Проект: Kартичка (част 1) - Цветови стилове и цветови хармонии

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с предимствата на цветовите стилове и цветовите хармонии.
И ще започнем проект за корица на картичка.
За фон на корицата нека създадем правоъгълник.
С размери 90 на 130 милиметра.
След това кръг с диаметър 120 милиметра.
Нека направим още четири копия на кръга.
Ще ги разположим, ето така.
И от пресичащите се очертания ще направим отделни обекти, които ще запълним с цвят.
За пресичане на обектите ще използваме бутоните за оформяне, но при толкова на брой обекти ще ни отнеме повече време.
За това ще използваме инструмента "smart fill".
С него създаваме обекти от области оградени от пресичащи се очертания.
Едновременно с това ги запълваме с цвят.
От характеристиките на инструмента можем да задаваме тип на запалването.
Като можем да избираме между запълване по подразбиране, конкретен цвят или без запълване.
Същото е при настройките на очертанията.
Можем да изберем и дебелина на контура.
Нов обект създаваме със щракване в зона, оградена от пресичащи се очертания.
След като направим обекти от всички зони, можем да изтрием обектите, които ползвахме за основа.
Щракваме два пъти върху инструмента за селектиране.
Така селектираме всички обекти в документа.
Със задържане на "shift" деселектираме запълнените части.
Задържаме "alt", за да изберем правоъгълника под всички обекти.
И изтриваме обектите, които не са ни нужни.
Тези полета в последствие ще поставим снимки.
За това сега ще премахна запълването.
В останалите ще зададем различни запълвания.
Сега да преминем към същинската част на този урок.
На етапа от работата върху даден проект, когато трябва да определим цветовете, които ще ползваме.
Особенно полезен, може да ни бъде докера "color styles", с който създаваме лесно променяеми цветови стилове и комбинации от подхождащи си цветове.
За да отворим този докер, отиваме в меню "windows", подменю "dockers" и избираме "color styles".
Или можем да използваме и клавишна комбинация "ctrl+f6".
В горната част на сивото поле от докера, можем да добавяме цветове, от които да създаваме цветови стилове.
От долната част на полето създаваме цветови хармонии.
Или иначе казано, комбинации от подхождащи се цветове.
От бутон "new color style" имаме три възможности.
Да добавим нов стил, да добавим нов стил от селектиран обект документа или да добавим всички цветове, които са използвани в този документ.
От първата възможност добавяме нов стил.
По подразбиране той е с червен цвят.
Това в последствие можем да променим.
Можем да сменим и името на стила, в това поле.
Нека приложим този нов стил.
Първо селектираме обект от документа.
И щракнем два пъти върху квадратчето на цветовия стил.
По този начин го прилагаме, като цвят на запълване.
И той автоматично се добавя в палитрата на документа.
Можем да го приложим, като цвят на очертанията.
Като селектираме обект и щракнем веднъж с десен бутон.
Също можем да оцветяваме, като издърпаме и пуснем стила директно върху очертанията.
Или върху запълването на обектите.
Предимството да използваме цветови стилове, пред стандартните цветови палитри е че, при необходимост да променим даден цвят, който присъства на няколко места в документа, няма нужда да селектираме всички обект, дори не е нужно да селектираме нито един от тях.
От възможностите на докера "color styles" ще променим стила и той автоматично ще бъде актуализиран за всички обукти, които са свързани с него.
Маркираме стила и от раздел "color Editor" избираме нови стойности и с това цвета се променя при всички обекти, където е използван, като запълване или цвят на очертанията.
Също и в палитрата на документа.
Можем да добавяме нови цветови стилове и като издърпаме директно цветове от палитрата.
Или от обекти в документа, като техните цветове на запълване и очертания се добавят, като цветови стилове.
Цветови стил можем да използваме и като съставка на запълване с градиент.
А също така и при двуцветните запълвания.
Когато разполагаме с повече на брой стилове.
За по-лесно ориентиране в документа, можем от бутон "view options" да добавим опция на преглед "hint view".
И така при посочване на даден цветови стил се появяват индикатори върху обектите, където присъства този цвят.
За удобство можем да увеличим размера на цветовите мостри.
Това става от "use large swatches".
От съседния бутон "convert", можем да преобразуваме цветовите стилове в други цветови модели.
Освен индивидуално да коригираме цветовите стилове, можем да ги обединяваме в цветови хармонии, за да ги контролираме едновременно.
Също и за да създаваме комбинации от подхождащи си цветове.
Маркираме даден цветови стил и избираме меню "new harmony from selected".
Така добавения стил създава нова папка за цветова хармония.
В раздел "harmony еditor", върху цветовия кръг, в момента имаме само един селектор за цвят, обозначаващ единствения стил.
С издърпане на други стилове можем да ги добавим към цветовата хармония, с което върху цветния кръг са появяват нови селектори за тези цветове.
По този начин създаваме персонализирани цветови хармонии от конкретно избрани цветове.
Можем също така да създадем нова папка за цветова хармония от бутон "new color harmony".
С издърпване можем да добавим и нови цветове.
Разположението на цветовете върху цветния кръг, става според някой от предварително зададените модели за контролиране на цветовете хармонии, които можем да избираме от "harmony rulе".
Спрямо водещият цвят се организират останалите цветове, така че да подхождат на основния, като се следва избрания модел.
"analogous" създава хармония от последователни цветове.
При "analogous-accented" срещу близкостоящите цветове има добавен и един контрастиращ цвят за акцент.
"complementary" са допълнителни цветове, които са срещуположни върху цветовия кръг, които добре контрастират помежду си.
"monochromatic" сe състои от сходни нюанси.
"Tetrad" е от двойка цветове и техните срещуположни стойности.
"triad" се състои от триада цветове, разположени под формата на триъгълник.
"custom" е за управляване позицията на всеки цветови стил индивидуално.
Нека направим копие на фона и да приложим тези цветове върху неговите елементи.
За да видим как управляваме цветовата хармония.
Ако посочим иконата на папката, обединяваща стиловете в цветова хармония.
Ще запазим взаимното разположение на всички селектори.
И с придвижване по цветния кръг променяме всички цветове стилове едновременно.
За да коригираме, само един от стиловете можем да го изберем от някое от двете ленти.
Или да щракнем върху неговия селектор, който се огражда с бяло очертание.
След което, можем да го придвижваме индивидуално, а също и да управляваме яркостта, само на този цвят с преместване на плъзгача под цветовия кръг.
За маркиране на няколко селектора, задържаме клавиш "shift" и избираме повече от един цвят.
А за да коригираме отново всички цветове заедно, щракваме в кръга в страни от селекторите.
Можем да добавим нов стил към хармонията, като щракнем два пъти.
И съответно с двойно щракване върху вселектор можем да го изтрием.
Когато контролираме всички стилове едновременно, при придвижване навътре към центъра на кръга, цветовете избледняват.
А към периферията стават по-ярки.
При задържане на "shift" се появява, ето тази ос, която се прилепя селектора, където е поставена мишката.
И заедно с него придвижваме всички селектори към центъра или към периферията.
Като движението става само по тази ос.
При задържане на "alt" се появява по една ос за всеки от селекторите.
Като освен да ги придвижваме към периферията или към центъра.
С издърпане настрани можем да редуваме тяхната позиция.
А при задържане на клавиш "ctrl", можем да завъртаме само в кръг.
Като по този начин се запазва яркостта на цветове и променяме единствено оттенъка за всеки цветови стил.
Можем също да управляваме наситеността, като при селектирана цветова хармония, придвижваме плъзгача под цветовия кръг и така управляваме всички нейни стилове едновременно.
Можем също от даден цветови стил, който ни допада да създадем нова хармония от сходни нюанси.
Като селектираме стила и изберем "new gradient".
След това посочим колко цвята да съдържа хармонията.
Като дадем процент на сходство на нюансите.
Можем да избираме също между светли, тъмни нюанси или и двете.
И накрая натискаме "ок".
Съществуващите цветове стилове и хармонии, можем да изтриваме, като след посочване натиснем бутон "delete" или клавиш "delete" от клавиатурата.
Запазването става от съседния бутон.
Избираме "export style sheet", с което изнасяме във външен файл списък със стиловете и цветовете хармонии.
Поставяме отметки за запазване на различните стилове.
И натискаме "ок".
Такива файлове със стилови списъци, можем да вмъкнем от "import styles sheet".
Така добавяме съхранените в него цветови стилове и хармонии към наличните в документа.
Когато разполагаме с тези цветови хармонии, много лесно можем да направим различни варианти от тях.
Като създадем копие на всички или избрани цветови стилове в нова хармония.
И управляваме цветовете според някой от другите методи.
И експериментираме с наситеността и яркостта им.
Така създаваме различни и лесно управляеми цветови варианти, които можем да покажем, например на наш клиент при работа над дадения проект.
На края когато получим вариант, който ни допада и не искаме да го променяме повече, можем да разрушим връзката между селектирания обект и цветовите стилове.
Като щракнем с десен бутон и от менюто изберем "color styles".
И след това "break link to color style".
С което завършваме първата част на този проект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При промяна на даден цветови стил първо трябва да селектираме всички обекти в документа, върху които е приложен.
Невярно
Вярно
 
С кои клавиши отваряме докера Color styles?
Ctrl + F6
Alt + F6
F6

Въпроси и отговори

  • Венета Желева:

    Здравейте, Цвета,

    За съжаление във версия Х6 бутонът View Options е „Premium feature“. Достъпен е само за регистрирани потребители с premium статут, вписани с потребителско име и парола.

  • Венета Желева:

    При версия Х6 бутонът за избор на Harmony rule е достъпен в актуализацията Update 2, която може да бъде свалена от потребители с premium членство. В нея Color Styles докерът е подобрен и разполага с въпросния бутон.