Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
2. Основни действия и помощни елементи при работа с обектите в документа