Записване на собствени макроси

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще обърнем специално внимание на персонализираните макроси, които можем да записваме.
В зависимост от начина, по който ги запазваме те могат да бъдат разделени на временни макроси, вградени документа макроси и външни макро файлове, достъпни във всички документи, които отваря програмата.
Най-напред ще научим как се записва временен макрос и какви са особеностите при запис.
Временен макрос можем да запишем във всеки незаключен проект.
За целта посочваме с мишката избрания проект.
Например проекта на текущия документ.
Щракваме с десен бутон и избираме "set as recording project".
От меню "tools" и подменю "macros" избираме "record temporary macro".
Или с клавиши "ctrl+shift+r".
Така стартираме началото на записа.
Според целта, която искаме да постигнем е от значение, в кой момент ще започнем записването на действията.
Например ако започнем да записваме преди да сме създали някакъв обект в документа.
След това създаде обект.
Приложим някакви промени.
Спрем записа, то след това при изпълнението на макроса.
С клавиши "ctrl+shift+p" или с разгъване на избрания проект.
двойно щракване върху темпорари макро Всеки път ще се създава точно същия обект.
Като този, който сме създали по време на записа.
Ако първо създадем обект.
И след това го селектираме.
След това пуснем записването.
То всички промени, които направим по време на записа.
След това ще можем да прилагаме към всеки друг, селектиран обект от сходен тип.
Като изпълняваме макроса с клавиши "ctrl+shift+p".
Или с двойно щракване върху "temporary macro".
Във всеки проект можем да имаме само един временен макрос.
В дадена последователност от действия, записана като временен макрос, се изтрива при започване на нов запис.
На нейно място се записват новите инструкции.
Такива временни макроси, можете да използвате за временна употреба или, за да тествате как се изпълнява определена последователност от действия преди да запишете съхраните макрос в документа или във външен файл.
По желание, тези от вас, които имат познания по "vba" могат след посочване на макроса от бутон "edit" или с клавиши "alt+f11" да отворят макро редактора за преглед и редактиране на генерирания програмен код.
Отново с "alt+f11", която е стандартна клавишна комбинация, използвана за целта и за други приложения.
Се връщаме към работния прозорец.
При необходимост приключваме между редактора и работния лист.
Сега ще разгледаме начина за запис на втория вид макроси.
Това са макросите вградени в текущия документ.
В случая аз ще селектирам обект и ще запиша последователността от промени, които ще приложа върху него.
След селектиране на обекта.
От меню "tools", подменю "macros" и "start recording" или чрез някой от двата съответстващи бутона в лентата или в макро мениджъра.
Отваряме прозореца, в който въвеждаме име на макроса.
Имената на макросите могат да съдържат само букви и цифри.
Без празни разстояния или специални знаци.
След това посочваме избран проект, в който макроса да бъде съхранен.
За да създадем вграден в документа макрос.
Избираме проекта на текущия документ.
В най-долното поле можем да добавим и подсещащо описание, което да ни ориентира в какви случаи можем да използваме дадения макрос, когато след време съберем голяма колекция от много на брой макроси.
И натискаме бутона "ок".
След това извършваме дадена последователност от действия.
Например променяме цвета на запълване и очертанията.
Променяме позицията, пропорциите или размерите на обекта.
Можем да създадем копие.
Да приложим даден ефект с точно определени настройки.
И накрая спираме записа.
С един макро проект можем последователно да запишем и няколко макроса, следвайки същите стъпки.
Записвания и съхранен в проекта на документа макрос, можем да изпълняваме в текущия документ.
Например, ако изчертаем друга геометрична фигура.
Чрез изпълняване на макроса ще се приложат абсолютно същите действия върху новия обект.
Но ако затворим този документ.
В случая, аз ще го запазя на компютъра преди да го затворя.
След това в макро мениджъра, вече не виждаме проекта със записания макрос.
Тъй като той е достъпен в документа, в който е създаден и не можем да го използваме в други документи.
Следващ път, когато отворим документа с вградения макрос според зададените настройки за сигурността, файла ще се отвори директно.
Или с изскачащо съобщения за забраняване или разрешаване на макроси.
Ето тук, в проекта на документа можем да видим вградения макрос.
остана да разгледаме и третия вид макроси, които записваме и съхраняваме.
Външен за работния документ файл.
За да запазим такъв външен файл.
От бутон "new" създаваме нов макро проект.
За разлика от готовите макроси за календари и за конвертиране на файлове.
Които се намират обикновено в диск "c" или в устройството където инсталирате програмите.
Макросите, които записваме като външни файлове се запаметяват на следния адрес.
Макро проектите са записват като файлове във формат "gms" или "global macro storage".
Записването на такъв файл ни позволява да прехвърлим макросите, които ще запишем в него.
За използване на друг компютър, на който работим или да ги изпратим на наши колеги.
Посочваме с мишката избрания проект, щракване с десен бутон и избираме "set as recording project".
За стартиране на запис, натискаме бутон "start recording".
След това въвеждаме име.
Посочваме като място на съхраняване проекта, за който запазихме външен файл.
И по желания в долното поле въвеждаме описание.
След това натискаме "ок" за старт на записването.
Извършваме последователност от действия, които искаме да се съхранят.
И накрая спираме записа.
В този външен за работния документ макро проект.
Също можем да запишем няколко на брой макроси.
Предимството на записване на макросите в такива външни "gms" файлове е, че тези макроси можем в последствие да използваме във всички документи, които отваряне на компютъра.
Също, както споменахме по-рано можем да копираме от папката, в която се съхраняват.
И да прехвърлим на друг компютър или да изпратим на други потребители.
С това завършваме урока, в който научихме как можем да записваме собствени макроси.
В следващия урок ще се запознаем с интересната функция за автоматично попълване на съдържание в документа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
След повторно избиране на Record Temporary Macro за записване на временен макрос...
първоначално записаните действия се изтриват и на тяхно място се записват новите.
се създава втори временен макрос в макро проекта, зададен като Recording project.
ще се продължи записването, което сме започнали при първото избиране на Record Temporary Macro.

Въпроси и отговори