Готови макроси (част2) - създаване на календари и конвертиране на файлове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще продължим с разглеждането на готовите макроси.
Най-напред ще разгледаме макроса за създаване на персонализирани календари.
По някой от познатите ви вече начини за стартиране на макрос от меню "tools" и "run macro".
Избираме "calendar wizard" и натискаме бутона "run".
Или в макро мениджъра избираме "calendar wizard" и щракване два пъти върху "create calendar".
Отваря се прозореца с настройки и поле за преглед, в което виждаме как ще изглежда календара.
Нека разпънем полето за преглед от бутон "expand".
От настройките в лявата част на прозореца можем да определяме времевия диапазон, за който да бъде генериран календара.
На пример годината, всички или само отделни месеци.
От следващото поле задаваме език, на който да се изпишат месеците и дните.
След това избираме начален ден, от който да започва седмицата.
А по избор можем да добавим и национални празници.
От настройките за оформление на календара избираме от различните комбинации между секциите за текущ, предходен и следващ месец.
И другите комбинации с всички месеци.
И поле където можете да поставите снимка по ваш избор.
По-надолу във вида на полетата в настройки на елементите.
Може да има малки разлики в зависимост от избрания вариант за оформление на календара.
Но принципно с тях се борави по един и същ начин.
От раздела за оформление на страницата можем да изберем съдаване календар в текущия документ.
Ако документа е с хоризонтална ориентация, тази ориентация ще бъде приложена и за календара.
Ако обаче махнем отметката, можем да променим формата и ориентацията на листа за новия документ, в който календара ще се генерира.
от полето "margins" можем да коригираме отстоянията от ръбовете на листа.
От бутона "adjust fonts" автоматично се пресмята размера на шрифтовете според новия размер на календара.
От раздел "header" по-детайлно можем да настроим характеристиките на месеца и дните от седмицата.
Можем да променим шрифта, неговия тип, стил и размер.
По избор променяме цветовете на надписа и на фона.
Поставяме или премахваме очертания.
И управляваме височината на полето.
За дните от седмицата и височината на лентата, автоматично се адаптира спрямо размера на буквите.
Тук също можем да премахваме или поставяме очертания.
Освен това задаваме позиция на лентата и стил на изписване.
По избор можем да оцветим даден ден от седмицата.
Ще видим как можем да напрваим това в следващата секция.
Можем да коригираме шрифта и цвета на текста.
От раздел "body" настройваме основната част с датите.
Определяме ориентацията на дните от седмицата.
Настройките на шрифта.
Оцветяването на текста и на фона.
Задаването на очертания и на разделители.
Определяме позицията на текста в клетките.
По избор добавяме символи за лунните фази и очертания на датите.
Можем да избираме кои дни от седмицата да са с различно оцветяване.
Като по избор оцветяваме и националните празници.
За тези избрани дни, коригираме настройките на шрифта и избираме оцветяване.
За националните празници, можем да оставим само датите или да добавим пояснителния текст със шрифт и цвят по избор.
Като по-дългите текстове ще трябва да пренесем ръчно на нов ред след генерирането.
След като приключим с настройките можем да прегледаме отделните страници.
И ако сме доволни от резултата натискаме бутон "generate".
Показва се съобщение, че календарът е готов.
И натискаме бутона "ок".
Преди да затворим прозореца можем да запазим текущите настройки, за да ги използваме и следващ път.
И накрая затваряме прозореца от "close".
И ето това е нашият готов календар.
Разпределен на съответният брой страници, които сме избрали да се генерират.
Друг много полезен и готов макрос е "file converter", който служи за преобразуване на файлове в избран формат.
За целта, файла, който искаме да конвертираме в друг формат, трябва да е запазен на компютъра.
Но не е нужно да е отворен.
За стартиране на макроса използваме някой от другите начини.
От "leave macro manager" избираме "file converter" и щракваме два пъти върху "start".
Принципно няма значение дали имаме отворен документ, за да стартираме този макрос.
Тъй като макроса обработва намиращите на компютъра файлове, a не съдържанието на текущия файл, ако имаме отворен такъв.
От бутона срещу "source" отваряме търсачката за избор на файл.
Отново натискаме същия бутон, за да посочим папката.
Като можем да показваме и само файлове с определен формат.
След приключване на търсенето щракваме два пъти върху избрания файл, за да го добавим в списъка за конвертиране.
Можем да добавяме и повече на брой файлове.
Или да ги премахваме от списъка.
Натискаме "ок", за да продължим към следващата стъпка.
Тя е посочване на локация където да се съхрани резултата след конвертирането.
Посочваме желаната папка.
Следва да изберем от предоставените формати, които можем да преобразуваме избрания файл.
Според избрания формат ще бъдат активни различни опции в полетата по-надолу.
На пример при избран за конвертиране "cdr" документ имаме избор между две възможности.
Да се замени съществуващия файл.
Като можем да го преобразуваме в друга версия.
Или ако документът съдържа повече от една страница, можем да го преобразуваме в няколко нови "cdr" файла, като разпределим съдържанието на всяка страница в отделен файл.
Можем също така да вградим цветовия профил в новите документи.
Да преобразуваме наличните текстове в криви, а по-надолу можем да зададем формат и ориентация на листа в новите документи.
По избор и цвят на фона.
На края натискаме бутон "convert".
Когато се покаже съобщение, конвертирането е завършено.
Натискаме "ок".
И след това бутон "exit".
И вече имаме новосъздадените документи в посочената папка.
По един файл за всяка от изходните страници.
С макроса "file converter", можем да преобразуваме съдържанието на файл в много други формации, включително и в растерни изображения и то отново без да отваряме самия файл.
За целта в прозореца на макро боравим с настройките от раздел "bitmap optinions".
Променяме резолюцията, задаваме заглаждане на пикселизирането, избираме цветови модел и пожелания променяме и другите настройки.
След което натискаме "convert".
После "ок" и накрая "exit".
Специфичното, което е добре да си има предвид при конвертиране в изображение е, че както при стандартното експортиране към растерни изображения, се експортира само съдържанието върху страниците без очертанията на самия лист.
С това завършваме прегледа на готовите макроси.
А в следващия урок ще запишем собствен макрос.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При използване на FileConverter е необходимо файлът, който искаме да конвертираме в друг формат, да бъде отворен в CorelDRAW.
Грешно
Вярно
 
При създаване на многолистов календар стартираме няколко пъти CreateCalendar за генериране на всеки отделен лист.
Грешно
Вярно

Въпроси и отговори