Цветови модели на изображенията. Преобразуване

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме цветовите режими на растерните изображения и преобразуването между тях.
Най-често цветовия режим на изображенията, които използваме е "rgb".
Такива са изображенията които сваляме от интернет, сканираме или снимаме с цифров фотоапарат.
В зависимост от различното приложение на документите, в които вмъкваме тези изображения.
Понякога е необходимо да конвертираме цветовия им режим.
Това преобразуване можем да направим от меню "bitmaps" и подменю "mode", където разполагаме с няколко възможности.
Ще разгледаме поотделно всяка от тях.
За целта ще използваме приложените изображения, за да демонстрираме възможностите за конвертиране на режима.
При селектиране на изображения от документа най-напред долу в статус лентата можем да видим информация за него.
Цветови режим и резолюция.
И обозначение, ако изображението е свързано с линк към външен файл.
Също така в зависимост от начина, по който сме импортирали изображението в документа.
За директно издърпани и пуснати в документа изображение ще виждаме само изписан типа на обекта.
За вмъкнатите чрез команда "import".
Можем да видим името на файла.
Освен от статус лентата, цветовия режим можем да видим и от меню "bitmaps"и подменю "mode".
Където обикновено не активната зона за избиране е текущата за селектираното изображение.
Изключение от това са вмъкнати "camera raw" файлове.
За които, нито една от възможностите списъка не е посочена въпреки, че в лентата е означен "rgb" режим.
Нека сега разгледаме особеностите при конвертиране в различни цветови режими.
За да са активни опциите за промяна от меню "bitmaps" и подменю "mode", най-напред трябва да е селектирано изображение от документа.
Първата опция е за превръщане на изображения в черно-бяло.
В този режим можем да преобразуваме всеки вид изображение.
От менюто избираме "black&white".
Отваря се прозорец с опции, в който виждаме съпоставени оригинала и резултата.
По избор можем да покажем и само резултата.
За извършване на преобразуването към черно-бяло изображение, имаме избор от предоставените методи, ползващи различни математически алгоритми.
Можем да коригираме интензивността при всички методи.
Освен метода "halftone".
С него управляваме различни опции, като типа на растера, ъгъл на наклона и броя линии през определена мерна единица.
След преобразуване в черно-бял режим.
Получаваме монохромно изображение, като светлите части са бели, а тъмните черени.
В статус лентата можем да забележим, че за запълване на изображението е зададен бял цвят.
А за очертанията е зададен черен.
Можем да сменим и с други цветове.
И така да получим интересно ефектни изображения.
Втората опция за конвертиране е "grayscale".
Или превръщане в степени на сивото.
Преобразуването се извършва директно без отваряне на прозорец за допълнителни настройки.
Третата опция е "duotone".
Или преобразуване към двутоново изображение.
Можем да избираме тип на оцветяване.
Измежду четирите налични възможности.
Използване на един, два, три или четири тона.
За да сменим някой от тоновете.
Щракваме два пъти върху името и така отваряме прозореца за избор на цветове.
За всеки от тоновете можем да управляваме тоналната крива, за да постигнем повече или по-малко наситен цвят.
От другия раздел можем да задаваме "overprint" при отпечатване на избрани тонове.
Тази информация за настройките при отпечатване на двутоновите изображения се поддържа, само при запазване в "eps", "pdf" и "cdr" формат.
Четвъртата опция за преобразуване на Цветовия режим е "paletted color".
Или създаване на палитра с ограничен брой цветове, които да присъстват в импортираното изображение.
При този режим постигаме по-компактен размер на изображението спрямо "rgb" и "cmyk" режимите.
Тъй като за всеки пиксел от изображението вместо няколко стойности за различни компоненти на цвета.
Се назначава индексирана цветова стойност от таблицата, съдържаща максимум 256 цвята.
Това прави изображенията в пъти по-малки по обем.
Поради което този режим е подходящ за банери с уеб приложение, които имат ограничен брой цветове.
Имаме избор от готовите палитри.
За някой от тях можем да ограничаваме броя на цветовете.
Да избираме тип.
Наситеност на опцията, което е "dithering".
Тази опция разширява цветовата информация.
Като разпределя пикселите по някои от предоставените методи.
По този начин създава впечатлението за допълнителни цветове, които не съществуват в палитрата.
От последните три опции в подменю "mode", конвертирането се извършва директно без отваряне на прозорец с допълнителни настройки.
Можем да преобразуваме изображението, с който и да е от другите режими.
В "rgb" изображение.
Да го конвертираме във "lab color" модел, който се сочи за независимо от характеристиките на устройството.
Или да конвертираме изображения с друг режим в "cmyk" изображения.
Конвертирането в "cmyk" режим е необходимо, когато тези изображения се ползват за печат.
При включване и изключване на бутон "proof colors" можем ясно да видим разликите мужду вида на изображения в"rgb" режим и негово копие конвертирано в "cmyk" режим.
Накрая, но не на последно място, по важност, трябва да отбележим, че при всяко конвертиране губим цветова информация.
Например след като сменим режима на черно-бял, а в следващ момент го променим на "rgb" или "cmyk".
Не можем да очакваме отново да видим цветно изображение.
Това, което ще получим е просто изображения в различни стойности на сивото от съответния цветови модел.
С това завършваме урока за цветовите режими при растерните изображения.
Сега нека преминем към следващия урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако преобразуваме цветно RGB изображение в Grayscale, а след това сменим режима на RGB, ще получим...
изображение с RGB стойности на сивото
изходното цветно RGB изображение
двуцветно изображение в тонове по избор