Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
1. Въведение в CorelDRAW