Проект: Kартичка (част 2) - Копиране на запълвания и очертания. Обектни стилове и стилови групи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще завършим проекта за корица на картичка.
И ще се запознаем с начините и инструментите за копиране на запълвания и очертания.
Както и с предимствата на обектните стилове и силовите групи.
До момента овладяхме различни начини за създаване на собствени запалване и очертания.
Сега ще ви покажа няколко начина да ги копираме от един обект върху друг.
Като вие имате пълната свобода да използвате най-удобния за вас.
Първият начин е със задържане на десен бутон и издърпаме обекта, от който искаме да копираме характеристики към обекта върху, който искаме да ги приложим.
И при промяна на курсора пускаме десния бутон и избираме някоя от следните възможности.
"copy fill here" e за пренасяне само на запалването.
"copy outline here" е за копиране само на очертанието.
Или "copy all properties" e за копиране и на двете.
Другият по-малко известен, но много по-бърз начин за копиране на тези характеристики е с издърпване с десен бутон на мишката и задържане на един от следните клавиши.
При натиснат "shift" копираме запалването и го пускаме върху друг обект.
Тоест постигаме същия резултат като команда "copy fill here".
Еквивалента на "copy outline here" е с издърпане с десния бутон и задържане на "alt" за копиране на очертанията.
Съответно при задържане на двата клавиша "shift+alt" постигаме резултата, като с командата "copy all properties".
Така копираме запълванията и очертанията, много по-бързо.
Има и още един начин за копиране на характеристики, по обратния път.
Първо селектираме обекта, който ще е крайната ни цел.
И след това от меню "edit" избираме "copy properties from".
В прозореца поставяме отметки срущу характеристиките, които искаме да копираме.
Типа и дебелината на очертанията, цвета на очертанията или на запълванията.
И натискаме "ок".
След което избираме обект, откойто искаме да копираме.
И е готово.
За копиране на характеристики също така разполагаме и с два инструмента.
Това са пиперките "color eye dropper" и "attributes eye dropper".
"color eye dropper" или пипетка за цвят ни позволява да вземаме цветове от документа.
Обхвата на пипетката може да бъде 1, 2 или 5 квадратни писала.
Като при 2 или 5 се взема средната стойност от цветовете в съответната зона.
Също можем да вземем цвят от която и да е зона от целия екран.
От полето за рисуване или лентите от работната среда или десктопа.
Като взетите цветове ще бъдат ще бъдат в "rgb" модел.
Със щракване взимаме цвят и пипетката автоматично се сменя с кофичка, с която можем да щракнем върху даден обект и директно да приложим взетия цвят.
Ако искаме да се върнем към режим за избиране на цвят можем да натиснем бутона с пипетката или да задържаме и пускаме "shift" за смяна между двата режима.
Когато се спрем на даден цвят и приближил курсора към обект означенията ни показват, че можем да приложим цвета като запалване или като цвят на очертания.
Другия инструмент "attributes eye dropper" ни позволява да вземем няколко характеристики от един обект и да ги прилагаме върху друг.
Като запълване, очертания, както и настройките на шрифта при текстовите обекти.
Също така и трансформации, като размер, завъртане и позиция върху работното поле.
Както и различни ефекти, на които ще отделим специално внимание в отделен модул.
Опираме атрибути и по същия начин като със стандартната пипетка като преди копирането поставяме отметки срещу желаните характеристики.
След това щракваме върху обекта, който е източник за вземане и после върху целевия обект за поставяне като тук също можем да редуваме с "shift" режимите на вземания и поставяния.
Ето така копирахме едновременно запълванията и очертанията.
Освен да копираме от обект върху обект, можем да обединяваме някои характеристики на обектите в така наречените "object styles".
Обектните стилове са много сходни с цветовите стилове, в които разгледахме предходния урок.
Но с това предимство, че обектните стилове ни позволяват да ограничим прилагането на даден цвят, само върху запълването.
Или само върху очертанията на обектите.
Създаването им е много лесно.
Щракваме с десен бутон върху обекта.
Избираме "object styles" и после "new style from".
Имаме избор между създаване на стил от очертания, запълване или прозрачност на обекта.
Прозрачността ще разгледаме по-нататък в модула посветен на ефектите.
А сега нека направим стил от запълването на обекта.
В прозореца за нов стил можем да променим името на стила.
И да поставим отметка пред опцията за автоматично отваряне на докера с обектни стилове.
Натискаме "ок".
И ето това е новия стил, който създадохме.
Този докер можем да отворим също и от меню "Window", подменю "dpkers" "object styles" или с клавишна комбинация от "ctrl+f5".
В горната част на докера в раздел "styles" пред новия обектен стил имаме икона с кофичка.
Това ни показва, че това е стил на запалване.
При поставяне на курсора върху името, виждаме предварителен преглед на този стил.
Ако направим напримерно нов стил от очертанията на обект.
Пред името на стила ще има икона с писалка, обозначаваща стил за очертанията.
Обектни стилове можем да създадем и за текстови обекти.
Но това ще видим следващия модул изцяло постен на работа с текст.
След като направим даден обектен стил можем да го приложим върху обекти в документа.
Това става по няколко начина.
Като го издърпаме и пуснем върху обекта.
Или като селектираме обекта посочим от списъка и за прилагане натисни "apply to selected".
Или като щракнеш с десен бутон и изберем "object styles" и след това "apply to styles".
И от списъка посочим стил.
След това бързо и лесно само с няколко щраквания можем да коригираме сила за дадената характеристика при всички обекти, върху които е приложена.
Естествено освен запазване на стилове за всяка отделна характеристика можем да обединим няколко характеристики в така наречените "Style Set" или стилови групи.
За да създадем стилова група от характеристиките на избрания обект, щракваме с десен бутон избираме "object styles" и като поставим мишката върху "new styles set from" виждаме характеристиките откоито ще се създаде стиловата група.
Щракваме и се появява същия прозорец като при обектните стилове: за преименуване и отваряне на докера.
Натискаме "ок".
И стиловата група се добавя в раздел "Style Set".
Стиловите групи се обозначават с икона с етикети.
Прилагаме стилова група върху обект в документа по същите начини.
С издърпване, с посочване и натискане на "apply to selected".
Или със щракане с десен бутон и избор от списъка.
Като щракнем с десен бутон върху обектен стил или стилова група.
От "Select objects using Style" можем да селектираме всички обекти, върху които е приложен стила или групата стилове.
От "new child style" можем да добавяме подчинени подстилове и подгрупи.
От "assign keyboard shortcut" можем да настроим бърз клавиш за всеки стил или стилова група.
В раздел "apply styles" на "options" панела.
Изтриването на стил или стилова група става от бутоните "delete style" или "delete style set".
Когато върху обект с приложен стил или стилова група направим някакви промени с десен бутон и избор на "apply to style" прилагаме промените върху всички обекти обвързани с с този стил или стилова група.
Ако направим различни промени върху някои от обектите и след това искаме да възстановим вида му.
Щракваме с десен бутон и избираме "revert to style", с което му връщаме последно запазените характеристики за стиловете в тази група.
Ако искаме да прекъснем връзката между обекта и приложените стилове, трябва да изберем "break link to style".
След което промените на стила вече няма да актуализират върху този обект.
Сега да видим какво можем да направим, ако искаме да приложим към обекти от текущия документ запълвания и очертания, които сме направили в друг файл.
Имаме две възможности.
Да импортираме файла и да копираме и приложим характеристиките от него върху обектите в текущия документ.
Или както ще направим сега да отидем във файла и да експортираме обектните стилове и стиловите групи.
След което да ги вмъкнем в настоящия файл.
Към материалите под урока ще намерите файла с различни предварително създадени стилове и стилови групи, който аз те използвам.
След като отворим файла от "export stylesheet" запазваме стиловете и стиловите групи.
След това се връщаме в основния документ и от "import style sheets" вмъкваме в външния файл в обектните стилове и стилови групи.
С което те са добавят към съществуващите в документа.
Ако някой от имената на стиловете и групите се дублират от двата документа, се показва прозорец с предупреждение за сливане на стиловете с еднакви имена.
Потвърждаваме с "yes".
А при отказ, дублиращите се стилове и групи автоматично ще бъдат преименувани.
Сега вече можем да приложим вмъкнатите стилове върху различни обекти в документа.
Обектинте стилове и стиловите групи могат да ви бъдат особено полезни при създаване на нови обекти с повтаряеми характеристики.
Или ако искате да създадете други материали на същата тема.
И ще ви спестят време при работа с файлове, съдържащи много на брой обекти.
Особено при многолистови документи.
На края можем да импортираме няколко снимки и да да ги разположим в свободните полета.
Като ги вмъкнем със щракване с десен бутон и избор на "Power clip inside".
Като задържим "ctrl" и щракна върху полето можем да влезем вътре в него и да коригираме размерите и позицията на снимката.
С това завършваме последния урок от този модул.
Ето така изглеждат моите финални варианти на картичката.
Ще се радвам да споделите и вашите варианти и ще ви очаквам отново в следващия модул.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши отваряме докера Object styles?
Ctrl + F5
Ctrl + F6
Alt + F5
 
При използване на пипетките за копиране на цветове и характеристики редуваме режимите на копиране и поставяне с натискане на клавиш...
Shift
Ctrl
Space
 
Как можем да приложим обектните стилове и стилови групи от един документ в няколко други документа, за да създадем нови обекти със същите характеристики на запълванията и очертанията?
Като експортираме стиловете и стиловите групи, след което ги вмъкнем в другите файлове и ги приложим.
Като вмъкнем съдържанието на основния файл във всички останали документи и копираме характеристиките от вмъкнатите обекти.
Не можем да прехвърляме стилове и стилови групи.

Въпроси и отговори

 • Защо .. Има грешка в теста

  арх. инж. Краси Петрова:

  В теста след урок 8 на Модул 4 на Графичен дизайн с Corel Draw В теста - На зададен въпрос: С кои клавиши отваряме докера Color Styles? дава верен отговор - Ctrl+F5 Предполагам че във въпроса трябва да бъде Object Styles

  Венета Желева:

  Здравейте, точно така, въпросът към Урок 8 се отнася за Object Styles. Имаше техническа грешка (дублиране с текста на друг въпрос от предходния урок), която вече е отстранена.

  Ибрахим:

  Здравейте,първо искам да ви благодаря за страхотния курс! Може би не мястото тука да питам ,но имам един проблем не мога да променя оразмерителните линии в милиметри,променям ги и при следващо оразмеряване пак отиват на инчове.

  Венета Желева:

  Здравейте, Ибрахим, Публикувах отговор на въпроса Ви като коментар под урока "Поставяне на размерни и свързващи линии", за да бъде от полза и на други курсисти, които се изправят пред същия проблем. Надявам се приложената информация да Ви помогне за разрешаването му!

 • Как са се получили моите рамки?

  Nikoletad:

  Здравейте! Можете ли да ми кажете мнение как са се получили рамките? Благодаря ви!

  Венета Желева:

  Здравейте, Николета! Виждам, че сте използвали подреждане и шарки, различни от тези в урока. Това може само да ме радва, защото сте изготвили самостоятелно проекта от самото начало. Може да разположите шарките с концентричните квадрати така, че да не са до снимки, а до едноцветни площи, за да се открояват по-добре. Справили сте се чудесно с упражнението, пробвайте смело и с друга тематика, различни форми и запълвания.

  Диaнa Кирова:

  Ето я и моята картичка :)

  Диaнa Кирова:

  Можеше само да разменя местата на подаръка и кейка или да коригирам по-добре размерите на кейка и картичката щеше да изглежда по-добре

 • Какво мислите за този вариант?

  Ивелина Пенева:

  Това е моето виждане за картичка. Имам още доста да се упражнявам , за да овладея работата с Object и Color Styles.

  Венета Желева:

  Добро начало!

 • Защо?

  Ива Маджарова:

  Здравейте ,защо не мога да импортирам снимки ?Предполагам ,че липсват някои настройки?

  Mu3i:

  Здравей, Ива. CorelDRAW е векторно ориентирана програма, която създава векторни файлове и оттам файловете, които отваря са само такива (с различни разширения, освен .cdr). Растерните (пикселизираните) изображения могат да съществуват като част от векторния документ, но в CorelDRAW не могат да бъдат отворени като самостоятелен файл, те могат да бъдат "вкарани" с команда "Import" или с влачене и пускане. Оттам ако искаш да запазиш векторния документ като растерно изображение (или друг формат), можеш да използваш команда "Export".

  Mu3i:

  Нямаш липсващи настройки, всичко е наред ;)