Видове криви, сегменти и възли. Моделиране и редактиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме типовете криви,сегменти и възли.
Техните възможности и смяната от един тип в друг.
Кривите са два типа: отворени и затворени криви.
Отворените криви имат начален и краен възел.
Това са възлите, които вместо с миниатюрни квадрати са означени с малки триъгълници, които като стрелки показват посоката на пътечката, с която е изчертана кривата.
В този случай посоката следва пътят, по който кривата се изчертава сегмент по сегмент.
В какви случаи има значение посоката на кривата? Ако се върнем отново към инструмента за посочване, с което селектираме кривата като цялостен обект в лентата с характеристики ще видим освен полето за дебелина на очертанията също и полета за промяна на типа на линията, както и типа на нейните окончания.
Можем да поставяме различни видове стрелки или други символи.
При необходимост можем да разменим местата на тези два символа бързо и лесно, като само обръщаме посоката на пътечката от бутона "reverse direction".
Затворените криви са тези, при които началната и крайната точка са обединени.
При тях също можем да сменяме посоката на пътечката.
Ако поставим различни символи във всеки един от краищата тези символите няма да се визуализират, освен ако не разкачим свързаните краища.
Това сатва като деактивираме "close curve".
Началния и крайния възел са разположени един върху друг.
Но техните маркери се визуализират на малко разстояние, за да бъде по-лесно селектирането и преместването на някои от тях.
Такава отворена крива можем да затворим, като наново активираме "close curve".
Но в този случай се добавя допълнителен малък сегмент.
Другият начин да затворим кривата е като придвижим единия от двата възела към другия.
И когато знака за преместване в страни от курсора се промени на стрелка, двата възела са се обединили в един.
Не всички криви е необходимо да бъдат затваряни защото в графичния дизайн все пак са необходими линии и с начало и с край.
Но някои случаи затварянето на пътечките може да се окаже ключа за разрешаване на много проблеми.
Например имаме тези на пръв поглед напълно идентични детелини от двете страни на листа.
Всяка от тях се състои от два обекта, като листата на всяка са комбинирани в обект със сложни очертания.
Съставени са от четири пътечки.
Селектираме и двете детелини и задаваме запълване със зелен цвят.
Но се запълват листата само на едната?! В "object manager" виждаме, че и двете криви имат еднакви цветове характеристики.
В такива случаи е най-добре да селектираме с "shape tool" всеки от обектите поотделно.
Веднага забелязваме разликата.
Листата отляво са със затворена крива, а при тези отдясно затварянето не е активирано.
При приближаване можем да видим местата където отделните пътечки са отворени.
От "close curve" затваряме кривата и всичко се получава както трябва.
Сега нека разгледаме отблизо сегментите и възлите, от които са съставните елементи на всяка крива.
Сегментите могат да бъдат един от тези два типа.
Единият сегмент е "line", а другия "curve".
"curve" можем да наричаме извити, за да не го бъркаме с понятието за крива в смисъла му на линия съставена от сегменти и възли.
В една крива можем да имаме както само прави сегменти, така и само извити.
Имаме и комбинация от двата типа.
Можем да променяме типа на сегмент, като го селектираме и от контекстното меню, което отваря ме с десен бутон изберем противоположния тип сегмент.
В случая сегмента е прав за това единственият възможен избор е да сменим типа му на извит.
След това се появяват контролиращите ръкохватки, с които можем да управляваме кривата.
Типа на сегмента можем да сменяме и от лентата с опции като при всяка смяна виждаме как се появяват или скриват ръкохватките в двата края на този сегмент.
В зависимост от типа на сегментите, които съединяват възлите, може да имаме една, две или дори нула ръкохватки.
При възел свързващ два прави сегмента ръкохватки липсват.
Възлите, които съединяват извити сегменти имат ръкохватки от двете страни.
Възлите свързващи два различни типа сегменти имат ръкохватка само от страната на извития сегмент.
Крайните възли на извити сегменти също имат само една ръкохватка.
Сега да разгледаме различните типове възли.
Те могат да бъдат три вида.
Къси и заострени.
При заострените можем да движим двете ръкохватки независимо една от друга.
При късите възли можем да издърпваме всяка ръкохватка на различно разстояние от възела и да задаваме различна заобленост на всеки сегмент, но двете ръкохватки винаги остават в права линия.
И последния вид са симетрични възли.
При тях, ръкохватките са в права линия, както при заобления тип, но са на равни разстояния от възела.
При възел свързващ два прави сегмента опциите за тип на възела са неактивни, но ако променим типа на единия сегмент можем да избираме между заоблен и заострен тип.
С това завършваме този урок, а в следващия ще разгледаме някои особености и трикове при работа с инструмента "shape".

Тест за преминаване към следващия урок

 
При кой тип възли можем да движим контролиращите ръкохватки независимо една от друга?
Cusp
Smooth
Symmetrical

Въпроси и отговори