Поставяне на размерни и свързващи линии

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
С това видео ще завършим серията уроци посветени на инструментите за рисуване и чертане.
Ще се запознаем с две групи инструменти за изчертаване на допълнителни линии, които могат да ни бъдат от полза при създаването на чертежи и схеми.
Група "dimension" или размерни линии и група "connector" или свързващи линии.
Първата група "dimension" разполагаме с четири инструмента за поставяне на размери и един за изнесен текст.
С "parallel dimension" изчертаваме размерни линии, обозначаващи действителното разстояние между две точки.
Щракваме и задържаме левия бутон в първата точка и издърпваме настраниу след което избираме втора точка, където пускаме левия бутон, придвижваме мишката и щракваме за поставяне на размерите.
С този инструмент освен наклонени размерни линии.
Със задържане на "ctrl" можем да изчертаем и размери по хоризонтала или по вертикала.
За промяна на характеристиките по подразбиране, щракваме два пъти върху бутона на инструмента.
Можем да променяме вида на размерите, точността на измерване, мерната единица и да въведем надпис, който да се началото или в края на всеки надпис с размер.
Същите опции променяме и от лентата с характеристики, както и да задаваме отстояния на размерните линии от обекта или тип на линиите.
Ако селектираме някой от изчертаните размери, като посочим върху стрелките можем да коригираме само неговите опции.
С изключване на "display units" можем да скрием мерните единици.
От "dynamic dimensioning" можем да изключим автоматичното актуализиране на текста с размера.
И при скалиране на обекта, текста да остава непроменен.
От "text position" можем да променим позицията на текста спрямо размерната линия.
Ако селектираме само текста можем да сменяме шрифта, размера и форматирането, а с издърпване с мишката променяме отстоянието от обекта.
С втория инструмент "horizontal vertical dimension" изчертаване хоризонтални или вертикални размерни линии.
Измерващи разстоянието между два възела по осите "x" или "y".
Като се използват общите настройки в лентата с характеристики.
Изчертаваме размерни линии по същия начин.
Със щракване, задържане на ляв бутон и издърпване.
Като с този инструмент размерните линии могат да заемат само хоризонтална или вертикална позиция.
Поставяме курсора в крайната точка, пускаме левия бутонь придвижваме мишката на разстоянието на което искаме да поставим размерите и щракваме за фиксиране.
С третия инструмент "angular dimension" изчертаваме размерни линии и посочващи ъгъла между две отсечки.
Като се ползват същите настройки с изключение на мерните единици, които при този инструмент са за измерване на ъгли.
За изчертаване на ъглови размерни линии, щракваме в точката, където двете линии се пресичат и задържаме левия бутон и издърпваме по протежение на едната линия и пускаме бутона.
Придвижваме мишката и щракване върху другата линия.
И накрая придвижваме курсора и щракваме където искаме да се появят дъгата на размерната линия и надписа.
От лентата с характеристики коригираме точността на измерване.
С придвижване, променяме позицията на дъгата и надписа.
С четвъртия инструмент "segment dimension" показване линейното разстояние между крайните най-отдалечени точки на един или множество сегменти.
За измерване на единичен сегмент.
Щракване върху него, придвижваме курсора към място, където искаме да се позиционира размерната линия и щракваме за поставяне.
За измерване на разстояние между най-отдалечените точки на два или повече сегмента.
Задържаме ляв бутон и ограждаме сегментите с маркираща селекция.
Пускаме бутона, преместваме курсора където искаме да се постави размерната линия и щракваме.
Може ли едновременно да изчертаем размерни линии на няколко последователни сегмента.
Като първо включим бутон "automatic successive dimensioning" за автоматично поредно оразмеряване.
След това ограждаме с маркираща селекция сегментите, преместваме курсора и щракваме.
Изчертават се размерни линии за общия им размер и отделни за размера на всеки сегмент.
С последния пети инструмент от групата "3 point callout".
Поставяме изнесен текст с основна линия от два сегмента.
Щракваме и задържаме ляв бутон, издърпваме и пускаме бутона.
После придвижваме мишката до мястото, където искаме да завършим втория сегмент.
Щракваме и се появява мигащ показалец за въвеждане на текст.
След като въведем текста щракваме в страни.
Можем да поставяме означения с изнесен текст, като задържаме клавиш "ctrl" за ограничаване на ъгъла, под който се изчертават сегментите на основната линия.
В лентата с характеристики от "callout shape".
Постяваме различни фигури под изнесения текст.
Като например правоъгълник с размера на текста.
От "gap" управляваме разстоянието между текста и ръбовете на фигурата.
От полетата за очертанията променяме дебелина, типа на линията и фигурата в началната точка.
С иструмента за оформяне можем да коригираме пътечката на линията.
За промяна на оформлението по подразбиране, размерните линии и изнесените текстове задържаме "ctrl+f5".
Отваряме докера "object styles" и в раздел "default object properties", избираме "collout" за изнесените текстове.
В раздел "outline" променяме цвета, типа и дебелината на линията.
В раздел "character" променяме цвета, шрифта и други настройки.
По същия начин в раздел "dimension" променяме настройките за размерните линии.
С това завършваме прегледа на група "dimension" и преминаваме към другата група "connector", състояща се от инструменти за създаване и оформяне на свързващи линии за диаграми и схеми.
С тези линии можем да свързваме всякакви фигури.
Геометрични форми, идеални форми създадени с инструментите от група "object", както и група от обекти.
Със "straight-line connector" изчертаваме права свързваща линия.
Като изберем инструмента, в четирите страни на всички обекти светват червени ромчета, показващи, така наречените "anchor point".
Или точки, в които можем да закотвим свързващата линия към обекта.
Със щракване в една точка, издърпване и пускане в друга точка, изчертаваме свързваща линия между двата обекта.
Предимството на свързващите линии пред стандартните линии е, че дори и при преместване на обект, линиите остават прикрепени към него и не се налага да ги коригираме при всяко разместване.
С втория струмент от групата "right-angle connector", изчертаваме свързваща линия с прав ъгъл.
Щракваме и задържаме ляв бутон върху точката на първия обект.
Издърпваме и в точката на втори обект, пускаме.
Третия струмент "rounded right-angle connector" изчертаваме свързваща линия със заоблен прав ъгъл.
Като заоблеността променяме от лентата с характеристики.
След изчертаване, можем да управляваме свързващите линии.
За да върнем линията към основния вид, щракваме с десен бутон и избираме "reset connerctor".
С инструмента "edit anchor" управляваме котвите или точки, които към обекта се закрепят свързващите линии.
Можем да ги преместваме навсякъде върху обекта или около него.
Също да добавяме нови точки с двойно щракване, като превключвам на бутон "auto anchor".
Към точките могат да се прилепят нови свързващи линии.
На края, ако щракнем два пъти, върху който и да е от трите инструмента за изчертаване на конектори, селектираме с всички свързващи линии върху тази страница.
След което можем да променим цвета на очертанията.
Със щракване с десен бутон върху цвят от палитрата, както и да променим дебелината на линиите.
И да добавим различен връх на крайните сегменти, с което завършваме този урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С инструмента Segment Dimension можем да измерим разстоянието между най-отдалечените точки на два сегмента...
като задържим ляв бутон и оградим сегментите с маркираща селекция
като щракнем веднъж в началото на първия и след това щракнем в края на втория сегмент
 
 С инструмента Parallel Dimension...
поставяме хоризонтални, вертикални и наклонени размерни линии
поставяме само хоризонтални или вертикални линии
поставяме ъглови размерни линии

Въпроси и отговори

 • Как да решим проблем с промяната на мерните единици за оразмерителните линии

  Венета Желева:

  В отговор на въпроса, зададен тук:

  Ако променяте мерните единици за оразмерителните линии и при следващо оразмеряване пак се връщат старите мерни единици, възможна причина за това е при промяната да е бил селектирана съществуваща размерна линия. Сн.1 В случай, че е селектирана размерна линия (поз.1), което можете да видите и в статус лентата (поз.2), при избор от падащия списък (поз.3) на нова мерна единица (поз.4), промяната ще се приложи само върху селектираната линия (поз.1).

  За промяна на настройките по подразбиране освен в панел Options (0:54 от видеото) можете да направите следното: Сн.2 При активен инструмент Dimension от лентата с характеристики отворете списъка Dimension units (поз.1) и изберете предпочитаните мерни единици, например mm или millimeters. Важно! Не трябва да са селектирани съществуващите в документа размерни линии (поз.2), ако има такива.

  Сн.3 Отваря се прозореца за промяна на настройките по подразбиране за документа (поз.1). Изберете Dimension (поз.2) и потвърдете с ОК. Това ще промени мерните единици за този документ.

  Сн.4 За промяна във всички нови документи, които ще създавате оттук нататък, в докера Object Styles (поз.1) изберете Dimension (поз.2) и посочената в раздел Dimension (поз.3) мерна единица (поз.4) приложете като мерна единица по подразбиране от Set as new document default (поз.5). Така във всички нови документи размерните линии ще бъдат с новозададените настройки.

  Надявам се приложената информация да ви бъде полезна!

  Ибрахим:

  Благодаря! проблема се разреши ,сега всичко е ок.

  Венета Желева:

  Чудесно! Радвам се, че сте се справили.

 • Защо когато щтракна  да направя оразмеряване на  2 ри ъгъл,не мога да го направя , а се мести първата оразмерителна за ъгъла линия? И се появява правоъгълниче?

  Цвета Попова:

  правоъгълничето е с номер 3 .Или по друг начин ,как да оразмерим 2 ри ъгъл без да повлияем на 1 ят?Всичко е размаркирано ,но продължава да се прави по първият ,не по искан втори ъгъл?

  Венета Желева:

  Квадратчето от позиция 3 показва, че Dimension обекта на дъговидната размерна линия е селектиран (вижте и в статус лентата). Това се е получило, защото активният инструмент на снимката е Pick tool и затова като щракнете и издърпате, се селектира и премества вече изчертаната размерна линия.

  Сменете инструмента с Angular dimension и би трябвало всичко да е наред. С всички инструменти от група Dimension при издърпване на нова размерна линия автоматично се размаркира предходно изчертаната.

 • Цвета Попова:

  когато щтракна ,трябва да се появи черна стрелка ,тогава я издърпваме

  Цвета Попова:

  ето я за друг сегмент

  след нейната поява се дърпа

  Венета Желева:

  На първите две снимки е активен Pick tool и може би на това се дължи преместването на обекта.

  По принцип оразмеряването със Segment Dimension е малко объркващо, тъй като за един и същ инструмент имаме два стила на поставяне на размери, различни от тези на останалите инструменти в група Dimension.

  Единичен сегмент със Segment Dimension можем да оразмерим както чрез селектиране с посочване, така и с ограждаща селекция. Оразмеряването чрез селектиране с посочване става без да задържаме ляв бутон - щракваме веднъж върху избрания сегмент от пътечката на обекта, придвижваме мишката встрани и щракваме втори път за поставяне на размерните линии.

  За да селектираме един или повече сегменти с ограждаща селекция, при активен инструмент Segment Dimension задържаме ляв бутон и преместваме мишката, временно се появяват черна стрелка и пунктирани очертания, и издърпваме селекцията така, че пунктираните очертания да оградят сегмента/сегментите. Пускаме бутона, преместваме мишката и щракваме за поставяне на размерните линии.

  Когато измерваме разстоянието между най-отдалечените точки от два различни сегмента, е важно бутон "Automatic successive dimensioning" да е изключен, както е при Вас в лентата с характеристики на третата снимка (ако бутонът е включен, ще се измерят и дължините на отделните сегменти).

 • Цвета Попова:

  явно при маркиране нещо не съм направила точно ,защото сега се получи само за нея

  Венета Желева:
  • За измерване на всеки отделен сегмент трябва да е включен бутон * Automatic successive dimensioning*;

  • Необходимо е селекцията да обхваща и трите сегмента.

  ASD

 • Как мога да

  Анета Михайлова:
  1. Направя едновременно няколкото размерни линии долу.
   1. Според мен имам излишни икони в ляво - как мога да ги изместя и те трябват ли ми непрекъснато да са видни. В същото време трябва с "+" да извиквам други менюта, за които няма място в момента.
  Венета Желева:
  1. Имаше сходен въпрос в тази тема. Виждам, че при Вас бутон "Automatic successive dimensioning" е включен и не би трябвало да има проблем. Рестартирайте програмата и опитайте отново.

  2. Тези икони не са необходими за целите на курса. Може да ги преместите или скриете, следвайки стъпките от този урок. Излишната в случая група инструменти е Transform - за да я скриете, в списъка махнете отметката пред нея.

  Анета Михайлова:

  Здравейте Венета, Много благодаря за отговора, помогна ми да реша проблема.

 • Може ли да променя текста в оразмерителната линия?

  Hrisslav:

  Ако например чертежа ми не е в точния мащаб, мога ли да променя само текста на оразмериталната линия и как?

  Венета Желева:

  Здравейте, обектът Dimension трябва да бъде разделен на части с Break Аpart, за да може да се изпише друг текст.

  Hrisslav:

  Благодаря!

 • Как да изключа автоматичното преоразмеряване

  Диана:

  Как да изключа автоматичното преоразмеряване. Здравейте, При мен не се получава изключването на автоматичното актуализиране на текста с размера при преоразмеряване. Вади този диалогов прозорец и дори да маркирам всички, пак не се получава.

  Искам и да споделя какво забелязах - ако съм маркирала дадена размерна линия и съм сменила характеристиките, при преоразмеряване на целия обект, останалите страни се сменят като стойности, но на тази с редактирани х-ки, не.