Копиране, поставяне, клониране и изтриване

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме начините за копиране, поставяне и изтриване.
Също така и създаването на клонирани обекти.
Най-популярните команди, които са се наложили за някои тези операции при различни видове софтуер са "copy", "cut", "paste" и "delete".
За да приложим, която и да е от тях, трябва да имаме селектиран обект.
След това можем да ги извикаме по няколко начина.
От меню "edit" и избор от списъка.
Или със съответстващите клавиши.
"ctrl+x" за изрязване, "ctrl+c" за копиране.
"ctrl+v" за поставяне.
И клавиш "delete" за изтриване.
Също и от бутоните "copy", "cut" и "paste".
Или с десен бутон върху обекта и избор от менюто.
Например този обект копирам с "ctrl+c" и поставям с "ctrl+v".
В този случай копието се поставя на същото място и трябва да бъде преместено.
Ако искаме да направим много копия.
За улеснение в меню "edit" имаме командата "duplicate".
С клавишна комбинация "ctrl+d".
С нея създаваме копие на равни разстояния само с натискане на клавишите.
От "duplicate distance" променяме разстоянието за копиране.
Задавамеу например 40 милиметра по хоризонтала и 0 милиметра по вертикала.
И получаваме прецизен и бърз резултат, който можем да повтаряме до безкрайност.
Вземам един от обектите и по подобен начин ще копирам като ползвам меню "transformations".
Посочвам създаване на едно копие.
Копирането да става надясно.
Посочвам същите стойности.
Натискам "apply".
И с всяко натискане създавам ново копие на същото разстояние.
Следващия начин е с придвижване преди самото копиране.
Хващаме обекта с десен бутон и придвижваме.
След което пускаме бутона избираме "copy here".
Същото правим, като задържим ляв бутон и издърпаме обекта и непосредствено преди да пуснем левия, натиснем десния бутон.
Ще направя това още веднъж, но с натиснат клавиш "ctrl".
За да предвижда обекта по права линия.
След това натискам "ctrl+r", с което повтарям копирането на същото разстояние.
Клавиша "space" също може да ни послужиq докато придвижваме обекта в полето.
При всяко натискане на "space" на даденото място се създава копие.
На тези няколко обекта ще създадем по-интересни копия.
Например скалирам обектите, щраквам с десен бутон за копие.
След което го повтарям с "ctrl+r" още няколко пъти.
Друг обект скалирам като задържам "shift".
Щракам с десен бутон, за да копирам.
После с "ctrl+r" създавам концентрично увеличаващи се копия.
Можем да копираме също и при завъртане.
Избирам обекта.
Щраквам втори път, за да се появят ръкохватките за ротация.
Задържам "ctrl" за завъртане през равни градуси.
Завъртам с натиснат ляв бутон.
И преди да го пусна, щраквам с десен бутон.
След това мога с "ctrl+r" да повторя копирането.
Още няколко пъти и получавам тази звездовидна форма.
Мога също да завъртя, да изместят центъра на въртене.
И да получат други интересни форми.
При завъртането с изместен център ще задържа "shift", за да мога да намалявам обекта.
И получавам тази спираловидна форма.
За да стане още по-интересно ще задържаш и "space".
Ще движа мишката по неправилна траектория.
Така получавам тази абстрактна композиция.
Последния начин, който ще разгледаме е създаването на идентични копия или клониране.
Селектираме обекта и след това от меню "edit" избираме "clone".
И копираме още няколко пъти.
Всички трансформации, които направим с оригинала се прилагат и върху клонираните обекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши копираме обект на предварително зададени отстояния?
Ctrl+D
Ctrl+V
Ctrl+C

Въпроси и отговори

 • Защо не мога да копирам с Ctrl + R?

  Пламен:

  Защо не мога да копирам с Ctrl+R и да правя формите с квадрат и формата тип слънце ? Къде греша ?

  Венета Желева:

  Възможно е да не сработва, ако няма направено първо копие или ако след копиране деселектирате.

  Пламен:

  Получи се . Благодаря .

 • Защо не мога да направя фигурите?

  Мариана:

  Каква е последователността? Май не правя нещо както трябва. Искам да упражня фигурите от урока, по точно не ми се получава фигурата от 4:07 минута. Задържам бутоните shift и space и не става така както в урока.

  Венета Желева:

  Тази фигура ли имате предвид (от 00:03:35)? Уверете се, че сте преместили центъра на завъртане преди задържане на бутоните. А ако проблемът е друг, изпратете снимка на екрана или видео отговор.

  Мариана:

  Благодаря много, точно за същата фигура имах предвид. Получи се :)

 • КАК?

  Йорданка Ангелова:

  Как се копира с Ctrl + R? При мен селектираният обект само се придвижва.

  Венета Желева:

  С тези клавиши се повтарят последно извършените придвижване или трансформация. Ако сте преместили обекта, съответно ще се повтаря преместването. Направете копие и след това приложете командата.

 • Със задържан Shift за намаляващата спираловидна форма, нещо не се получава и не разбирам как точно го правите?

  Viacornewadd:

  Със задържан Shift за намаляващата спираловидна форма, нещо не се получава и не разбирам как точно го правите?

  Mu3i:

  Здравей, трябва да преместиш центърът на завъртане отдолу преди да направиш клавишната комбинация CTRL+R

 • Защо със shift+ space не се получава?

  Борислава:

  не ми се получава тази комбинация, като ги задържа двата бутона и трепери стрелката и реално нищо не става.