Операции с форми (Shaping): комбиниране, обединяване и пресичане на фигури

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме командите за създаване на неправилни форми, чрец обединяване и пресичане на обекти.
След като селектираме два или повече обекта.
В лентата с характеристики се появяват бутоните на командите за промяна на формата.
Първата команда е "combine".
С клавишна комбинация "ctrl+l".
С нея обединяваме селектираните обекти в един единствен обект с общи характеристики.
Получения обект е със сложно очертание съставено пресичащите очертания на изходните обекти.
На мястото където се застъпваха първоначалните очертания се получава прорязване, което можем да видим.
Като поставим правоъгълник, който ще запълним с цвят.
И го преместим под комбинирания обект.
Тук накратко ще разясним какво представляват сложните очертания.
Формата на буквата "т" се състои от един-единствен контур.
За изчертаване на буквата "а" са необходими два контура.
Един за външните очертания и един за вътрешните.
За да направим прорязване на вътрешното очертание във външния контур, с което да можем да виждаме фона.
Комбинираме двата обекта.
И по този начин получаваме един обект със сложни очертания.
Да се върнем обратно към команда "combine".
При комбиниране на обекти с нея реда на застъпване и последователността при селектиране оказва значение при наследяването на характеристиките, като запълване и очертания.
Например ако оградим обектите с маркираща селекция се наследява характеристиките на долния обект.
А при последователно селектиране се наследяват от обекта, който селектираме последен.
Команда "combine" може да комбинираме и обекти, които не се застъпват.
Като тук също важат правилата за реда на подреждане и последователността при селектиране.
След комбинирането в този случай вече имаме не два, а един обект с общо очертание и запълване.
Обектите със сложни очертания могат отново да бъдат разделени на отделните им части.
Ще копирам тези два надолу, за да сравним какво се получава като ги разделим.
Селектирам един от тях и от лентата с характеристики избирам бутона за команда "break apart".
Или това е разделяне на части.
С бързи клавиши "ctrl+k".
Сложните очертания се разделят на два отделни обекта.
Ще повторя това и за другия обект.
Виждаме, че и в двата случая най-отгоре се разполага квадрата, чиито характеристики са били наследени при комбинирането.
Да разгледаме и другите възможности за промяна на формата.
"weld" служи за сливане на обекти без значение дали се застъпват.
Двата изходни обекта се сливат в един общ.
Като тук важи правилото за наследяване на характеристики.
Обединяване на припокриващи се обекти получения контур не може да бъде разделен на съставните части, но ако обединим обекти, които са с разстояние помежду им.
В последствие ще ги разделим с команда "break apart".
С команда "trim" или отрязване от единия обект се изрязва част от другия.
Където е застъпването.
Като изрязващия обект се запазва.
Тук отново има значение последователността на селектиране.
С "intersect" или пресичане като трети обект се създава сечението между двете фигури, които запазват цялостта си.
С команда "simplify" от всеки обект, върху който се застъпва друг се изтрива скритата част.
Тоест нещо като команда "trim", но за повече от два обекта наведнъж.
Командата "front minus back" от говорния обект се изрязва частта на припокриване.
Като от долния изрязващ обект не се запазва.
По обратния начин с "back minus front" от долния се изрязва горния обект.
Последната команда "create boundary" от изходните от два обекта се създава нов трети обект с формата на общите им очертания.
Резултата е подобен на този, който получаваме с "weld".
Но с тази разлика, че оригиналните обекти не се сливат.
Същите команди можем да открием и в докера "shaping", който отварям е от меню "window".
Подменю "dockers" и посочване на "shaping".
Тук разполагаме с някои допълнителни опции.
След като маркираме обект избираме от падащия списък команда.
И с отметките посочваме кои фигури да се запазят.
Натискаме бутона и с курсора към, който се показва икона с командата посочваме обекта върху, който да я приложим.
С това завършваме този урок и ще се видим отново в следващия.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя операция изпълняваме с клавишна комбинация Ctrl+K?
Разделяме сложно очертание на отделните му части
Комбинираме два обекта в един обект със сложно очертание
От два обекта създаваме нов обект с общите им очертания