Текстови стилове. Проект: Меню

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Когато работим над проекти за различни печатни изделия, брошури, менюта, каталози и други съдържащи голямо по обем текстово съдържание многократните промени често са неизбежни и могат доста да не забавят по време на работния процес.
За това в този последен урок от модула ще допълним познанията си за обектните стилове като ги приложим при оформлението на текст.
Примерен проект за меню и ще научим как с помощта на стиловете да спестим време като бързо и лесно променяме характеристиките на множество текстови компоненти едновременно.
За да създам изходния документ, който ще материалите под урока, направих два работни листа.
За кориците и за вътрешните страници.
За фон на страниците поставих правоъгълници, като тук правя уточнението, че не са предвидени отпускания за печат, които ще разгледаме в следващите уроци.
Върху всяка от вътрешните страници поставих правоъгълници със заоблени ъгли върху, които ще разположим текстовото съдържание.
Отстрани в работното поле добавих вертикалния надпис, който създадохме в урока за преобразуване на хоризонтален към вертикален текст.
Вмъкнах и логото от урока за прилагне на текст по пътечка, вие вместо него да използвате лого, което сами сте създали.
Сложих допълнителен надпис, който ще поставим върху една от кориците.
и добавих илюстрация, върху която, за да си спестя оцветяването ще поставя обект с формата на силует със зададена прозрачност, който е оцветен в същия цвят, като фона на менюто, за да си подхождат.
Този ефект на оцветяване ще разгледаме следващия модул.
Ето откъде взех илюстрацията на чашата.
При режим на рисуване "sprayer" за инструмент "artistic media" избрах категория "food" след което разделих щриха от обектите и взех една от чашите.
Може да използвате и някоя от другите чаши.
Или примерно друг "sprayer".
Тук горе подготвих няколко цветови мостри, които добавих като цветови стилове.
И обединих в обща хармония.
Тези цветови стилове приложих, като оцветяване върху всички елементи от дизайна, които ще използваме, за да улесним работата от самото начало.
В средата на работния лист сложих една водеща линия, която показва мястото на сгъвката, разделяща двете страници на менюто.
А сега да пристъпим към действие.
С инструмента за писане щраквам върху първия правоъгълник, за да създадем в него празна текстова рамка, която свързваме с другия правоъгълник.
След това отиваме в текстовия документ, който ще намерите под урока.
В него подготвих примерен списък от артикули, които ще поместим в менюто.
Обособени в няколко раздела.
Като текстовете за количествата и цените са подравнени с поставени табулации.
Копираме текста.
Или вие копирате ваш текст по избор.
Връщаме се в работния файл и го поставяме.
В случая ще избера да се запази само форматирането.
След вмъкването текста се разполага подравнен по същия начин както и в оригиналния документ.
Нека го оцветим с някой от по-светлите цветови стилове.
С издърпане и пускане върху всяко от текстовото поле.
Сега да продължим със създаване на текстовите стилове.
Текстовото съдържание ще разделим на три основни елемента.
Споделящи различни характеристики.
Заглавията на разделите с напитки, имената на отделните артикули, и описанието на съставките е поместено като пояснения под някой от артикулите.
Тъй като имената на артикулите са най-често срещания елемент от този текст, ще направим стил първо за тях.
А след това ще създадем и другите два стила.
За да направим текстовия стил първо отваряме познатия ни докер "object style".
И създаваме нова празна стилова група.
За по-добра организация преименуваме стила, като щракнем веднъж върху името и въведем нова, например "артикули".
После щракваме с десен бутон избираме "копиране на характеристики" и със стрелката посочваме обекта, откойто да бъдат копирани.
След което стиловата група придобива всички характеристики на посочения обект.
Очертания, запълване и настройки на буквените знаци.
Ето тук стойностите на цветовия стил, който приложихме също така на настройките на подравняването, отстоянията и на текстовата рамка.
Новосъздаденият стил в момента съществува единствено в докера.
Тъй като копирането на характеристики от обект не създава автоматично връзка с него.
Ако сега променим някоя от характеристиките като, например, големината на шрифта, тя не се визуализира в документа.
За това прилагаме характеристиките на стиловата група.
С издърпане и пускане върху обекта.
В случая те се прилагат към целия текст с избраната нова големина на шрифта.
След прилагането промените върху настройките на текста, които направим в стиловата група веднага се отразяват върху свързания с нея текстов обект още докато ги нанасяме в докера.
За създаване на другите две групи за улеснение ще копираме тази стилова група, като първото копие преименуваме на "раздели".
А второто копие нека наречем "съставки".
За група раздели нека смени вида на шрифта.
Сега за да приложим стиловата група с издърпване или чрез натискане на бутона най-напред с инструмента за текст трябва да селектираме избраната част.
Тъй като в противен случай прилагането ще се извърши върху целия текстов обект.
С предварително селектиране прилагаме характеристиките на стиловата група към имената на всички раздели, чрез натискане на бутона или с издърпване и пускане върху маркираната част.
Сега да направим още промени върху характеристиките на стила.
Избираме нов размер на буквите.
Задаваме подчертаване.
Центрираме текста.
И веднага виждаме промените в документа всички текстове с този стил.
В допълнение можем да коригираме отстоянията- "преди" или "след" всеки нов ред, за да отделим визуално разделите от останалия текст.
Следващата група съставки нека направим с наклонени букви.
И оцветим в малко по-тъмен цвят, за да го разграничим като пояснителен текст под имената на артикулите.
Като изберем например втория по яркост от подготвените цветови стилове.
Ето така ще изглежда текста на съставките изброени в скоби.
По познатия вече начин селектираме всеки ред със съставки.
И натискаме бутон "apply to Select".
За повече прегледност можем да изместим всеки нов ред по навътре спрямо имената на артикулите.
И да намалим размера на шрифта с няколко точки.
Ето тук сега се показва и скрития текст върху който също ще приложим стиловата група на избраните редове.
Така с изместването навътре и различния стил отделяме поясненията от основния текст като допълваща информация.
Сега да видим нещо интересно в докера "text properties".
След селектиране на текста в приложен стил до името на раздела виждаме името на стила.
А срещу всички характеристики асоциирани с този стил имаме зелени индикатори.
За всеки текст с приложен стил зелените индикатори показват, че всички стойности на характеристиките за селектираната част са в съответствие с настройките на стила.
Ако селектираме и двете текстови полета като има настила се появява "раздели" като първият текст от полетата е с този стил.
Настройките на текстовата рамка ще променим вертикалната ориентация като изберем центриране, с което се центрира целия текст.
И в докера се появява оранжев индикатор, който ни посочва, че има променена характеристика.
За да я запазим щракване върху основния индикатор.
И избираме "apply to".
След това селектираме текст от всеки от другите стилове.
И по същия начин променяме вертикалната ориентация и запазваме.
И сега вече е актуализирана при всички стилове в целия документ.
С това приключихме форматирането на на текста и остана да добавим допълнителните елементи.
Поставяме логото в горния край на всяка страница и го намаляваме.
Отляво не се получава застъпване, но отдясно логото покрива по-дългия ред.
За това щракваме върху него с десен бутон избираме "wrap paragraph text".
Така редът се отблъсква настрани.
Като се запазва подравняването и не се налага да го променяме ръчно.
При приближаване на логото, надписа се прехвърля на два реда.
Но става центриран спрямо пространството от двете му страни.
И благодарение на опцията "wrap paragraph text" позицията му се адаптира според изместването на логото.
Илюстрацията групираме с оцветяващия силует над нея.
Разполагаме ги над текста.
Прилагаме "wrap paragraph text".
И ги позиционираме.
По този начин с отблъскването на текста избегнахме застъпването на изображението с последните няколко реда.
На другата работна страница нека да поставим вертикалния надпис върху предната корица и да го центрираме.
Поставяме логото.
И по преценка можем леко да коригираме позицията на надписа.
Допълнителния надпис с телефонния номер можем да поставим върху задната корица.
След това избираме подходящ шрифт и размер на буквите.
Може също да го подравним спрямо вертикалния надпис.
И след това отгоре да поставим още едно по-малко копие на логото.
И ето това е готовия вид на външната и на вътрешната страна на менюто.
С прегледно оформени раздели, имена на артикулите и пояснения към тях.
На края ако обединим силата на обектните стилове заедно с цветовете стилове бързо и лесно можем да удовлетворим всяко успешно клиентско изискване за нови цветови варианти.
Или за силови промени върху текста.
Дори нашето меню да е съставено от много повече страници вместо да отваряме страница по страница и да редактираме индивидуално всеки текст.
С приложените обектни стилове, контролираме вида на текста в целия документ, само с няколко щраквания в докера.
С това завършваме модула за работа с текст.
Надявам се наученото от уроците досега да ви послужи при избор на подходящите методи за работа върху вашите собствени проекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да приложим характеристиките на съществуваща стилова група от докера Object styles върху отделна част от текста чрез издърпване и пускане, най-напред...
с инструмент Text селектираме избраната част.
с инструмент Pick посочваме текстовия обект.
разделяме текстовия обект на отделни обекти.

Въпроси и отговори

 • Може ли да ви БЛАГОДАРЯ 

  арх. инж. Краси Петрова:

  Здравейте, курса беше изключително интересен!!! Чакам с нетърпение следващите модули!!!

  Венета Желева:

  Здравейте, Благодаря Ви за споделеното мнение! Радвам се, че публикуваните до момента уроци са Ви харесали. Надявам се и следващите да Ви бъдат интересни!

  арх. инж. Краси Петрова:

  Да много ми харесаха и нещо се увлякох та минах и теста и после видях, че има още уроци, които ще излязат по-късно. Чакам ги и отново Ви поздравявам за доброто преподаване!!!

  арх. инж. Краси Петрова:

  Извинявайте, за 6-ти модул пише, че се качва на 25.02.2016 год., Възможно ли е да е качен, но аз да не мога да го отворя или просто още не е качен.

  Мария Балева:

  Здравейте, все още не е качен модула. Съвсем скоро ще добавим уроците в сайта. Извиняваме се за забавянето.

  арх. инж. Краси Петрова:

  БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИЯ ОТГОВОР!!! Чакам с нетърпение.

  Данаил Станчев:

  Здравейте! Изключително съм впечатлен от начина на преподаване. Перфектно структуриране и представяне на информацията в уроците. Проектите в края на модулите освен, че предоставят възможност за практическо прилагане на наученото, са също и извор на нови идеи. АДМИРАЦИИ за преподавателя и организаторите на курса!!!

 • Цвета Попова:

  извинявам се за въпроса ,разбрах го

  Венета Желева:

  Няма проблем, радвам се, че сте го разбрали.

  По принцип можете да издърпвате и пускате цвят върху текста и без превключване от Text tool към Pick tool, но ако сте щракнали някъде в текста с инструмента за писане, ще се оцвети само съответния ред.

  Затова за най-сигурно сменям инструмента с Pick tool, за да оцветя целия текст в параграфния текстов обект.

 • Венета Желева:

  За оцветяване на текста издърпайте и пуснете върху него избрания цветови стил или с Text tool маркирайте текста и щракнете два пъти върху квадратчето на стила.

  За да промените цвета само на правоъгълниците със заоблени ъгли, с Pick tool посочете в Object Manager обекта, означен на снимката с позиция 1, и след това щракнете два пъти върху избрания цветови стил. Същото направете и с обекта от позиция 3.

 • Венета Желева:

  Възможно е при Вас да се получава така, ако сте копирали характеристиките от текста преди оцветяването му в светлия цветови стил. Съответно, ако стиловата група е останала с черен цвят на запълване, след това текстът е бил оцветен в светлия цветови стил, при прилагането на характеристиките на стиловата група върху текстовия обект цветът на текста ще се промени в зададения за стиловата група черен цвят.

  При мен текущият цвят на текста съвпада с цвета в раздел Character на стиловата група, затова запълването на текста остава със същия цвят и видимо се променя само големината на буквите.

  За да промените нежелания черен цвят на стиловата група, след като я селектирате, в раздел Character щракнете върху цвета на запълване (1), за да се разгъне палитрата, вземете пипетката (2) и променете цвета, като щракнете върху квадратчето на цветовия стил (3) в документната палитра. Сн.1

 • Как да заредя стила Lobster -нито с Open,

  Цвета Попова:

  Нито с Import

  Става .Знам че трябва да е Load , но къде да го приложа ,за да се зареди?

  Венета Желева:

  Здравейте, Цвета, Lobster всъщност не текстов стил, а шрифт, който трябва да се инсталира на компютъра, за да разполагате с него в CorelDRAW.

  Инсталирането става, както сте посочили на последната снимка, с десен бутон върху Lobster-Regular.ttf и избор на Install. Другата възможност е с двойно щракване върху Lobster-Regular.ttf и след това в прозореца натиснете бутон Install.

  След инсталирането ще можете да откриете Lobster в списъците с шрифтове (в лентата с характеристики на инструмента Text и в докерите, които имат раздел Character) и ще можете да го прилагате върху селектирани текстови обекти.

 • Как да постигна отлични резултати с Corel Draw?

  Анета Михайлова:

  Много ми харесва начина по който се представят нещата – много последователно, обстоятелствено, разбираемо, харесва ми това, че се показват няколко варианта за всички действия. Ползвам CORELDRAW X7/64bit/. 1. Искам да разбера как мога да направя това меню, ползвайки екселски файл. Прочетох написаното тук http://aula.bg/question#id-173888000001, но не успях да се справя. Според мен е важно, защото екселския файл допуска корекция на цените, спестявайки време. Искам да знам как мога да го постигна, така че когато реша да променям нещо в таблицата, да мога да от файла в корел да си отворя екселския файл, да го поправя и корелския файл да се окаже с току-що направената корекция. Т.е. как се създава тази връзка между двата файла и как двата файла вървят комплект. 2. За да създама меню, което да изпратя в печатница реших да си кача други снимки. Пействайки ги с PASTE SPECIAL ме попита как да ги качи и ми даде възможност да избера между ADOBE FHOTOSHOP IMAGE, PICHTURE METAFYLE, DEVICE INDEPENDENT BITMAP, BITMAP. Бихте ли препоръчали в какъв вид е най-добре да се качи файла, за да се получи меню, печатано в печатница с най-добра визия. Продължавам курса с най-голямо удоволствие.

  Венета Желева:

  Благодаря за споделеното мнение, Анета, радвам се, че курсът Ви е от полза.

  1. Относно използването на файл от Excel – вариантите са с Insert New Object или с Print Merge, както отговорих под въпроса Ви в тази тема. За Print Merge ще допълня, че структурирането на информацията в екселския файл зависи от сложността на проекта, от това колко страници се побират във формата на хартията за печат и как върви подредбата лице-гръб. На първо място трябва да имате отделен документ за съдържанието на менюто, без кориците. В екселския файл всеки ред е за отделна страница, информацията се подрежда примерно така:

  Най-отгоре се въвеждат заглавия на колоните (ще бъдат имената с полетата за вмъкване в падащия списък на Print Merge). Ако на всяка страница ще има примерно по 10 ястия, на първия ред трябва да има 10 групи заглавия на колоните: артикул 1, състав 1, цена 1, след това артикул 2, състав 2, цена 2, ... и т.н. за всички 10 ястия. Заглавията са примерни, може да ги озаглавите както ще Ви е удобно за по-лесно разпознаване впоследствие.

  На следващия ред се въвежда информацията, като се има предвид, че всеки ред ще се Print Merge-не на отделна страница. На един ред са артикули от 1 до 10, на следващия – от 11 до 20 и т.н. Общо взето с Print Merge ще е времеемко подреждането на таблицата, но се спестява поединичното форматиране на текстовите обекти. Основния файл с вмъкнатите в него полета служи като шаблон с подредени и форматирани полета за текста и така при всяка нова редакция към него само се зарежда източника на текстова информация и се изпълнява сливането в нов документ.

  При другия вариант от гореспоменатата тема (с Insert New Object) ще отнеме време форматирането след вмъкване на текста. За съжаление софтуерът не е съвършен в това отношение и няма универсален вариант за автоматично актуализиране на информацията.

  1. Относно изображенията има няколко възможности:

  - директно вмъкване с Import, ако не изискват успоредно редактиране и файлът не е "тежък"; - вмъкване като свързани с линк, за да не утежняват файла при работа (в този урок има повече по темата); - с Insert New Object, ако се налага да се редактират успоредно в друга програма, с която са създадени. Накрая трябва да бъдат растеризирани или flat-нати и вложени наново.

  Има отделен урок с базови [насоки] (http://aula.bg/Coreldraw-osnovni-nasoki-pri-podgotovka-za-pechat) относно подготовката за печат.

  Силно препоръчвам преди да подготвите документа, да се консултирате предварително с печатницата, на която ще изпратите файла, относно техните изисквания. Успех с проекта!

  Анета Михайлова:

  Много благодаря за обстоятелствения отговор. Беше ми много полезно.

 • Как конвертирайки текста в криви, мога да го запазя във вида, в който съм го създала?

  Анета Михайлова:

  Написала съм текст, думите са в различни цветове, шрифтове и големини на шрифта - какви настройки да се зададат за да може текста да остане в същия вид след като се обърне в криви. Опитах няколко варианта, резултата е различен. в първия - прие цвета на първата дума и запази различни големини на шрифтове и различни шрифтове във втория вариант - прие преобладаващия цвят, а не този на първата дума от текста. Моля дайте съвет, вероятно е въпрос на настройка.

  Венета Желева:

  Анета, отговорих и в тази тема (разделете текста с Break Apart/Ctrl+K преди конвертиране).

  Анета Михайлова:

  Изключително много Ви благодаря Явно съм проспала доста неща Много полезно и приятно време е този курс

  Георги:

  Защо не се запуска видеоурока? При преминаване към Алтернативен видео плеър се изписва съобщение "File not found".

  Венета Желева:

  Виждам, че проблемът вече е отстранен и видеото работи и на двата плейъра. Благодаря на колегите от Аула.

 • Защо не се пуска видеоурока?

  Георги:

  При преминаване към Алтернативен видео плеър се изписва съобщение "File not found".

  Краси Кръстев:

  Здравейте, Георги.

  Наистина имаше проблем с видеото и то не тръгваше.

  Сега вече би трябвало всичко да е наред.

  Извинете за неудобството.

  При мен тръгва без проблем и на двата player-a.

  Плеър 1:

  Снимка_1

  Плеър 2:

  Снимка_2

  Върнете обратен отговр дали и при вас вече всичко е наред вече.

  Георги:

  Благодаря! Сега и при мен всичко е наред. Курса е чудесен и държа да не пропускам нито един урок!

  Краси Кръстев:

  Супер, радвам се че ти харесва.

 • Защо не се пуска видеоурока?

  Георги:

  При опит за запускане видеоурока не тръгва. При преминаване към Алтернативен видео плеър се изписва съобщение "File not found".

  Краси Кръстев:

  Здравейте, Георги.

  Наистина имаше проблем с видеото и то не тръгваше.

  Сега вече би трябвало всичко да е наред.

  Извинете за неудобството.

  При мен тръгва без проблем и на двата player-a.

  Плеър 1:

  Снимка_1

  Плеър 2:

  Снимка_2

  Върнете обратен отговр дали и при вас вече всичко е наред.

 • Защо не мога да заредя шрифта, зададен ни във файловете, след като съм натиснала за съгласие ОК за въвеждането им в Корел файла?

  Nikoletad:

  Защо не мога да заредя шрифта, зададен ни във файловете, след като съм натиснала за съгласие ОК за въвеждането им в Корел файла? С предишния урок нямах този проблем и шрифтовете се появаваха.

  Венета Желева:

  По снимките изглежда, че е станала замяна както при отваряне на файл с липсващ шрифт. Като селектирате текста и отидете в списъка за ръчно избиране на шрифт (не го виждам е Property лентата обаче; ако сте го махнали, от знака + и в първата група с отметка пред Font list го добавете), в списъка присъства ли Lobster? При отварянето на файла излезе ли съобщение за заместване и ако да, Temporary или Permanent сте избрали преди да натиснете ОК?

 • Защо не ми се получава?

  Ивелина Пенева:

  Имам следния проблем, в докера Object styles се опитвам да настроя стойностите на отстъпа на текста от текстовата рамка. Задавам 5мм, както е в урока, но нищо не се променя. Отделно от това изчертах друг обект, в който вмъкнах текстова рамка и там всичко е ок. Какво не правя както трябва?

  Ивелина Пенева:

  И както става често, след като изпратих въпроса, намерих решение. Задала съм отстоянието в друго поле, тъй като при мен разположението им е различно.

  Венета Желева:

  Права сте, след като формулираме въпроса, ситуацията се изяснява и виждаме решението. Радвам се, че сте открили къде е станала размяната. В X6 полетата са подредени малко по-различно, но виждам, че това не може да Ви затрудни.

 • Венета Желева:

  Здравейте, версиите за домашно и учебно ползване не разполагат с пълния арсенал от функционалности, в т.ч. и удобствата, спестяващи време и труд. В друг въпрос от форума обсъждахме разликите между вариантите за комерсиална и за домашна/учебна употреба, само че при версия X7. Вижте темата тук.

 • Може ли да се свържат заглавията в Word със стиловете в CorelDraw?

  Ивайло Миланов:

  Здравейте, за да уточня въпроса ще дам пример. Правим меню, в Word сме написали съдържанието и сме го асоциирали със заглавията. При вмъкването на текста в CorelDraw, може ли да разчете заглавията и да им сложи предварително зададения в CorelDraw стил (Style sets).