Генериране на баркодове с Barcode Wizard

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще разгледаме някои много интересни и полезни функционалности, с които "corel draw" изпълнява различни задачи.
Изпълняват се повтарящи се операции, попълва се съдържание в еднотипни документи или генерира различни видове обекти, само с няколко щраквания на мишката.
В първия урок от модула ще научим как да генерираме баркод чрез градения генератор "barcode wizard".
За целта на урока ще направим стандартен 13 цифрен баркод.
От меню "object" или за по-ранни версии е меню "edit", избираме команда "insert barcode".
Другия вариант за отваряне на баркод генератора е от бутона за зареждане на "corel draw"приложения Отваря се прозорец с настройки на баркод генератора, който ни предоставя голям избор от формати.
За някои конкретни стоки има отделен формат, като например форматът "ISBN".
В който се генерират уникалните идентификационни номера на книги според международния стандарт.
За този формат първите 3 цифри на баркода, трябва да бъдат 9, 7, 8.
За други видове стоки, баркодовете на производители от различни държави започват с различни цифри.
Както например при баркодове във формат "ean13".
Баркодовете за стоки произведени в България започват с първи три цифри: 3, 8, 0.
Нека направим такъв 13 цифрен баркод, но с произволен номер.
Въвеждаме 12 на брой цифрови знака.
А 13-та контролна цифра се генерира автоматично.
След това натискаме "next".
В следващата стъпка можем да изберем резолюцията, с която да се генерира баркода и да управляваме настройките за размера.
Можем да оставим тези настройки, както са зададени по подразбиране и натискаме "next".
На следващия етап можем да изберем дали да покажем или да скрием различни елементи от баркода, като например цифрите правещи кода четим за хората.
Когато сме готови натискаме "finish".
Появява се прозорец с въпрос, дали баркода да бъде копиран в клипборда.
Натискаме "yes".
След, което с "ctrl+v" поставяме в документа генерирания баркод.
Възможно е баркода директно да се постави в листа без показване на прозореца за копиране в клипборда.
Типът на обекта, в който се генерират баркодовете е "ole".
Този формат ни позволява, чрез двойно щракване върху баркода да се върнем към настройките за генериране и да ги променим при необходимост.
Но не ми дава възможност за редактиране на характеристики, като например цвета на запълване.
Също така не е желателно да имаме "ole" обекти във файлове, които изпращаме за печат.
За това е необходимо да преобразуваме баркодът във векторен обект.
Това преобразуване можем да направим по два начина.
Първият начин е да селектираме "ole" обекта.
И да го експортираме, като изберем формат "cmx".
При наличие на няколко варианта за "cmx" формата, избираме първия подред в списъка.
След експортирането можем да изтрием "ole" обекта.
В случая, аз ще го оставя, за да ви покажа след това и втория начин за преобразуване.
"cmx" файла, който експортирахме вмъкваме в "corel draw" документа.
Ще поставя един запълнен с цвят правоъгълник под вмъкнатата група от обекти, за да видите какво точно се е получило.
Баркода се преобразува във векторни правоъгълници, съставящи баркод щриха и имаме текстови обекти за цифрите.
Имаме правоъгълника запълнен с цвят, а под тях имаме бял фон.
Тъй като при повечето опаковки не се изисква баркодовете да с бял фон, можем да премахнем този правоъгълник или да го оцветим в друг цвят вписващ се добре в дизайна, за който е предназначен баркода.
Препоръчително е това да бъде светъл и контрастиращ на щриха цвят, който няма да затрудни четимостта.
След това селектираме всички обекти от баркода, без фона.
И ги оцветяваме в 100% "cmyk" черно.
Препоръчително преди изпращане за печат текстовите обекти от баркода да бъдат конвертирани в криви.
На края сливаме щрихите и конвертираните цифри в общ обект.
И с това първият ни векторен баркод е готов.
Вторият начин за конвертиране на баркод във векторен обект е да копираме създадения "ole" обект и и от менюто "edit" избираме "paste special" за поставяне на специален обект.
В прозореца избираме втората възможност "picture metafile", натискаме "ок".
И векторния баркод се поставя в центъра на листа.
Разгрупирам вмъкнатата група от обекти и оттук нататък стъпките са същите както и в предходния пример.
Единствената разлика и съществено предимство е, че в началото си спестяваме експортирането на баркода във външен "cmx" файл.
И така получихме и втория ни векторен баркод готов да бъде оформен с подходящи цветове, за да се впише в дизайна на разнообразни опаковки или други изделия.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Посочете кой от изброените методи НЕ Е подходящ за конвертиране на баркод във векторен обект:
Преобразуваме баркода в растерно изображение, което векторизираме от Trace bitmap.
Копираме баркода и при поставянето на специален обект избираме Picture(Metafile).
Експортираме баркода във файл с формат cmx, който след това вмъкваме в документа.

Въпроси и отговори