Помощна мрежа (Grid)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този следващите два урока ще разгледаме няколко помощни средства за оразмеряване и подреждане на обектите.
Първото от тях, с което ще се запознаем е помощната мрежа (grid).
Мрежите представляват поредица от отстоящи линии за прецизно позициониране, оразмеряване и подравняване на обектите, които показваме в екрана на документа.
Но не подлежат на принтиране.
Показваме и скриваме мрежите от меню "view" и подменю "grid".
Разполагаме с тези три вида.
"document grid" служи за площта на целия документ.
"pixel grid" е мрежа, която може да бъде показвана във файлове за уеб.
"baseline grid" за подравняване на текст по формата на страницата.
Най-напред ще активираме мрежата на документа.
Тя е съставена от перпендикулярни линии, разграфяване на цялото работно поле.
Можем да персонализираме мрежата, като променяме разстоянието между линиите и начина на показване.
С десен бутон щракваме върху мерната скала и избираме "grid setup".
Което ни отвежда в "opinions" панела.
В "grid" настройваме показването на брой линии за мерене.
Или през определено разстояние.
Да активираме прилепяне на обектите към мрежата.
Също да я скриваме и да показваме, като линии или точки.
След като имаме активираме в документната помощна мрежа с включено прилепяне към нея.
При придвижване на обектите се появяват символите за подравняване.
За изключване на прилепянето махаме сметката от "snap to document grid".
Сега ще скрия документната мрежа от бутона "show grid".
Като отново отиваме в подменю "grid" и ще покажа следващата "baseline grid " или мрежа от базови линии.
Тази мрежа оформя листа като тефтер с редове, служещи основно за подравняване на текст.
Настройваме редовете отново от "grid setup".
И раздел "grid" настройките на документа.
В секцията "baseline grid" можем да променяме зададеното подразбиране разстояние между редовете.
Да променяме цвета, с който се показват.
Да задаваме разстояние от горния ръб, от което да започне първия ред.
Да включим прилепянето към мрежата и да я скриваме или показваме.
След което натискаме "ок".
Прилепянето включваме и изключваме и от бутон "snap to" с поставяне или махане на отметка пред "baseline grid".
Всички обекти могат да бъдат прилепяни към мрежата с базови линии само текстовете рамки могат да бъда подравнени спрямо нея.
Как точно става това ще разберете в модула за работа с текст.
За да видим последния вид помощ на мрежа "pixel grid".
Ще създам нов документи за уеб.
В него също можем да показваме документната мрежа и мрежата с базови линии.
В момента пикселната мрежа не е активна.
Но при над 800% увеличение или приближаване със "zoom" автоматично става видима.
Прилепянето на обектите към нея е активирано по подразбиране, независимо от процента на приближение.
В настройките на документа подраздел "pixel grid" можем да променяме прозрачността и цвета на линиите, които я представят.
Да задаваме прилепяне на обектите към тях.
И видимост при приближение над 800%.
С това завършваме този урок за мрежите, а в следващия ще продължим с разглеждане на останалите помощни средства за подравняване.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При принтиране на документа помощната мрежа се отпечатва по подразбиране.
Невярно
Вярно
 
От кой бутон показваме и скриваме мрежата на документа (Document Grid)?
Show grid 
Snap to и избираме Document Grid
Show Guidelines

Въпроси и отговори

 • Венета Желева:

  Здравейте, Снимка1 Page 1 и Page 2 (поз-я 1) са страници от един и същи файл (поз-я 2), а не два отделни файла. Това е начинът, по-който се обозначават страниците от текущия документ.

  По същия начин е и във версия Х7: Снимка2

  Но табовете на отделните документи (поз-я 3), които във версия Х7 се виждат в лентата горе над работното поле, за съжаление не са достъпни в по-ранната Х6 и затова не се показват при Вас.

  Ако имате отворени няколко документа, можете да превключвате между тях с Ctrl+Tab по начина, показан в урока за навигация между документите и страниците в тях или от меню Window и избор от отворените документи: Сн.3 Текущият документ е означен с точка (в Х7) или с отметка (в Х6).

  Цвета Попова:

  Благодаря за изчерпателният отговор

 • Венета Желева:

  При мен документът за уеб също се отваря така, че заема работния екран.

  Това, което правя, за да се види целия лист, е да превъртя назад scroll бутона на мишката за отдалечаване на изгледа.

  Примери за scroll-ване тук и тук.

 • Защо при мен не се появява show grid и другите опции до Snap to ?

  Мирослава Георгиева:

  Ползвам Corel 6 и при мен не излизат на екрана, мога ли да ги извикам и от къде?

  Венета Желева:

  Здравейте, Мирослава. В тази версия по подразбиране не са показани, но можете да ги добавите от панела Options. В това видео показвам как става това, а също и как (след щракване с десен бутон) по желание могат да бъдат премахнати.