Структура на документа и слоеве (Layers)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Познаването на структурата на документа и организацията на обектите в него е важно условие за успешна и бърза работа.
В "coreldraw" всички елементи от съдържанието се организират в така наречените слоеве.
Те са видими в докера "object manager".
Ако при вас той не се показва в прозореца с докери, можете да го отворите от меню "window", подменю "dockers" и "object manager".
Тук можем да видим структурата на документа.
И йерархичното подреждане на обектите и останалите елементи.
Съдържанието, което се отнася за конкретна страница се разполага в локални слоеве подредени в раздел с номера на страницата.
В случая имаме само една страница в документа и нейното съдържание е представено в "object manager" в раздела "page 1".
Съдържанието, което се прилага върху всички страници в документа, като водещите линии или документната мрежа се разполага в глобални слоеве, наречени "master layer", които се виждат в целия документ.
Всички "master layer" са подредени в обща виртуална страница.
"master page", която не се визуализира като отделна страница, но елементите, които се съдържат в нея присъстват всички страници в документа.
На пример, ако добавим нови празни страници водещите линии ще бъдат видими във всяка от тях.
В структурата на всяка страница по подразбиране се създават локалните слоеве за водещи линии.
И слой за съдържанието, което автоматично се озаглавява със "слой 1".
И в него се разполагат всички обекти, които създадем.
За всеки обект иконата пред името показва типа на обекта, цвета на запалването и очертанията.
Можем да покажем по-подробна информация от бутона "show object properties".
От бутон "new layer" може да добавяме нови слоеве.
При създаването можем да преименуваме слоя или да го оставим с това име и да натиснем "enter".
Оцветяването на името в червено показва активния в момента слой, в който ще се разположат всички обекти, които създадем.
Можем също да преместваме обекти от един слой в друг.
Ще преместя всички правоъгълници, като маркирам първия и задържа "shift" и посоча последния.
Така селектирам цялата поредица от правоъгълници.
И като задържам ляв бутон на мишката ги издърпвам и пускам в другия слой на някой от местата, където се появява хоризонтална черта.
Сега вече всички правоъгълници са в един общ слой.
По същия начин можем да ги преместим и на друга страница.
Предимството да организираме обектите в слоеве е възможността да ги управляваме от тези икони.
Можем да скрием съдържанието на целия слой, като щракнем върху иконата с око.
С това списъка със скритите обекти става неактивен и не можем да ги селектираме.
Но ако отворим прегледа преди отпечатване "print preview".
Ще видим че при принтиране те ще се отпечатат.
За да забраним отпечатването им натискаме иконата с принтер, върху която се поставя знак за забрана.
При забранено принтиране на слоя, дори обектите да се видим с документа в "print preview" виждаме, че те няма да се отпечатат.
Непечатаеми по-подразбиране са водещите линии в слоя.
Можем също да забраняваме и редактирането на даден слой.
Като го заключи с иконата с моливче и така няма да можем да селектираме обектите в него.
А ще можем, само тези от другите слоеве.
От отцветения квадрат задаваме цвета на очертанията за съответния слой, който ще се показва при режим на преглед "wireframe".
Можем да приеменуваме, както слоевете така и отделни обекти, а също и страници.
Изтриваме като посочим обект или слой и натиснем клавиш "delete".
Страница изтриваме с десен бутон и "delete page".
Единствената страница, която не можем да изтрием е "master page", както и нейните основни слоеве: "desktop, guides, document grid".
Но можем да изтриваме съдържанието на някой от тях.
От "document grid" включваме и изключваме документната мрежа.
В "guides" се намират водещите линии.
Можем да ги селектираме от "object manager" и да ги изтриваме или да ги прехвърляме в "guides" на друга страница.
За да се виждат само в нея, а не в целия документ.
На всички нови водещи линии, които създадем ще се позиционират отново в "master page".
В "desktop" се разполагат обектите, които създаваме извън работния лист.
А след като ги преместим върху дадена страница автоматично се прехвърля в някой от нейните слоеве.
Нови слоеве в "master page" добавяме от бутона"new master layer".
И обектите, които постави в този слой ще се видим във всички страници на документа.
Материалите под урока ще намерите допълнителен бонус файл, представящ малка част от наш бъдещ проект за календаркойто искам да ви покажа предварително за да се запознаете отблизо с практическото приложение на слоевете в реален документ документ.
Разгледайте структурата на документа в "object manager", за да видите обектите, които се ползват за фон на всички страници от "master page" А в отделните раздели ще видите съдържанието, което сме се сменя за всяка страница, като снимки, дати, имена и месеци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи Master Page?
За разполагане на слоеве със съдържание, което ще се вижда във всички страници
За заключване на слоеве с обекти
За скриване на обектите при отпечатване

Въпроси и отговори

 • Как да активирам изскачащи подсказки?

  Божидар Кръстев:

  Здравейте. Как да активирам изскачащите подсказки при поставяне курсора над иконите, когато съм в режим Print Preview?

  Венета Желева:

  Здравейте, не ми е известна такава възможност в Print Preview, но изгледът на бутоните може да се персонализира така, че да се показват имената на командите до/вместо иконите:

  1. Десен бутон върху съответната лента > Customize > (името на лентата) > и избор на Image/ Caption/ Caption to right за всяка лента поотделно;

  2. Десен бутон върху лента > Customize > (името на лентата) > Properties и от посочените в списъка за Toolbox, Property и Standard лентите се избира Button Appearancе. Този начин е по-бърз за персонализиране на всички ленти.