Проект: 3D илюстрация

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В последния урок от модула посветен на ефектите ще приложим наученото като създадем илюстрация триизмерен вид.
Най-напред ще направим обемен надпис.
За целта първо, трябва да въведем примерен текст.
Като всеки от вас може да изпише своето име.
Препоръчително е обектът да бъде от тип "художествен текст".
За да можем да прилагаме различни ефекти върху него.
Нека изберем друг по-интересен шрифт.
Например, този който ползвахме и в други проекти.
Ще намерите шрифта в материалите под урока.
И да увеличим размера на шрифта.
Оцветяваме надписа.
Като можем да му зададем запълване с градиент.
Създаваме два допълнителни маркера, които оцветяваме в червено.
А за крайните маркери избираме по-тъмен нюанс.
Оцветения текст можем да извием по дъга, чрез ефект "envelope".
Или като направим елипса и приложим текста по нейната пътечка.
В случай, че изберем втория вариант с извиване по пътечка, за да продължим със следващите стъпки, трябва да разделите елипсата от текста.
Върху получения извит надпис можем да приложим перспектива.
За да симулираме завъртане в пространството.
След това нека приложим на така деформирания текст ефект "контур".
Като в настройките заден създаване на контур с една стъпка.
В посока навън от обекта.
С изместване, примерно, два милиметра.
И слагаме заоблени ъгли.
След това разделяме получената група и селектираме по-долния обект.
Променяме цветовете на запълването с градиент.
И с инструмент "extrude" създаваме изтегляне в дълбочина.
За оцветяването на страниците можем да изберем преливане от бяло към някой от цветните нюанси на сивото.
Можем да включим няколко светлинни източника.
И да регулираме техните позиции и сила.
И ето така създадохме надпис с триизмерен вид и обемен контур.
Сега нека направим фона.
Създаваме правоъгълник с размерите на листа.
Нека премахнем очертанията му.
И го оцветим в много тъмен нюанс на синьото.
След което можем да разнообразим запълването като приложим преливка или с "mesh fill" да направим нестандартно оцветяване.
За да изпъква още повече върху тъмния фон, нека около надписа да създадем сияние.
Това можем да направим с инструменти "drop shadow".
Тъй като не можем да го използваме директно върху екструдирания обект.
Създаваме копие на изтеглянето.
Разделяме го на части, които разгрупираме.
И след това сливаме в общ обект.
На този обект задавам хвърлена сянка, чиито цвят променяне на бял.
А режима на сливане с цветовете под нея променяме на "overlay".
Този обект с приложено сияние, разполагаме под екструдирания обект.
И коригираме позицията и интензивността на сиянието.
Сега да направим няколко обекта, които стимулират осветление и звездно небе.
За осветлението създаваме правоъгълник.
Прилагаме градиентно запълване с правоъгълна форма.
Като преливането ще е от черно към бяло.
И поставяме централната ръкохватка извън работния лист.
А след това деформираме формата на градиента с кръглата ръкохватка.
Тази ръкохватка не е активна в по-ранните версии на програмата.
За това е възможно тези от вас, които ползват по-стара версия на "corel draw" да не постигнат същия резултат.
На този обект задаваме неравномерна прозрачност.
С режим на сливане на цветовете "сolor".
А за повече яркост намаляваме степента на прозрачност.
В случай, че отстрани се виждат ясно очертани ръбове на правоъгълника.
Можем да коригираме това, като за крайния цвят на градиента, изберем композитно черно и да премахнем очертанията.
По преценка можем да променим размера на правоъгълника.
И да коригираме формата на градиента.
И ето така направихме реалистична симулация на падаща светлина.
Сега ще ви покажа как върху фона да направим звездно небе.
Най-напред създаваме окръжност с произволен диаметър.
Оцветяваме я в черно и премахваме очертанията.
След това задаваме запълване с градиент.
Като избираме радиална преливка.
На така оцветената окръжност, задаваме прозрачност отново с радиална преливка.
И променяме режима на смесване като отново избираме "color dodge".
За да получим изгряваща звезда на тъмния фон.
С придвижване с мишката чрез задържан ляв бутон и периодично натискане на клавиша "space".
Можем да размножим създадената звезда на произволни места върху фона.
Като редуваме няколко различни размера.
Нека копираме един от тези обекти под обемния надпис.
Да увеличим ширината му до ширината на листа.
И да го деформираме по височина.
При формирането на кръга към елипса, заедно с формата се деформират и приложените радиални градиенти за оцветяването и прозрачността.
В по-стари версии това не е възможно, защото в тях радиалните преливки не могат да бъдат деформирани.
Сега нека добавим и един щрих, който да разчупим симетричната композиция и да допълним обемния ефект.
С инструмент "artistic media" и избран режим на рисуване по избор, изчертаваме щрих, на който задаваме бял цвят.
За да приложим прозрачност към него, първо, трябва да го разделим от пътечката.
Като самата пътечка можем да не изтриваме, за да я използваме по-късно.
На отделения щрих задаваме равномерна прозрачност с режим на сливане "overlay".
Така ефекта е по-мек и изсветляващ.
След което можем да му приложим хвърлена сянка.
Започваща от долния ръб на обекта.
Можем да намалим малко стойността на опцията "federer".
Избираме подхождащ на фона цвят на сянката.
Последната стъпка е между две звезди да направим "blend" група.
И да я приложим към пътечката, която ни остана от "художествения щрих".
Премахваме очертанията на пътечката.
Коригираме позицията и формата.
И разпределяме звездите върху нея по собствена преценка.
Върху фона може да добавим различни текстури.
Ако текстурата няма да запълва целия лист, може да приложите запълване с шарка, която да направите прозрачна с преливане.
И накрая да поставите над фона.
С това приключихме работа по нашия проект за използването на ефекти.
Ще се радвам да споделите и вашите творения и ще ви очаквам отново следващия модул.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Върху изтеглен в дълбочина обект не можем да приложим...
хвърлена сянка
запълване с градиент
осветяване

Въпроси и отговори