Помощна мрежа (Grid)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този следващите два урока ще разгледаме няколко помощни средства за оразмеряване и подреждане на обектите.
Първото от тях, с което ще се запознаем е помощната мрежа (grid).
Мрежите представляват поредица от отстоящи линии за прецизно позициониране, оразмеряване и подравняване на обектите, които показваме в екрана на документа.
Но не подлежат на принтиране.
Показваме и скриваме мрежите от меню "view" и подменю "grid".
Разполагаме с тези три вида.
"document grid" служи за площта на целия документ.
"pixel grid" е мрежа, която може да бъде показвана във файлове за уеб.
"baseline grid" за подравняване на текст по формата на страницата.
Най-напред ще активираме мрежата на документа.
Тя е съставена от перпендикулярни линии, разграфяване на цялото работно поле.
Можем да персонализираме мрежата, като променяме разстоянието между линиите и начина на показване.
С десен бутон щракваме върху мерната скала и избираме "grid setup".
Което ни отвежда в "opinions" панела.
В "grid" настройваме показването на брой линии за мерене.
Или през определено разстояние.
Да активираме прилепяне на обектите към мрежата.
Също да я скриваме и да показваме, като линии или точки.
След като имаме активираме в документната помощна мрежа с включено прилепяне към нея.
При придвижване на обектите се появяват символите за подравняване.
За изключване на прилепянето махаме сметката от "snap to document grid".
Сега ще скрия документната мрежа от бутона "show grid".
Като отново отиваме в подменю "grid" и ще покажа следващата "baseline grid " или мрежа от базови линии.
Тази мрежа оформя листа като тефтер с редове, служещи основно за подравняване на текст.
Настройваме редовете отново от "grid setup".
И раздел "grid" настройките на документа.
В секцията "baseline grid" можем да променяме зададеното подразбиране разстояние между редовете.
Да променяме цвета, с който се показват.
Да задаваме разстояние от горния ръб, от което да започне първия ред.
Да включим прилепянето към мрежата и да я скриваме или показваме.
След което натискаме "ок".
Прилепянето включваме и изключваме и от бутон "snap to" с поставяне или махане на отметка пред "baseline grid".
Всички обекти могат да бъдат прилепяни към мрежата с базови линии само текстовете рамки могат да бъда подравнени спрямо нея.
Как точно става това ще разберете в модула за работа с текст.
За да видим последния вид помощ на мрежа "pixel grid".
Ще създам нов документи за уеб.
В него също можем да показваме документната мрежа и мрежата с базови линии.
В момента пикселната мрежа не е активна.
Но при над 800% увеличение или приближаване със "zoom" автоматично става видима.
Прилепянето на обектите към нея е активирано по подразбиране, независимо от процента на приближение.
В настройките на документа подраздел "pixel grid" можем да променяме прозрачността и цвета на линиите, които я представят.
Да задаваме прилепяне на обектите към тях.
И видимост при приближение над 800%.
С това завършваме този урок за мрежите, а в следващия ще продължим с разглеждане на останалите помощни средства за подравняване.

Тест за преминаване към следващия урок

 
От кой бутон показваме и скриваме мрежата на документа (Document Grid)?
Show grid 
Snap to и избираме Document Grid
Show Guidelines
 
При принтиране на документа помощната мрежа се отпечатва по подразбиране.
Невярно
Вярно

Въпроси и отговори