Деформиращи ефекти - Add Perspective (перспектива), Envelope (обвивка) и Distort (изкривяване)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте, отново в този модул ще разгледаме употребата на интерактивните инструменти и функциите в "coreldraw", с които прилагаме различни специални ефекти и създаваме илюзията за триизмерна дълбочина.
В първия урок ще се запознаем с няколко ефекта чрез, които деформираме обектите.
Първият от тези ефекти е прилагането на перспектива, за който може да използваме векторни фигури или художествен текст.
За да приложим ефекта, първо селектираме обект от документа, например този правоъгълник.
След това от меню "effect" избираме "add perspecive".
Появява се мрежа от пунктирани линии с четири контролиращи възела в ъглите, които преместваме с издърпване, за да създадем илюзията за перспективно изкривяване.
Забележете, че отстрани се появява индикатор с кръстче, което обозначава убежната точка.
Това е точката, в която се срещат мислените продължения на горния и долния ръб на правоъгълника.
Например във фронтален изглед, когато нямаме перспективно изменение.
Виждаме ръбовете на правоъгълника, като успоредни.
Но след прилагането на ефекта преспектива.
По същия начин, по който възприемаме обектите наблюдаване под ъгъл в триизмереното пространство.
Двете прави вече не изглеждат успоредни.
И с приближаването на убежната точка създаваме илюзията за завъртане на правоъгълника около вертикалната страна, която остава с непроменена височина.
Колкото повече приближаваме убежна точка толкова по-силно изразено е перспективното изменение.
Другата вертикална страна все повече се скъсява.
А продълженията на горния и долния ръб, сключват все по-голям ъгъл.
Когато преместим контролиращите възли, така че другите два ръба също да не изглеждат успоредни.
Се появява и втора убежна точка.
С преместване на която създаваме илюзията за завъртане на равнината на обекта по трите направления в пространството.
Перспектива можем да приложим и върху текст.
Но само върху обекти от тип художествен текст.
При параграфия текст, бутона не е активен.
За това първо го преобразуваме в художествен текст.
И едва след това можем да приложим перспектива.
Освен върху единични обекти можем да приложим перспектива върху група от няколко обекта.
След прилагането не можем да достигнем до идивидуалните обекти.
И трябва да ги разгрупираме, като след разгрупирането всеки от обектите запазва приложеното перспективно изменение, което е било зададено за цялата група.
Прилагането на перспектива е един от ефектите, които можем да приложим върху обект след това да групираме обекта с други фигури.
И върху групата отново да приложим перспектива.
Освен това се комбинира с някой от другите ефекти, като "blend", "extrude" и "contour", които ще разгледаме в следващите уроци.
С прилагането на перспектива върху единични или обекти в група можем да създаваме реалистични колажи, като разполагаме фигури и надписи върху снимки на кутии и други предмети с прави повърхнини заснети под ъгъл.
Или върху наши собствени векторни илюстрации на такива предмети, които ще покажа как се правят по-нататък в модула.
Вторият ефект за деформация на формата е "envelope".
За този ефект разполагаме с инструмент, включен в групата на интерактивните инструменти.
И с него можем да оформяме различни обекти.
Включително линии, художествен и параграфен текст.
Когато щракнем върху обект с инструмент "envelope".
Обвивка се появява като пунктирана синя линия, ограждаща обекта.
С контролиращи възли за управляване на формата.
При прилагането в най в ляво в лентата с характеристики можем да изберем някой от готовите форми на обвивки, които преглеждаме с поставяне на мишката върху тях.
И след това прилагаме избраната форма.
Със създадените по подразбиране осем възела, боравим по същия начин, както с възлите на кривите.
При преместване, ако направим грешка преди пускането на левия бутон, с което бихме поставили възела на това място натискам "еscape" и възела се връща на предишната си позиция.
При необходимост можем да изтриваме или да добавяме нови възли.
Със щракване върху линията на обвивката.
Или от лентата с характеристики, където също променяме типа на възлите и сегментите, съставящи пътечката на обвивката.
От следващата група бутони избираме от готовите режими на линиите, очертаващи обвивките.
Режим "unconstrained" създава обвивка със свободна форма.
Позволяваща ни да контролираме всеки отделен възел и и типа на сегментите от обвивката.
При останалите режими не можем да контролираме извивките, а само да преместваме възлите.
Режим "straighline" създава обвивка съставена от прави линии и придава перспективно изкривяване.
Режим "single-arc" създава обивка с дъга от всяка страна на обекта, която управляваме за придаване на изпъкнала или вдлъбната форма.
Със задържане на "shift" преместваме срещуположени възли на еднакво разстояния в противоположни посоки.
И последния режим "double arc".
Създава обвивка със "s"-образна форма при преместване на възлите.
Като тук също можем със задържане на "shift" да управляваме срещуположни възли.
От следващото поле "mapping" можем да изберем по какъв начин обекта да се напасне към формата на обвивката.
Като се разпъва или компресира според някои от четирите режима.
С включване на следващия бутон "keep lines".
Можем да предотвратим конвертирането на правите линии в криви.
От бутона "add new envelope" прилагаме нова обвивка върху обект, с вече приложена такава.
После да я коригираме и отново да приложим нова обвивка.
Можем да изпълняваме това многократно.
При премахване на ефекта, обвивките ще се отстраняват в обратна последователност.
Приложена комбинация от настройки за дадена обвивка, запазваме към списъка с готови шаблони, като натиснем бутона "+" си запишем "pst" или "preset".
След което новата комбинация от настройки се добавя най-отдолу в списъка и можем да използваме по всяко време.
Освен с интерактивен инструмент за ефекта "envelope" разполагаме и с докер, в който отваряме от меню "dockers" и "effects".
Или от меню "effect" избираме "envelope".
Също можем да използваме и бързи клавиши "ctrl+s7".
От бутон "create from" или от лентата с характеристики.
Активираме стрелката за посочване на източник плик за копиране на формата.
След което натискаме "apply".
За прилагане на тази форма като обвивка.
Също можем да изберем друга форма от колекцията.
Последния ефект, който ще разгледаме е "distort".
За него също разполагаме с отделен интерактивен инструмент.
За ефект "distorted "също имаме няколко готови форми.
Различни режими на изкривяване.
Режим "push and pull" ни позволява да придърпаме навътре ръбовете на обекта.
Или да ги издърпаме навън.
Като коригираме амплитудата с ръкохватката.
Или от лентата с характеристики.
Също така можем да преместим центъра на изкривяване.
Ако е необходимо от бутон "center distortion" можем да го върнем в средата на обекта.
С режим "zipper" прилагаме назъбване, като освен амплитудата можем да управляваме и честотата на разпределение на ефекта.
С режим "twister" завъртаме очертанията на обекта за получаване на спирала.
Като можем да управляваме посоката на завъртане, броя навивки, и частично допълнително завъртане до определен градус.
Върху всеки обект с приложено изкривяване можем да добавяме ново.
При премахване приложените изкривявания се отстраняват по обратния на прилагането ред.
И при трите дотук разгледани ефекта, ако искаме да направим корекции, щракваме бързо два пъти върху обекта, за да активираме режим на редактиране със съответния инструмент.
В някой случаи резултата, който получаваме можем да постигнем и чрез оформяне на кривите с струмент "shape" или другите инструменти от групата за редактиране на формата.
Но използване на ефектите можем да извършваме промени много по-бързо и лесно.
Освен това контролираме целите обекти.
А промените са обратими във всеки един момент.
Докато не конвертираме получения резултат в криви.
Това е всичко за деформиращите ефекти.
И ще ви очаквам отново в следващия урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши отваряме докера Envelope?
Ctrl+F7
Ctrl+F6
Ctrl+F5
 
Перспектива върху параграфен текст прилагаме, като селектираме обекта и от меню Effects изберем Add perspective.
Грешно
Вярно
 
При добавяне на ново изкривяване върху всеки обект с приложен ефект Distort...
изкривяванията се наслагват
новото изкривяване отменя действието на предходното.
обектът се конвертира в криви

Въпроси и отговори

 • Как да направя фигутите Distort na 6.42 min от видеото?

  Мариана:

  Как се образуват 3 фигури от видеото на 6.42мин.? Само е споменато че може да се прави. Сама си разгадах зеленото цвете и жълтия туистер, но синята снежинка не ми се получава. Разбрах че изходната фигура от която се образуват и трите е звезда. Къде може да има още идеи от какви фигури какво може да стане? Явно не съм много креативна.

  Мариана:

  Разгадах си и трите фигурки как се правят :)

  Венета Желева:

  Чудесно, радвам се, че сте се справили.

  Ще допълня, че за да установите вида на изходния обект и приложения ефект за избрана фигура, винаги може да проверите в статус лентата или в Object Manager. При активиране на режим за редактиране на ефекта (7:44) в лентата горе се виждат настройките и активния бутон с приложената разновидност на Distort. Това е "рецептата", а с тестване върху различни обекти ще дойдат и много нови идеи.