Автоматично векторизиране с PowerTRACE

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме противоположната операция на преобразуването в растерно изображение.
Това е автоматичното векторизиране, чрез което преобразуваме растерни обекти във векторни.
Тази функция е възможно благодарение на вградения в "coreldraw" компонент "power trace", чрез който с няколко щраквания очертаваме снимка от документа и я трансформираме в група от векторни обекти.
При селектирано изображение можем да достигнем до "power trace" възможностите от бутон "trace bitmap" от лентата с характеристики.
При натискане на бутона се появяват трите основни възможности.
"quick trace" за бързо автоматично векторизиране.
"centerline trace" за получаване на очертания без запълване.
"outline trace" за получаване на запълнени с цвят обекти без очертания.
Да разгледаме всяка една от тях.
При избор на първата възможност "quick trace" се извършва незабавно автоматично очертаване.
Без отваряне на прозорец с настройки.
По-нататък в урока ще разгледаме как точно се определя типа на векторизирането, което се извършва при "quick trace".
Другите два метода ни предоставят различни готови режими с настройки за векторизиране, от които да изберем в зависимост от желания резултат.
Както споменах по-рано, с режимите "centerline trace" и "outline trace" ще получим като резултат незапълнени векторни очертания.
Тези режими са подходящи за векторизиране на чертежи, технически илюстрации, карти скици и въобще всичко, което състои от щрихи и линии с еднакви дебелини.
Чрез "outline trace" ще получим стилизирана цветна илюстрация.
Състояща се от запълнени с цвят обекти, но без очертание.
Режимите използващи този метод са подходящи за векторизиране на лога, клипарт изображения, сканирани или дигитални снимки.
След като се запознаете възможностите на всеки режим за векторизиране можете директно да посочите предпочитани от вас режим, с което ще се зареди прозореца с конкретните настройки.
Всъщност, който от режимите да изберете в последствия в прозореца с настройки бихме могли да го сменим.
Нека сега да започнем последователно да разглеждаме режимите използващи метод "centerline trace".
Най-напред да изберем първия режим "technical illustrator".
Отваря се прозореца "power trace" разделен на две зони.
Отляво имаме зона за предварителен преглед, която може да е разделена на две части.
Оригинална снимка и резултат.
Може да показва само резултата.
Или да виждаме наложени снимката и резултата, с контролируема прозрачност.
В дясната зона на прозореца са различните настройки.
Оформлението на прозорец "power trace" е еднакво за всички режими на векторизиране.
Най-отгоре са инструментите за навигация.
След това е полето за избор на тип векторизиране.
Само линии или запълнени с цвят обект.
След него е списъка за избор от предоставените режими за конкретния тип векторизиране.
След което разполагаме с два раздела с настройки.
Най-долу в прозореца имаме опции за отменяне и повтаряне на стъпки връщане към първоначалния вид и достъп до настройките за векторизиране в панела с опции.
От тук задаваме метод, който да се изпълнява по подразбиране при бързото векторизиране "quick trace".
Регулиране баланса между скорост и качество на изпълнение.
И определяме как да се сливат цветовете в дадена област.
Средна стойност или според първия селектиран цвят.
А сега да се върнем обратно към настройките в прозореца "power trace".
В първи раздел "settings" настройваме степента на детайлност, заглаждане на пътечките и заобляне на ъглите.
При промяна на всяка от тези настройки.
В долната част на раздела можем да следим информацията за резултата, който ще получим.
Броя пътечки, възли и използвани цветове.
В раздела с опции можем да посочим изтриване на оригиналното изображение след векторизиране.
И премахване на фона, като тази опция е автоматично зададена за режимите за "centerline trace".
Останалите опции не са достъпни за този режим.
Ще разгледаме в примерите по-нататък.
От следващия раздел "colors" можем да зададем цветови модел и брой на цветовете.
Което да бъде получения резултат.
За режимите използващи метод "centerline trace" можем да имаме само два цвята.
На линиите и на фона, като при зададено изтриване на фона ще бъде използван само черния цвят.
При избор на другия режим "line drawing" получаваме сходен резултат.
С автоматично зададена по-ниска степен на детайлност, която можем да настроим.
И накрая натискаме "ок".
Така ще получим векторизирания резултат.
Векторни пътечки без зададено запълване.
Сега да преминем към следващата група режими използващи метод "outline trace".
Чрез тези режими оригиналното изображение се преобразува във векторни обекти със запълване и без очертания.
Първият от режимите "line art" е подходящ за векторизиране на художествени скици и илюстрации, а също и за подписи подписи, тъй като може да възпроизведе линии различни дебелини.
От прозореца можем да управляваме същите настройки.
Освен това можем да посочим цвят, който да бъде премахнат от фона или от цялото изображение.
Като в този случай автоматично е избран белия цвят.
Тук задаваме сливане на съседните области с еднакъв цвят.
Премахваме припокриването на получените обекти.
И групираме обектите по цвят.
В настройките за цветовете имаме по-голям брой открити в изображението цветове, които можем да редуцираме.
И накрая потвърждавам с "ok".
Ако проверите "object manager" ще видите, че получения резултат е група от обекти, групирани според техния цвят.
Останалите режими използващи метод "outline" са подредени според нарастващата степен на сложност на изображенията, които векторизираме.
След "line art" имаме режим "logo".
Подходящ за семпли и лога.
Третият режим е "detailed logo" с по-висока детайлност.
След това са режим "clipart", подходящ за векторизаране на много цветни илюстрации.
Режим "low quality" за векторизиране на снимки в илюстрации с по-ниска детайлност.
И последния най-висококачествен режим "high-quality image".
За получаване на високо детайлни илюстрации.
При които имаме доста по-богат набор от открити в изображението цветове, които можем по избор да редуцираме.
И да премахнем избран цвят от фона.
Или от цялото изображение.
Резултата, който получаваме при режимите ползващи метод "outline" е група от запълнени с цвят обекти.
Без очертания, чиято форма можем да коригираме, чрез редактиране на пътечките, тъй като автоматичното векторизиране не винаги постига идеално точен резултат, но за сметка на това може да ни спести часове очертаване на ръка, особено когато става въпрос за снимки с множество детайли.
Няма ограничение за използване на всеки от режимите.
Например при векторизиране на скицата съставена от линии чрез някой от по-висококачествените режими, бихме постигнали много по-детайлен резултат.
Също така при използване на един и същ режим за векторизиране, резултати могат да варират според различни изображения, върху които го прилагаме.
Така че можете да подбирате режимите и да управлявате настройките по ваша собствена преценка.
В края на урока искам да ви покажа още два начина достигнем до опциите за векторизиране.
Първият е от меню "bitmap" където трите основни опции са подредени една под друга.
Другият начин е със щракване с десен бутон върху обекта и избор от менюто.
С това завършваме урока за автоматичното векторизиране.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За векторизиране на снимка в запълнени с цвят векторни обекти прилагаме режимите, използващи...
метод Outline Trace
метод Centerline Trace
и двата метода

Въпроси и отговори

 • Защо при мен не се получава плавно преливане  на цветовете

  Анета Михайлова:

  Здравейте, Имам проблем не мога да получа павно преливане на цветовете. Постарах се максимално да се доближа до това което демонстрирате, но явно допускам сериозна грешка. Моля кажете къде бъркам. Когато повиша детайлноста, тогава се увеличава броя на граничните линии и на зоните с различни цветове - няма преливане. Поздрави и до нави срещи в аула.

  ;
  ;

  Венета Желева:

  Привет, Анета,

  Във видеото обектите също са „насечени“, около 6:44 се вижда отблизо.При автоматично векторизиране получените обекти са с равномерно запълване, няма преливане.

  Не смятам,че грешите с нещо в изпълнението. Настройките се различават и не е задължително да съвпадат, въпрос на собствена преценка е. А ако искате да получите съвсем същия резултат като в урока, ето настройките от видеото: PowerTRACE_settings