Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
5. Работа с текст