Шаблонни документи (Templates) – използване на готови шаблони и запазване на собствени

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се запознаем с един лесен и спестяващ време начин за създаване на еднотипни документи чрез използване на така наречените темплейти или шаблонни документи.
Също ще научим как да създадем собствен шаблон.
Шаблоните документи представляват предварително подготвена комбинация от една или няколко форматирани страници.
С разположено върху тях съдържание, което можем да ползваме за основа на даден проект.
Предимството на шаблоните е, че можем да ги използваме многократно в различни поректи, с което да спестим време.
Има два начина да достигнем до готовите шаблони.
Първият е от началния екран да изберем "new from template".
Което ще рече създаване на нов документ от шаблон.
Втория начин е от меню "file" избираме "new from template".
В прозорецът, който се отваря виждаме списък със шаблони.
Горе от падащото меню, можем да ги сортираме като показваме наличните онлайн.
Или тези които са на компютъра.
Онлайн шаблоните, маркирани с воден знак са достъпни само за регистрирани потребители на лицензиран "corel draw".
От тук избираму да се покажат, само шаблоните, които са на компютъра.
Имаме основен комплект шаблони в пакета за инсталиране на програмата.
И можем да ги ползваме свободно без регистрация.
Можем да ги сортираме по категория.
Или да търсим в резултатите по ключова дума.
След като изберем шаблон, например този за фирмени бланки.
Маркираме го и и натискаме "оpen".
Когато стартираме отваряне на нов документ от шаблон, "coreldraw" задава форматиране на страницата според настройките запазени в шаблона.
След което зарежда всички обекти и стилове в нов ненаименуван документ.
Можем да променяме всички елементи на документа, като например форматирането настраници.
Можем да въвеждаме собствен текст в текстовите полета.
Да променяме оцветяването на обектите и да ги разместваме.
След като приключвам работа по документа и го запазим.
Това няма да промени шаблона, който сме използвали.
тъй като не работим директно в него, а ползваме негово копие вмъкнато в текущия документ.
Освен да използваме готовите шаблони можем да създаваме собствени, като ги запазване в подходящия формат.
Например, ако искам да ползваме многократното документа, който създадохме в предходния урок.
За да не търся всеки път по папките къде се намира.
Мога да го включа в библиотеката със шаблони.
Това ще ми помогне също да избегна записването върху оригиналния дизайн.
И така да не изгубя първоначалната му версия.
Записването на файл като шаблон става от меню "file" и избор на "save as template".
В прозореца, който се отваря посочвам място на запазване на файловете.
Шаблоните документи, обикновено се намират в "my documents", в папка "coral" и "coral content".
И в крайната директория "template".
В тази категория, трябва да въведете име.
А за формата, автоматично е избрано "cdt" или "corel draw" темплейт.
В него се запазват шаблоните документи.
Натискам "save" и в прозореца с настройки посочвам допълнителна информация.
Въвеждам и име, посочвам, че шаблона е едностранен.
Избирам категория и посочвам индустрия.
А в полето забележки, мога да оставя някакво подсещане.
Например за съдържанието на шаблона.
Или за какво е подходящо да го използваме.
Тази допълнителна информация има значение за сортирането на шаблони, когато имаме повече на брой и търсим някой от тях.
Натискам "ок"и това вече е запазения шаблонен документ в "cdt" формат, който можем да видим горе в името.
Този файл не е необходимо да остава отворен, ако няма да нанасяме други промени и затова го затварям.
Следващ път когато искам да използвам шаблона в нов документ.
От "file" и "new from template" и раздела с локалните шаблони, трябва да изберем "my template".
Ето тук виждаме шаблонния файл, който преди малко създадохме.
Ако искаме да намерим файла в папката, в която е записан.
Трябва да щракна с десен бутон и да изберем "open-source location".
От тук копираме файла и да го изпратим на друг потребител.
В същата папка на вашия компютър и вие може да поставите шаблони, който ще намерите в материалите под урока и да ги изпробвате.
След като го поставите в правилната папка.
Той ще се показва в раздела с локални шаблони.
След като създадете нов документ от този шаблон, ще се уверите, че в него всичко е оформено по същия начин, както в оригиналния шаблонен файл.
Имаме страница с формат "а4" със същите обектии форматиране.
Единственото което остава да се направи е да се замени примерния текст и да се променят цветовете.
Така от един-единствен шаблон, бързо и лесно можем да създадем множество отделни файлове, като само променяме някои елементи и характеристики.
по същия начин и вие може да запазвате собствени топло документи за всякакви брошури бланки визитки и други печатни материали

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как зареждаме шаблон в нов неименуван документ?
От Welcome Screen или от меню File -> New from Template
От меню File -> New
Като отворим папката с шаблони в компютъра, заредим файла, копираме всички обекти и ги поставим в нов празен документ

Въпроси и отговори