Придвижване на обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме няколко начина за придвижване на обектите.
След като селектираме даден обект се появява курсор със символ за преместване, който не е активен извън обекта, а само върху очертанията е запалването.
Натискаме и задържаме ляв бутон на мишката и ръкохватките очертаващи селектиращата рамка се скриват.
Това ни показва, че от възможностите които предоставя тази рамка, активна в момента е само опцията за преместване.
Без да отпускаме левия бутон издърпваме обекта до избраното място и едва тогава пускаме бутона.
По този начин свободно придвижваме обекта навсякъде в работното поле.
Като го предвижваме горе в контекстната лента можем да видим промяната на местоположението му.
Посочените координати, по които хоризонтала и по вертикала, се отнасят за центъра на обекта.
Тъй като центърът е зададен като отправна точка, спрямо която да се отчита позиционирането.
Нова позиция можем да задаваме като въведем друга стойност в полетата за координатите.
И натиснем клавиш "enter".
Така придвижихме обекта, само в хоризонтално направление.
Ако въведем нова стойност, за позицията по вертикала, съответно преместването става във вертикална посока.
Придвижване само по хоризонтала или вертикала правим също и като задържим клавиш "ctrl".
И с натиснат ляв бутон придвижваме обекта.
Докато задържам клавиша дори и да отклоня курсора на мишката, леко в страни обекта се придвижва само в права посока.
Друг начин за придвижване, само в едно направление, но с по-голяма прецизност е с клавишите със стрелки.
Всеки клавиш премества обекта в съответната посока на предварително зададено разстояние или стъпка.
Можем да задаваме това разстояние в полето "nudge distance", което означава "стъпка на преместване".
Допълнително контролираме стъпката по време на придвижване по един от следните два начина.
Преди да натиснем някой от стелките задържаме клавиш "ctrl".
Това ни дава възможност да направим преместване със само част стъпката.
Ако задържим клавиш "shift" преместваме със зададената стъпка се увеличена няколко пъти.
Тези премествания настройваме, като щракнем с десен бутон върху мерната скала и изберем "ruler setup" и отворим панела за настройка на опциите.
В "nudge"задаваме големината на стъпката на преместване, както и в контекстната лента.
В "super nudge" e преместването с натиснат клавиш "shift".
В случая е зададено двойно увеличаване, тоест с натиснат "shift" вместо с 10 милиметра, преместваме с 20 милиметра.
"micro nudge" e преместване с натиснат клавиш "ctrl", което е посочено да се извършва с половината от цялата стъпка, тоест на разстояние 5 милиметра.
Освен да придвижваме съществуващи обекти можем също така да преместваме някои обекти, като на пример геометричните фигури и параграфния текст още при самото им създаване.
На пример избираме "rectangle tool", за да очертаем правоъгълник.
Натискаме и задържаме ляв бутон, за да започнем очертаването.
Издърпваме по диагонал.
И преди да отпуснем левия бутон.
Натискаме и задържаме и десния бутон.
Така със задържани и двата бутона придвижваме обекта на друго място.
След което можем да отпуснем само десния бутон и да продължим изчертаването.
Или да отпуснем и двата бутона, с което позиционираме получения обект на това място.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как придвижваме обект с предварително зададена стъпка на преместване?
С клавишите със стрелки
Със задържан Ctrl и издърпване с ляв бутон
С издърпване с ляв бутон и пускане на избраното място
 
Със задържане на кой клавиш ограничаваме придвижването на обект само в една посока?
Ctrl
Space
Space