Ефект Contour (създаване на концентрични копия)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме векторни ефект контур и съответстващия за него инструмент, с който интерактивно можем да прилагаме контурни ефекти.
Ефект контур не бива да се бърка с понятието контур в смисъла му на очертания на обектите.
Тъй като очертанията имат други характеристики, като тип, дебелина и могат да притежават само еднородно оцветяване.
А ефектът контур създава единично или група от няколко интерактивно контролирани копия концентрично разположени, които могат да имат или да нямат очертания.
За запълването на тези обекти може да се приложи дори градиент, случай, че основния обект върху, който е приложен ефекта притежава такова запълване.
С интерактивния инструмент щракваме върху избрания обект и задържаме ляв бутон, като издърпаме мишката в посока навътре в обекта за създаване на на вътрешен контур.
Или навън от обекта за създаване на външен.
Ако обектът върху, който прилагаме ефекта контур притежава очертания, то приложения контур също ще има очертания със същите стил, дебелина и настройки на линията.
Ако няма приложени очертания върху обекта, съответно и приложения ефект няма да има такива.
Ефект контур можем да прилагаме към основните фигури.
Също така към свободно изчертани криви.
Към незатворени линии, а също и към текст.
Освен към единични обекти можем да го прилагаме и към група от няколко обекта.
Интересното при прилагане върху текст или група от обекти е свойството на ефекта да не позволява припокриване.
А да обединява допиращите се зони при по-външните стъпки.
Когато инструментът е активен, в лената със свойства можем да управляваме достъпните настройки за ефекта.
Освен в лентата можем да контролираме този ефект и докера, който отваряме от меню "effects" и избор на контур или с клавиши "ctrl+ f9".
В най-вляво в характеристиките на инструмента е разположен списък с готови комбинации от настройки.
Разполагаме с няколко заготовки.
Също можем да добавяме и собствени.
По-нататък са разположени полетата, показващи координатите и размерите на избрания обект заедно с ефекта.
От следващата група бутони задаване направлението, в което искаме да се приложи ефекта.
Достъпни са три варианта.
От бутон "to center", обектът изцяло се покрива с ефекта.
Като броя стъпки се изчислява автоматично.
Запълването на всяка от тях става при плавно преливане от цвета на изходния обект към зададения по подразбиране цвят за запълване на ефекта.
С бутон "inside contour" или навътре се създава контур с една стъпка навътре в обекта.
С бутон "outside" се слага външен контур с една стъпка навън от границите на обекта.
От съседното поле "steps" задаваме желания брой стъпки за прилагане на ефекта контур.
Това поле е достъпно, само в случай, че сме избрали направление "inside" или "outside".
От поле "offset" задаваме интервал между стъпките на ефекта.
Освен от лентата, можем свободно да управляваме стъпките и разстоянията между тях.
С квадратната ръкохватка, която е подвижна за разлика от фиксираната към изходния обект, ромбоидна ръкохватка.
Контролираме разстоянието между стъпките на контура.
С плъзгача увеличаване или намаляване броя на стъпките.
Ако зададем малък интервал и повече на брой стъпки.
Можем да създадем реалистично впечатление за релефност на обекта.
От "contour corners" можем да контролираме типа на ъглите на приложения ефект.
По подразбиране имаме заострени ъгли.
Можем да приложим заоблени или скосени, като това най-добре се вижда при обекти с приложен външен контур.
При всички обекти с приложен ефект контур, можем да избираме цветове за очертанията и запълванията за последния обект от контурната група.
При приложен контур навътре.
Това ще е обекта по средата.
А при приложен външен култура, това ще е най външния обект.
При градиентно оцветяване на основния обект имаме активна опция за избор и на втори цвят.
Важно е да се запомни, че ефект контур създава заливка или очертания на контурната група, само ако ги има при изходния обект.
В случай, че обекта няма запълване съответно и създадената чрез ефекта група няма да има.
От "contour colors" можем да управляваме движението на цветовете на ефекта.
"linear contour colors" задава директно преминаване от цвета на изходния към цвета зададен за крайния обект.
"clockwise counter colors" задава преливане, преминавайки през стойностите от цветният спектър по посока на часовниковата стрелка.
"counterclockwise counter colors" задава чрез преминаване през цветния спектър по посока обратна на часовниковата стрелка.
От "object and color acceleration" с плъзгачите, едновременно или поотделно можем да управляваме равномерността на разпределение на разстоянието между обектите.
И плавността, с която се преминава от цветовите характеристики на изходния към тези на крайния обект.
По подразбиране плъзгачите са разположени по средата, което съответства на равномерното разпределение.
От последните два бутона можем да копираме ефекта към селектиран обект, като посочим със стрелката, друг обект приложен с което същите настройки се прилагат към текущия.
Или по избор можем да премахнем ефекта.
По желание можем да разделяме контурните групи на части с команда "break apart".
След което повече не можем да редактираме свойствата на получените обекти, чрез настройките от лентата или докера.
След разделянето получаваме изходния обект и отделен обект за всяка стъпка.
При повече на брой стъпки, обектите са групирани в обща група.
В някой случай е необходимо да направим разделяне на контурната група.
Като например при прилагане на ефекти, при хвърлена сянка, тъй като не можем да я приложим директно върху контурна група, а само към изходния обект.
Други ефекти, като например "envelope" можем да прилагаме към цялата група.
След което повече не можем да редактираме свойствата на получените обекти, чрез настройките на ефекта контур.
С това завършваме този урок и продължаваме напред към следващия интересен ефект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши отваряме докера с настройки за ефект Contour?
Ctrl + F9
Ctrl + F7
Alt + F3
 
Върху обект със зададени очертания и без зададено запълване прилагаме ефект Contour. Как ще изглеждат добавените концентрични обекти?
Ще имат очертания, но няма да имат запълване.
Ще имат запълване, но няма да имат очертания.
Ще бъдат с очертания и ще имат запълване с цвета, зададен в лентата с характеристики.