Създаване на персонализирани очертания

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа как да направим персонализирани очертания.
Ще използвам два обекта от предходния урок.
Една затворена и една незатворена крива.
И с тях върху растерното изображение отстрани ще направим малък проект, който наподобява бродерия върху плат.
Както вече знаете, стила на линията на селектирания обект можем да променяме от докера "object properties".
Или от прозореца "outline pen" с настройките на очертанията.
Сега ще видим и как да променяме съществуващите стилове на линиите.
След като изберем даден стил натискаме бутон "edit style".
Или ако работим с докера, натискаме бутон "setting".
Той е означен с многоточие.
В редактора на стила на линията, виждаме сектора, който се повтаря.
За да увеличим разстоянието между отделните тирета на линията.
Трябва да преместим разделителя.
С маркиране на белите сектори, с ляв бутон на мишката създаваме нови тирета.
А като маркираме запълнен сектор, изтриваме част от тире.
Можем да създаваме стил на линията с максимум 5 броя тирета.
Като първия и последния сектор, винаги остават заключени и не можем да ги маркираме.
Започваме със запълнен сектор и завършваме с незапълнен.
Като приключвам с формирането на стила на линия, можем да я запазим, като нов стил от бутон "add".
Или да заместим съществуващия стил от бутон "replace".
За отмяна натискаме "cancel".
Ще натисна "add" за добавяне като нов стил.
И след това "ок" за прилагане върху селектирания обект.
Да направим нашия персонализиран контур по-интересен.
Нека добавим върхове на стрелки или символи в началния и крайния възел.
От полетата "star arrowhead" .
И "end arrowhead" .
В настройките за всеки символ имаме различни опции.
От "none" можем да го премахнем.
От "swap" да разменим позициите на символите в двата края.
Можем също така да създадем нов символ.
Да коригираме текущия и да го изтрием.
Или от "attributes" да отворим прозореца с допълнителни атрибути.
От тук можем да коригираме дължината и ширината на символа.
При поставена отметка на "proportional" се променят заедно.
Като махнем отметката можем да ги коригираме и индивидуално.
От полетата в раздел "mirror".
Можем да обръщаме символа огледално по хоризонтала и вертикала, като поставяме отметки за желаната посока.
От "offset" можем да настройваме изнасяне на символа от основната му позиция.
От "rotation" да задаваме ъгъл на завъртане.
Ако искаме да запазим текущите, като нова готова група настройки.
Можем да поставим отметка на "save as arrowhead preset".
Можем да натиснем бутон "reset".
Така връщаме на първоначалния вид.
Или ако сме доволни от резултата.
Да приемем промените в бутона "ок".
Освен да модифицираме готовите върхове.
Можем да създадем собствен връх със стрелка или друга фигура.
Можем да използваме произволен векторен обект.
Например, аз ще копирам това цвете.
В случая също можем да го завъртим на 90 градуса.
За да бъде симетрично разположено на върха на линията.
При създаване на нови върхове на стрелки.
Затворените криви се възприемат като запълнени обекти.
Взема се предвид пътечката, по която е изчертана кривата.
Тоест дебелината и типа на линията нямат значение в случая.
И върха за стрелка, който ще получим ще представлява запълнена фигура, чиито граници ще бъдат определени от очертаващата крива.
За да дефинираме тази фигура, като нов връх на стрелка.
Отиваме в меню "tools", подменю "Create" и избираме "arrow head".
Прозореца за настройки на новия връх на стрелка можем да променим името, дължината и ширината на фигурата.
И да отключим пропорционалната зависимост на размерите.
Когато определим размера на фигурата натискаме "ок" и новият връх, вече добавен в списъка с накрайници.
За да го приложим, избираме незатворената крива и от списъка със стрелки и символи, най-долу посочваме новия връх, който създадохме.
Може да направим и още един вариант за връх на стрелка.
Но този път ще направим фигурата ажурна.
Нека направим линията на цветето да бъде непрекъсната.
Въпросът е щом при създаване на стрелка се възприема пътечката, която очертава обекта и фигурата се възприема като запълнена.
Как от дебелината на тези очертания да направим отделна пътечка? Отговора на този въпрос е да отидем в меню "object" и да изберем команда "convert outline to object".
Или можем да използваме клавишната комбинация контрол "ctrl+shift+q".
За да я запомните по-лесно, може да я асоцирате с командата за конвертиране на обекти в криви, като добавим "shift" конвертиране очертанията към обект.
Ще премина в режим на преглед "wireframe"q за да видим какво се получава.
Имаме пътечката на обекта, по която върви очертанието със зададената му дебелина.
Като изберем команда "convert outline to object" или клавишна комбинация "ctrl+shift+q" от дебелината на очертанието се създава нов отделен обект със сложна пътечка.
Връщам се отново към висококачествения режим на преглед.
И ще преместя новия обект на страни.
Ето това е, което се получава.
Сега да направим нов връх на стрелка от този обект.
По познатия вече начин от "tools", подменю "create"избираме "arrow head".
Коригираме размерите.
Позицията ще можем да настроим по-късно.
И натискаме "ок".
Ще копирам незатворената крива.
И върху нея ще приложа новия връх, който създадохме.
Списъка с накрайници, можем да го открием, най-долу.
От настройките можем да изберем "attributes".
За настройване на върха, само на тази линия.
Ели от "edit" да коригираме настройките за този връх по подразбиране.
Езбираме "edit".
И редактираме настройките, където е необходимо.
За да разположим по-добре фигурата, спрямо края на линията.
Така направихме втория вариант на връхна стрелка.
Сега вече можем да поставим очертанията, които направихме.
Върху растерното изображение.
Аз ще ги копирам и ще им задам бял цвят с десен бутон.
Така изглеждат като бродерия с бял конец върху плата.
Можете да добавите и други фигури и да коригирате очертанията, така както ви харесва.
Сигурно сте се запитали дали върху очертанията можем да задаваме не само еднородни цветове.
Макар и да не можем да направим това директно, все пак има начин и може би вече се досещате за него.
С "ctrl+shift+q" конвертираме очертанията в обект, на който можем да зададем каквото запълване пожелаем.
По същия начин можем да конвертираме в обект очертанията на незатворените криви и техните накрайници.
И в режим "wireframe" можем да видим разликата между неконвертиране и конвертиране към обект очертания.
При конвертираните към обект вече не можем да променяме формата на водещата пътечка.
Но за сметка на това имаме пълна свобода за за избор на запълване.
И с това завършваме този малък проект.
И продължаваме към следващия урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли директно да приложим запълване с градиент върху очертанията на обект?
Не, затова първо с Ctrl+Shift+Q конвертираме очертанията в обект и след това прилагаме запълване с градиент.
Да, с инструмента Interactive fill, който извикваме с клавиш G, и от лентата с характеристики избираме запълване с градиент.
Не, затова конвертираме очертанията в криви с Ctrl+Q, след което прилагаме запълването с инструмент Interactive fill.