Изчертаване на фигури с инструментите Rectangle (правоъгълник) и Ellipse (елипса)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този и следващите два урока ще разгледаме инструментите за изчертаване на геометрични и други видове готови форми с променяеми характеристики.
Като започнем от инструментите правоъгълник и елипса.
Преди да разгледаме особеностите на инструментите от група правоъгълник.
Ще ви припомня един трик, който надявам се да си спомняте от проекта в първи модул.
С двойно щракване върху иконата на основни инструмент създаваме правоъгълник с точните размери на листа, който можем да използваме за рамка за изрязване на излизащите извън страницата елементи на дизайна.
А сега да разгледаме инструментите от групата.
С първия струмент "rectangle", който извикваме с бърз клавиш "f6".
По добре познатия ни вече начин изчертаване правоъгълник, като задържим ляв бутон и издърпаме по диагонал.
Можем също да издърпаме в някой от другите посоки.
И след това пускаме левия бутон.
Със задържане на клавиш "ctrl" изчертаваме квадрат.
Със задържане на "shift" създаваме обекта от центъра към периферията= Като можем да задържим и двата клавиша, за да създадем квадрат с издърпване от центъра настрани.
По време на изчертаване, заедно с левия можем да задържим и десния бутон и да преместим правоъгълника.
След което да продължим изчертаването на новото място.
В групата освен стандартния имаме и още един инструмент "three-point rectangle".
Той е за изчертаване на правоъгълник чрез задаване на три точки.
Иконата на инструмента и индикатора до курсора ни показват по какъв начин става изчертаването.
Две точки задават ширината, а трета точка височината.
Предимството на този иструмент е възможността освен хоризонтално ориентирани правоъгълници да изчертаваме и правоъгълници под ъгъл.
Щракваме и задържаме ляв бутон в първата точка и издърпваме настрани, без да пускаме бутона.
Както забелязвате, при движението на мишката освен ширината на основата, управляваме и наклона, под който да бъде изчертана.
Можем да ограничаваме ъгъла на наклона, като задържим клавиш "ctrl".
След като определим ширината, отпускаме "ctrl" и левия бутон.
И придвижваме мишката нагоре, за да определим височината.
И накрая фиксираме със щракване.
Така много лесно можем да изчертаваме правоъгълници спрямо наклонени линии.
Като без задържане на "ctrl" ще използваме единствено прилепянето към първия наклонен правоъгълник, за да изчертаем втория.
При обектите създадени с инструмента правоъгълник, можем да оформяме ъглите с инструмента "shape".
Като в лентата с опции имаме избор между трите варианта.
Заоблен, изрязан със заоблени или скосен ъгъл, като избраната опция се прилага върху всички ъгли.
С натиснат клавиш "ctrl", можем да селектираме само един ъгъл и да контролираме, само неговата форма.
С отключване на "edit corners together", можем да променяме стойностите за всеки един ъгъл, индивидуално.
Включения бутон "relative corner scaling", показва, че при скалиране ще се запазят пропорциите на оформените ъгли, спрямо размера на целия правоъгълник.
При изключено запазване на съотношението, радиосите на изрязванията в ъглите остават с една и съща стойност при скалиране и разтегляне на правоъгълника.
Сега да разгледаме другата група инструменти за изчертаване на елипса.
избира се с бърз клавиш "f7".
При елипсата с двойно щракване върху инструмента не се създава обект с размерите на листа, а се отварят настройките в панела "options".
Като отбелязването показва вида на елипсата по подразбиране.
Имаме избор между затворена елипса, отрязък от елипса или дъга.
Като можем да зададем начален и краен ъгъл и посока на изчертаване.
Същите настройки можем да управляваме и в лентата с характеристики.
Изчертаваме елипса с натискане и задържане на ляв бутон, като можем да издърпаме в коя да е посока и след това пускаме бутона.
Със задържане на клавиш "ctrl", изчертаваме окръжност.
Със задържане на "shift" създаваме обекта от центъра към периферията.
Като можем да задържим и двата клавиша, за да създадем окръжност с издърпване от центъра настрани.
По време на изчертаване също можем да се възползваме от трика със задържане на двата бутона на мишката, за да преместим елипсата на друго място където да я завършим.
Можем да оформяме изчертаните окръжности и елипси, като от лентата с характеристики променяме вида им.
Посочваме начален и краен нагъл за дъгите.
Или да променяме посоката на изчертаване между посочените ъгли.
Освен от полетата можем да управляваме формата с иструмента "shape".
Като преместваме началните и крайните точки.
Втория инструмент от групата "3-point ellipse" ни позволява да изчертаваме, както хоризонтално ориентирани елипси, така и елипси с наклонени с произволен ъгъл оси.
Както при "3-point rectangle", щракваме и задържаме ляв бутон в първата точка и издърпваме настрани, без да пускаме бутона.
Като можем да задържим и клавиш "ctrl", за да ограничим ъгъла на накланяне на оста.
След като определим ширината на елипсата, отпускаме "ctrl" и левия бутон и придвижваме мишката нагоре или надолу, за да определим височината.
След като разгледахме начините за чертане на фигури с инструментите правоъгълник и елипса.
И възможностите за тяхното оформяне, ще ви припомня, че с размножаване можете да създавате нови интересни форми.
Като след това ги групирате, обединявате или комбинирате и приложите оцветяване и различни ефекти с четки и готови очертания.
Сега ще се върнем отново към правоъгълниците, за да ви покажа още един начин за оформяне на ъгли.
Освен чрез трите опции от лентата с характеристики.
От меню "windows" и подменю "dockers", отваряме "fillet/scallop/chamfer".
В този докер разполагаме с възможностите за изрязване на ъглите по три начина.
С "fillet", с "scallop", което е изрязване със закръгление.
И "chamfer", което е скосяване на ъгъла.
Като можем да управляваме радиуса на закръгление и разстоянието за изрязване от ръба.
С тези три опции визуално постигаме същия ефект, като с характеристиките на инструмента правоъгълник, но с две основни разлики.
Първата разлика е, че с опциите от лентата с характеристики се запазва вида на обекта, като правоъгълник.
Независимо от промените на ъглите.
Докато при оформянето с опциите от докера, обектът автоматично се преобразува в криви и след това не можем със "shape" да върнем първоначалната форма.
Втората разлика се състои в това, че от лентата манипулираме, единствено неконвертиране обекти, създадени с инструмента правоъгълник.
И то само с еднакъв вид оформяне на ъглите.
А от докера "fillet/scallop/chamfer" можем да оформяме, както неконвертирани, така и конвертиране в криви правоъгълници.
Като за конвертираните прилагаме различни видове оформения за всеки ъгъл.
Ако е селектиран целия обект и приложим една от трите опции, обекта, автоматично се преобразува в криви.
Ако искаме да приложим различен вид изрязване за всеки ъгъл.
Трябвя дя конвертираме обекта и след това с инструмента "shape" селектираме единичен ъгъл, върху който индивидуално прилагаме даден вид изрязване.
Можем също да селектираме новите възли, в които се образуват и да приложим друг тип изрязване.
Също така върху всеки един от тези получени контури можем да прилагаме различните ефекти, които разгледахме в предходния урок.
И така да създавам ефектни рамки.
С това завършваме този урок, а в следващия ще разгледаме още няколко инструмента за създаване на геометрични и други видове фигури.

Тест за преминаване към следващия урок

 
От лентата с характеристики за инструмента Rectangle (правоъгълник) можем да оформяме ъглите...
с еднакъв вид заобляне или изрязване за всички ъгли на правоъгълника
като избираме различна опция за всеки от ъглите на правоъгълника
 
С кой бърз клавиш извикваме инструмента Ellipse (елипса)?
F7
F6
F5

Въпроси и отговори

 • Цвета Попова:

  на екранът не може да се покаже най дясната част,но само Extrude и Join Curves ми се показват , а Object Manager го няма а е активиран?ver 16

  Венета Желева:

  Подредбата на докерите позволява те да бъдат обособявани в групи. Предполагам, че при Вас Object Manager се е отделил по този начин: Dockers
  В едната група са Extrude и Join Curves, а в другата е Object Manager.

  Ако искате докерите да останат подредени в групи, от бутона "Roll-down" (1) можете да разгънете избраната група. След разгъване бутонът се трансформира в "Roll-up" (2) за смаляване.

  Ако за Вас е по-удобно всички докери да са в общ прозорец, от бутона "Roll-down" (3) разгънете групата, съдържаща Join Curves и Extrude, издърпайте върху нея синята лента с Object Manager (4) и я пуснете, когато се появят сивите очертания (5).

  Object Manager е вграден в общия прозорец (6).

  Цвета Попова:

  нямам бутон Roll-down и в общият прозорец не е вграден никъде Object manager , а е активиран.Работя с пробна версия ,да не би нещо в настройките да не е наред?Защото когато не ми се визуализира Object manager, не виждам и Page и Layers, които са много важни и без тях не мога да видя какво правя по обектите.Предварително се извинявам ,но по рано имах проблем -системата не приемаше въпросите и затова не можех да ги задам.

  Венета Желева:

  Може да пробвате следното:

  Dockers1

  Хванете раздела на Join Curves (1) и го издърпайте встрани, за да се отдели в индивидуален прозорец. Издърпайте синята лента с Extrude (2) някъде встрани от Join Curves.

  Dockers2

  Последният вграден прозорец Object Manager при мен остава свит в лента. Ако при Вас остава празно пространство, т.е. докерът липсва, от Window->Dockers проверете има ли отметка пред Object Manager. Ако има - премахнете я и после отново я поставете, за да деактивирате и активирате докера отново. Би трябвало Object Manager да се появи в дясната част на екрана. Ако е свит в лента, щракнете върху бутона за разгъване (4). Ако такъв липсва, издърпайте синята лента (3) настрани от другите 2 прозореца. После можете да ги вградите с двойно щракване върху името на всеки прозорец или с издърпване и пускане в дясната част на екрана. Разделите им се подреждат отгоре надолу в реда, в който са вградени (5).

  Цвета Попова:

  Издърпах 2 та прозореца но в 3 няма нищо,нямам синя лента

  Венета Желева:

  Ето го докера-беглец (1):

  Object Manager

  Щракнете върху Restore Up (2) за разпъване.

  Цвета Попова:

  Да ,стана ,и аз забелязах тези мехурчета,,но за пръв път виждам такова скриване.Сега вече се показаха слоевете.