Прилагане на текст към пътечка. Проект: Лого

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разучим една много интересна опция при работа с артистичен текст.
А именно прилагането към пътечка.
Пътечката може да бъде геометрична фигура или произволно очертан векторен обект със затворени или незатворени очертания.
Най-напред ще ви покажа няколко начина за прилагане на текст върху линия, а след това ще приложим наученото в собствен малък проект за лого.
Първия начин за прилагане е с активен инструмент "текст".
Приближаваме мишката към линията и при появяването на символ с буква "а" щракваме върху линията.
След което се появява мигащ курсор и можем директно да започнем да пишем.
Втория начин е да селектираме двата обекта.
Това са линията и предварително създадения текст.
След това от меню "text" избираме "fit text to path".
Така прилагаме текста към зададената пътечка.
След това с червената ръкохватка в началото на текста можем да управляваме позицията му спрямо линията.
Третия начин е най-напред да изберем текста.
След което го издърпваме и със задържан десен бутон към желаната пътечка.
При промяна на курсора пускаме бутона.
И от менюто избираме "fit text to path".
Четвъртия начин ни позволява малко повече гъвкавост при позиционирането на текста преди прилагане.
Селектираме избрания надпис след това от менюто "text" избираме "fit text to path" и с показалеца, който се появява приближаваме извитата линия.
Без да щракваме, само като придвижваме мишката можем да видим различни варианти за позициониране.
И едва след като изберем желаната позиция на надписа щракваме с ляв бутон за фиксиране.
Изброените начини можем да прилагаме и върху пътечките на затворени криви.
Освен това можем да създадем редове за писане с неправилна форма.
Като комбинираме няколко линии с незатворен контур в един обект и приложим текста към тях.
Нека разгледаме възможностите за управляване на текстовете, които приложихме към различните пътечки.
Освен от червената ръкохватка можем да контролираме позицията на надписите от лентата с характеристики.
Можем да променяме ориентацията на текста.
Да контролираме прецизно отстоянието от пътечката.
И изнасянето от началото на линията.
Можем да обръщаме текста огледално.
Да задаваме на какви стъпки да става прилепянето му към пътечката при ръчно позициониране.
A от останалите полета променяме шрифта и форматирането.
За да приложим цветови промени само върху текста или само върху линията можем да ги селектираме изолирано, като задържаме клавиш "ctrl".
За да разделим текста, като самостоятелен обект, трябва да селектираме и двата обекта и натискаме клавиши "ctrl+k".
Сега ще приложим наученото и ще създадем лого, което ще използваме по-нататък в следващите проекти.
За целта предварително подготвих основните елементи и остава единствено да подредим текстовите обекти.
За основа на логото имаме полигон с модифицирани очертания.
А над него кръг, по който ще приложим два от надписите.
Както и една готова форма за централния надпис.
А сега да пристъпим към действие.
Издърпване с десен бутон първия надпис и го прилагаме към кръга.
С червената ръкохватка го позиционираме от вътрешната страна на пътечката, като можем да изключим прилепването към кривата, за да разположим текста по-близо до вътрешността.
По същия начин ще подравним и последния надпис.
Тъй като това ще бъде втори надпис по същата крива и не можем да го приложим директно с десен бутон.
От менюто "text" избираме "fit text to path" и посочваме кръга.
За да завъртим надписа на 180 градуса го обръщаме огледално и по двете направления.
И след това коригираме позицията.
Централния надпис прилагаме към извитата форма.
Коригиране позицията и променяме ориентацията на текста, за да бъдат буквите изправени вертикално.
Оставащия надпис прилагаме към същата форма.
Като от менюто "text" избираме "fit text to path".
И после щракваме върху формата.
Завъртаме надписа чрез огледално обръщане и в двете направления и след това коригираме позицията.
На края можем да поставим декоративни линии, за да придадем завършеност на нашето лого.
Можем да коригираме и размера на шрифта.
И позицията на отделните букви с инструмент "shape".
След като успешно се справихте с тази задача експериментирайте със собствена идея за лого, като използвате геометрични форми, цветове и шрифтове по ваш избор.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как прилагаме съществуващ текст към пътечката на обект от документа?
Селектираме двата обекта и от Text избираме Fit Text to Path или издърпваме текста с десен бутон и го пускаме върху пътечката.
Селектираме обекта, по който искаме да поставим текста, от Text избираме Fit Text to Path и с показалеца посочваме текста, който искаме да приложим към пътечката.
Маркираме и копираме текстовия обект, с инструмент Text щракваме върху пътечката и го поставяме.

Въпроси и отговори

  • Защо не мога да запълня формата, която направих от два полукръга?

    Nikoletad:

    Защо не мога да запълня формата, която направих от два полукръга?

    Венета Желева:

    Двете незатворени окръжности в момента не образуват общ обект. Отделно долната (селектираната долу вдясно) е разбита на сегменти. Изглежда, че е включена опцията за запълване на незатворени криви, но на места вместо една обща точка лежат 2 точки една върху друга и затова се получава това нарязване в запълването. Ако правилно разбирам идеята Ви да се получи обща форма от двете незатворени окръжности, най-лесно ще стане, като маркирате двете заедно и в лентата горе натиснете бутон Create boundaries (ще се появи при селектирани 2 обекта). Получената обща форма изтеглете встрани и оцветете.