно Blend along full path:

  Blend групата, показана на последните две снимки, не е приложена към пътечката на спиралата и може би затова при Вас не е активна опцията за разпределяне по цялата дължина на кривата.

  След като приложите Blend групата към пътечката на спиралата, опцията ще бъде активна независимо дали селектирате поредицата от преливащи се обекти с Pick или Blend tool.

  А ако искате да преместите ръчно началния или крайния обект, използвайте Pick tool, за да можете да ги селектирате поотделно.

  Цвета Попова:

  получи се

 • Венета Желева:

  Включеното катинарче показва, че при преместване на горния плъзгач ще се премества успоредно и долния, и обратното. Двата плъзгача не са заключени за употреба, а са, така да се каже, "закачени" един за друг и ще се движат заедно, независимо кой от тях управляваме.

  Ако искаме да управляваме само преминаването на едната форма в друга или само плавността на преливане на цветовете, тогава е необходимо да отключим тази зависимост.

 • Защо когато искам да копирам групата с Ctrl+C

  Цвета Попова:

  ми се появява копирана цялата първа страница във втората -Сертификат , а не групата за да направя фриз?

  Цвета Попова:

  Стрелка 4 показва , че съм в страница 2 -Проект Сертификат , а ми се копира цялата страница 1 ,без групата - стрелка 2 от горната графика?

  Цвета Попова:

  когато вие влезете във 2 та страница да поставите групата ,не ви се маркира цялата страница ,затова се поставя вътре

  а при мен се маркира цялата страница със Сертификата и затова се наслагват 2 та файла и Сертификат не се вижда когат кликна

  и затова се сливат файловете

  Венета Желева:

  При селектирането преди копиране е добре да имате отворен Object Manager, за да виждате кои точно обекти са селектирани.

  Нещо друго ми прави впечатление на втората снимка - в работното поле изглежда има поставен printscreen на 1-ва страница, докерите и лентата за навигация между страниците се дублират. Долната лента до ръба на снимката действително показва, че сте на стр.2, но малко по-нагоре има още една лента. Проверете в Object Manager за Bitmap обект.

  Относно съдържанието на 2-ра страница - дори и да имате селектиран обект от документа, това не би трябвало да е пречка за поставяне с Ctrl+V на копираните Blend групи. Трудно е да се прецени на какво се дължи това маркиране на цялата страница, което описвате. Съветът ми е да наблюдавате в Object Manager какво точно е селектирано и какви обекти се появяват след поставяне с Ctrl+V.

  Цвета Попова:

  ето какво съм маркирала

  и след като дам Ctrl+V какво ми дава

  Цвета Попова:

  ето какво се получава при 3 тият опит.Да не би бутонът Ctrl+V да ми е дублиран и затова да се получава това наслагване?

  Цвета Попова:

  пробвах единият от 2 та обекта ( самостоятелно да ги копирам),получи се 4 ворно наслагване.Да не би по някакъв начин Ctrl+V да ми се дублира с PrintScreen? До сега съм нямала такъв проблем.

  Цвета Попова:

  Пробвах и от Главно меню , Edit ,Copy съответно във втора страница Edit ,Paste -резултатът е пак същият

  Цвета Попова:

  а сега се получава това

  Цвета Попова:

  само че не копирам параграфен текст , а крива

  Цвета Попова:

  направих нов документ и чрез Главно меню Copy /Paste отново ми дава горната картинка

  Цвета Попова:

  Направих си фриза в първата страница , а проблемът явно е в моят компютър и Септификатът ще стои без фриз

  Венета Желева:

  Можете да преместите фриза, като го селектирате и в Object Manager го преместите чрез влачене и пускане в Layer 1 на стр.2.

  Относно копирането - възможно е да се дължи на проблем с clipboard-a. След рестартиране (за да е сигурно, че в clipboard-a няма нищо) пробвайте отново Copy/Paste на обект в документа.

  Цвета Попова:

  Стана чрез влачене

  Цвета Попова:

  сега е по добре