Копиране, клониране и изчистване на ефекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще разгледаме възможностите за копиране, клониране и изчистване на приложените ефекти.
За извършване и на трите операции можем да използваме командите от меню "effects".
Нека изпълним всяка от тях.
За целта най-напред, трябва да се селектираме обект от документа, който има приложен някакъв ефект.
В меню "effects" виждаме, че и трите команди са активни.
Това е така, защото селектирания обект има приложение ефекти, които можем да изтрием.
А от околните обекти в документа, можем да копираме или клонираме зададените им ефекти.
И да ги приложим върху селектирания обект.
За копиране на единичен ефект имаме три възможности.
При ефектите, за които разполагаме с интерактивни инструменти.
В лентата с характеристики на съответния инструмент можем да използваме бутона за копиране на характеристики.
За да е активен, трябва да сме селектирали обекта, върху който ще поставим копирания ефект.
Щракваме върху бутона.
След това със стрелката посочваме източник.
И ефектът автоматично се поставя върху текущия обект.
Вторият начин за копиране е.
След като селектираме обект.
Отиваме в меню "effects".
И подменю "copy effect".
Този начин е приложим при копиране на всички ефекти, за които разполагаме с интерактивни инструменти.
Също за ефектите "перспектива" и "лупа".
От тук не можем да копираме ефекта "powerclip".
Тук са изписаните с черен цвят имена на ефектите, които присъстват в документа.
И са приложение върху някой от обектите.
След избор на желания вид ефект, с появилата се черна стрелка посочваме приложен върху някои от обектите ефект.
От който с щракване автоматично копираме настройките му и ги прилагаме върху текущия обект.
Ако ефектът е, например, "хвърлена сянка".
Трябва да посочим сянката, като източник на копирането.
Ако копираме контур, трябва да щракнем върху контурната група.
При копиране конкретно на ефекта "контур".
С прилагането му върху целевия обект.
Характеристиките на културната група ще се приложат според съществуващото оцветяване на запълването и очертанията.
Ако целевия обект е вграден.
С градиентно запалване без очертания, копирания контурен ефект ще се приложи с градиентно запълване и без очертания.
Независимо от това, че източникът е с равномерно запълване и има очертания.
В лентата с характеристики можем да видим, при обекта източник и този върху, който приложихме копирания ефект, стойностите са едни и същи.
При копиране копиране, копираният ефект е независим от източника.
И ако променим стойностите при източника.
Това не рефлектира върху целевия обект.
Съвсем различно стоят нещата при клонирането на ефекти.
След селектиране на обект, върху който ще бъде приложен клонирания ефект.
Отиваме в меню "effects", но този път избираме "clone effect".
За клониране на ефекти имаме по-ограничени възможности.
Принципно могат да бъдат клонирани, само ефектите: преливане, изтегляне, контур и хвърлена сянка.
С черен цвят са обозначение наличните в документа ефекти, от които можем да създадем клонирани копия.
Избираме клониране на ефект от обект, който ще посочим.
И с черната стрелка щракваме върху ефекта, който желаем да клонираме.
След клонирането всяка промяна в характеристиките при източника се отразява и при обекта, където е клонирания ефект.
Забележете, че при обекта където копирахме ефекта.
Тези промени не се отразяват.
В този смисъл целите, които искаме да постигнем определят това, дали да използваме копиране или клониране на ефекти.
При клониране на ефекти не можем да променяме характеристиките на клонингите.
Също и на копията на клонинг.
При наличие на множество обекти с еднакъв вид.
Лесно можем да открием обекта с основния ефект.
Като щракнем с десен бутон и избираме "Select Master".
След което можем да нанесем промени, които да се приложат върху всички обекти с клонираният ефект.
Включително и върху тези, които са приложени в "powerclip" рамка.
Ще ви припомня още един начин за копиране на характеристики, който познавате от предишни уроци.
Но досега не сме го използвали за ефекти.
С пипетката копираме няколко приложени ефекта наведнъж.
Трябва да поставим отметки пред имената им в списъка.
Натиснем "ок".
С пипетката изберем източник и след това залеем копираните ефекти върху друг обект.
С използване на пипетката не можем да клонираме ефектите, но имаме едно много важно предимство.
Можем да копирам ефект "powerclip".
Това не е възможно да направим с командите от меню "effects".
От лентата на пипетката за копиране на характеристики, списъка с ефекти поставяме отметка срущу "powerclip".
Натискаме "ок".
С пипетката копираме съдържанието на "powerclip" рамката.
И го поставяме върху друг обект по избор.
За изчистване на приложени ефекти, можем да подходим по различни начини според вида на ефекта, който е приложен.
За ефектите, за които разполагаме с интерактивни инструменти при селектиран обект с приложен ефект, от лентата с характеристики на съответния инструмент, щракване върху бутон "Clear".
Същото можем да направим и от меню "effects".
И избор на команда "Clear".
Чието име ще продължава с името на съответния ефект.
С командата от меню "effects".
Можем да изчистваме всички видове ефекти, приложени с интерактивните инструменти, както и ефекта преспектива, за който нямаме интерактивен инструмент.
Ако са приложени няколко интерактивни ефекта един върху друг.
Първо се изчиства този ефект, който се намира най-близо до обекта в структурата на документа.
За да изчистим конкретно избран ефект.
С подходящ инструмент, активираме режим на редактиране.
И изчистваме от бутона в лентата.
Или от меню "effects" и команда "Clear".
За изчистване на прозрачност.
От лентата на инструмента, избираме "no transparency".
И ако е зададен друг режим на смесване на цветовете.
Променяме на "normal".
За изчистване на "powerclip".
С десен бутон щракваме върху рамката.
И от "frame type" избирам "none".
Така съдържанието на "powerclip", директно ще бъде изтрито.
Ако не искаме да го изтриваме.
Знаете, че можем първо да го изведем извън рамката.
Преди да променим типа и от "powerclip" на "none".
С това завършваме поредицата уроци за разучаване на специалните ефекти.
След като вече знаете как да ги прилагате, копирате и изчиствате.
Можем да преминем към последния урок от този модул, в който ще съчетаем различни ефекти в комплексен проект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако копираме контурен ефект от обект с равномерно запълване и приложени очертания върху обект с градиентно запълване и без очертания, концентричните обекти от получената контурна група...
ще бъдат с градиентно запълване и без зададени очертания.
ще придобият равномерно запълване и очертания като на обекта-източник.
ще получат очертания, но ще запазят градиентното запълване.
 
При клониране на ефекти можем да променяме характеристиките на ефекта...
единствено при обекта с основния ефект.
при всеки обект с приложен ефект-клонинг.
само при копия на обекти с клониран ефект.