Инструменти за изрязване и изтриване

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме инструментите от групата за изрязване.
Чрез тях променяме формата на обектите, като ги разрязваме или изтриваме частично по техните очертания.
С първия струмент "crop" отрязваме отделна секция от индивидуални растерни или векторни обекти, или от група обекти.
Най-напред, трябва да селектираме обекта, който искаме да изрежем, тъй като ако нито един обект от работа поле не е селектиран, изрязването ще се приложи върху съдържанието на цялата страница.
Връщаме стъпка назад.
Този път с инструмента за селектиране посочваме обекта, в случая е тази снимка.
За да се приложи изрязването, само върху нея очертаваме зоната за изрязване, като натиснем и задържим ляв бутон.
След това издърпаме настрани и пуснем бутона.
Осветената част от полето показва това, което ще остане след изрязването.
Позицията и размера на полето за изрязване можем да управляваме, както от лентата с характеристики, така и чрез придвижване с мишката и издърпване на ръкохватките.
Като можем да скалираме със задържане на клавиш "shift".
Завъртане на произволен ъгъл, като щракнем вътре в очертанията и след това управляваме въртенето от ръкохватката и както при ротацията на обект.
Задаваме точна стойност в полето за ъгъл на ротация.
След което натискаме "enter".
Във всеки един момент от "clear crop marquee" можем да изчистим полето.
И да очертаем наново мястото за изрязване.
Накрая, за да завършим изрязването, щракваме два пъти.
По същия начин бързо и лесно можем да изрежем група съставена от вектори или комбинация от векторни и растерни обекти.
Като очертаем изрязваща селекция и я преоразмерим.
Ако оставим обектите в група, ще се изреждат едновременно излизащите извън полето части на всички обекти в групата.
Ако ги разгрупираме ще се изрежат само селектираните обекти.
Можем да преминем към инструмента за селектиране и да ги разместим.
За да видим кои, точно обекти ще се изрежат, а след това да ги върнем на мястото им.
И отново да преминем в режим на изрязване.
С двойно щракване да завършим операцията.
Със следващия инструмент "knife".
С очертаване на права или вълнообразна линия, изрязваме обектите на части.
За да разрежем с права линия, трябва да щракнем върху очертането на обекта, където резеца заема вертикална позиция.
Да преместим курсора и да щракнем втори път върху друго място от очертанията, където резеца отново застане вертикално.
По този начин разделяме правоъгълника на две отделни части.
Можем да изрежем и със свободно очертаване на линия, като натиснем и задържим ляв бутон в началната точка.
След това опишем линията със свободна ръка.
И пуснем бутона в крайната точка.
Ако добавим и клавиш "shift", като задържим и издърпаме с ляв бутон началната точка.
Се появяват контролиращи ръкохватки, с които направляваме извивките на изрязващата линия.
Без да отпускаме клавиша "shift" щракваме и издръпваме, като нагласяме ръкохватките.
И продължаваме така, докато изчертаем цялата срязваща линия.
Накрая можем да преместим изрязаното парче в страни.
Ако изчертаем срязваща линия и задържим в крайната точка.
С натискане на клавиш "tab", можем да изберем да се запази само една от разделените части, а другата се изтрива.
Освен разрязване с разделяне на два отделни обекта.
Можем да режем и като кривата на обекта се разделя на подпътечки.
От лентата с характеристики обща за всички инструменти от групата.
С включване на бутон "keep as one object".
След разрязването, отделните части продължават да са част от един обект, съставен от две пътечки.
Ако изключим само "auto close on cut".
Можем да създаваме нови възли и едновременно с това да ги разделяме.
Така раздробяваме кривата на по-малки пътечки.
След това с инструмент "virtual segment delete" можем да изтрием някой от малки сегменти, от които създадохме.
Можем също като с гума да изтриваме части от обектите.
С последния иструмент от групата.
"eraser", като можем да го извикваме с бърз клавиш "x".
Може да заема кръгла или квадратна форма.
От полето "eraser thickness" настройваме дебелината на гумата.
А от "reduce nodes" включваме и изключваме редуцирането на броя възли по ръбовете на изтритата зона.
За да изтрием част от обект, го селектираме и след това преминаваме през очертанията, като задържаме ляв бутон.
Така изтриваме ивицата.
За да изтрием по права линия, щракваме веднъж за начална точка и втори път до крайна точка.
Можем също да управляваме размера на резеца.
и със задържане на "shift" и придвижване на мишката нагоре и надолу.
След това с "virtual segment delete" можем директно да изтрием цели парчета от обекта.
Мместо да го разделяме с "break a part" и да ги изтриваме поотделно.
С инструмента "virtual segment delete" изтриваме на виртуалните сегменти.
Можем да създавам и интересни форми от обекти с пресичащи се очертания.
Тези застъпващи се квадрати със заоблящи се ъгли, можем да оформим във вид на плетеница.
Като изтрием отделни сегменти от техните очертания, само между точките на пресичане.
Без да се налага да създаваме възли.
И ръчно да ги управляваме.
Получените незатворени криви можем оформим, само със задаване на очертания.
Или с инструмента "Smart View" да създадем копие на всяка зона между отделните линии, които после да преместим и запълним с цветове.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой бърз клавиш извикваме инструмента Eraser (гума)?
X
F10
H

Въпроси и отговори

 • Венета Желева:

  Преди изрязването изключете бутона Keep as one object, който се намира най-отляво в лентата с характеристики на инструмента Knife.

  Понеже при Вас е бил включен, изрязаните части не са се отделили като самостоятелни обекти, а са останали като подпътечки на изходния обект.

  Мариана :

  Но при включен бутон "Auto-close on cut".

 • Как да разделя двата изрязани обекта с права и крива линия?

  Никол Чуранова:

  Здравейте! Използвам най-новата версия на CorelDraw и не мога да намеря бутона бутона Keep as one object, за да го изключа и да мога да разделям обектите при Line и Freehand Mode.

  Никол Чуранова:

  Когато натисна бутона Shift не се появяват двете ръкохватки?

  Никол Чуранова:

  това с ръкохватките го открих единствено на Bezier Mode.

  Никол Чуранова:

  И не мога да създам нови възли

  Венета Желева:

  Здравейте, има някои промени в тази версия. Вместо да се задържа Shift, се активира режим Bezier. Бутонът Keep as one object е премахнат и при разрязване се получават отделни обекти, но по двойки - за очертанията и за запълванията. При Вас Auto close е бил изключен и затова двете половини на очертанията са незатворени контури. В Object Manager ако разгрупирате, ще видите какво се е получило. А за добавяне на нови възли, вместо да се щраква върху очертанията, пробвайте щракване отстрани и преминаване през тях.

  Христина Кирова:

  Здравейте, Венета. Тъй като и аз се сблъсквам със същите проблеми, се включвам в тази дискусия. В тази част виждаме осезаеми разлики в инструментите във различните версии. Планирате ли урок с новата версия? Относно възлите, като се пресече линията се получават, но не са видими (показва се само последния възел). Как могат да се видят всичките?

 • Защо не ми се оцветяват отделните елементи отделно?

  Филиз Велиева:
  1. Когато използвам инструмента Smart Fill и избера първия квадрат, ми се оцветяват и другите ?

  2. Когато избера цвят и след това отида да избера дебелината на външните граници, не ми се оцветява външната рамка , а си е винаги в черно. А когато избера тук (1) и там ми дава вече повече възможности и смяна на цвят. Но искам да е както при вас е .

  Венета Желева:

  Ако цветът, който искате да приложите към очертанията, вместо с десен по погрешка бъде посочен с ляв бутон, ще бъде назначен за цвят на запълването. Това не се визуализира върху обектите в листа заради незатворените им криви, но е обозначено в статус лентата. Вероятно това е причината очертанията да остават в черно и да се променя само дебелината им. Пробвайте с двата бутона и наблюдавайте статус лентата.

  Запълването обърква работата на Smart Fill. Ако бъде премахнато, отделните зони ще се оцветяват както в урока. Ето видео за сравнение как работи Smart Fill при липса/наличие на запълване.

 • Как да отделим обекти, изчертани с freehand mode на ножа при новата версия? 

  Христина Кирова:

  Здравейте, и аз съм с новата версия. Съответно freehand mode не се активира със задържан ляв бутон, а с бутон от лентата с характеристики (моля да ме поправите ако не е така или има и др. начин). Но след изчертана крива линия 2та нови обекта не се разделят. Как трябва да стане това?