Панел Options за задаване на настройки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме панела "options" в "coreldraw".
Той ни позволява да задаваме основни настройки за работа на програмата, които да ни осигурят необходимата ефективност, бързина и удобство при боравенето с нея.
В следващите уроци отново ще срещаме този панел.
За това тук ще маркираме по-важното от неговите раздели.
Ще видим какво можем да контролираме от тях, за да можем в последствие да се ориентираме по-лесно при настройване на отделните елементи на работната среда.
За да видим някой от опциите в "options" панела е необходимо да имаме отворен документ.
В случая ще ползвам този.
А сега нека да видим как да отворим самия панел.
Има няколко начина за това.
От иконата "options".
Шли с клавишна комбинация "ctrl+J".
Или "tools" и след това "options".
В първи раздел "workspace" са настройките за работната среда.
И някои основни действия в нея.
За да разгърна съдържанието на раздела, щраквам върху знака плюс.
В "general" можем да задаваме действия, които да се изпълняват при зареждането на програмата.
Да управляваме броя на стъпките за връщане и повтаряне на действия.
Да показваме и центрираме определени елементи в потребителската среда.
В "display" управляваме начина на визуализиране на елементите.
Както и действието по подразбиране, което да се изпълнява със "scroll" бутона на мишката.
В "edit" задаваме минимален ъгъл на завъртане на обектите.
Точността на рисуване и чертане.
Размера, с който ще се виждат ключовите точки на обектите и други.
В "save" настройваме условията на запазване на програмата.
Определяме през какво време да се прави автоматично резервно копие.
В разделна "text" задаваме различни параметри на текстовите обекти.
Използване на шрифтове.
Проверка на правописа.
Автоматично коригиране на различни езици.
В "toolbox" се контролират настройките на някой инструменти от кутията.
В "customization" можем да задаваме видимостта и външния вид на отделни ленти с менюта и инструменти.
Да управляваме командите за различни действия.
Както и опциите на цветовите палитри, които ще разгледаме по-нататък.
Втория основен раздел е "document".
Той е активен, само при отворен документ.
И се отнася конкретно за него.
В "general" настройваме основни параметри на документа, като режима на преглед, стъпка на преместване при копиране на обектите, цветови модел, в който ще се показва основната цветова палитра.
В опциите на страницата в "page size" задаваме формат.
Също така размери, ориентация, резолюция и раздувки зе печат.
В "background" можем да зададем фон на страницата, който може да се принтира или не.
В "guidelines", "grid" и "rulers" управляваме настройките на водещите линии, мрежи и скали, с които ще се запознаем в следващите уроци.
В "save" от този раздел задаваме настройките за запазване на конкретния файл.
Като включване на текстури и ефекти.
В последния раздел "global" можем да редактираме общите настройки за принтиране и преглед.
Също така и растерните ефекти.
Филтри за различни типове файлове.
И настройките за използване на "spot color".
Всички тези настройки могат да ни помогнат да оптимизираме начина на работа на софтуера.
Да приведем средата на "coreldraw" в съответствие с различни изисквания, с които е необходимо да се съобразим.
А също и да я направим по-удобна и функционална, с което да подобрим работата си с нея.
И така да повишим нашата производителност.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как отваряме Options панела?
От меню Tools -> Options или с Ctrl+J
От меню View и избор на View Window
С клавишна комбинация Ctrl+О