Импортиране на растерни изображения

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте отново, в този модул ще се запознаем с особеностите при работа с растерни изображения.
Въпреки, че "coral draw" e векторна ориентирана програма, имаме предоставени доста добри възможности за обработка на растер, които могат да са ни от огромна полза.
В първи урок от модула ще разгледаме подробно как се вмъкват изображения.
Както знаете от първия модул, за вмъкване на файлове, които не можем да отворим директно, като например растерните изображения.
Използваме команда "import" или клавиши "ctrl+I".
Или с издърпване и пускане на файла в работното поле.
Нека видим специфичните особености при вмъкване на различни растерни формати.
При въмкване на "bmp", "jpg" и "jpeg" изображения, съдържанието им изцяло запълва селектираща рамка.
"png" и "gif" изображенията могат да поддържат прозрачност на фона.
За целта, трябва да е зададена такава още при създаването на файловете.
При вмъкване в програмата, съответно тя ще се запази.
При въмкване на “psd", "cpt" файлове, чието съдържание е на слоеве.
Тези слоеве ще се импортират като група.
Освен ако натиснем отметката за сливане на слоевете в общ обект.
"cpt" се растерните файлове, създадени чрез програмата на "corel draw" за растерна обработка "corel photo-paint".
При запазване на слоевете, които в "photo-paint" са наречени обекти.
След импортиране на групата, която можем да разгруприаме.
Ако е зададено прозрачност на някой от слоеве, тя ще се запази само, че режимите на смесване и стиловете на слоевете, може да не се визуализират по същия начин.
Заради, което е препоръчително такива файлове да се сливат в общ слой, преди импортирането им в "corel draw".
При "tiff" файловете, дори и да имат няколко слоя, всичко се импортира, като един обект.
Ако е зададена прозрачност тя ще се запази.
Освен изброените формати, можем да вмъкваме и "raw" файлове.
Като при вмъкването се отваря прозореца "camera raw lab" с различни настройки за снимката.
Сега да разгледаме подробно опциите при вмъкване.
Както знаете, чрез издърпване директно от папката, където се намира файла, вмъкваме изображението в пълния му размер, на мястото, където пуснем левия бутон на мишката, без да се отваря прозорец опции.
За да достигнем до опциите, трябва да импортираме чрез бутона или чрез клавишната комбинация.
Прозореца "import" при вмъкване на растерни изображения, можем да избираме между стандартно вмъкване, вмъкване като свързано с линк изображение.
Това е използване на по-ниско качество на изображението с почен път към реалния файл, когато работим в по-голям по обем документ.
При оразмеряване преди вмъкване.
И изрязване и вмъкване на определена част.
Стандартното вмъкване, което многократно сме ползвали досега и ви е добре познато.
Ако само щракнем ще вложим растерното изображение в пълния му размер, като горния ляв ъгъл ще се позиционира на мястото където щракнем с мишката.
Със щракване и издърпване, преоразмеряваме изображението.
С "enter", центрираме изображението в средата на работния лист.
С "space" го поставяме на оригиналната позиция, което конкретно при изображенията съвпада като разположение с предходната опция.
Понякога при боравене с тежки или големи по обем файлове, когато вмъкнем изображения с огромни размери.
Работата на програмата сериозно се забавя.
За това в "coral" съществува опцията при импортиране на изображение, то да се постави като свързано изображение, играещо ролята на "placeholder".
Това изображение или "link imagе" не е реалната снимка, а нейна нискокачествена версия, свързана с линк към реалния файл.
Със свързаните изображения, маркиране позициите и размерите на полето.
Където ще се постави реалното пълноразмерно изображение.
След като свършим работа по другите елементи от проекта.
По този начин ще олекотим работата на програмата, защото при поместване на множество големи по размер снимки, като свързани изображения, няма нужда те да се визуализират в пълното си качество.
Ето как да вмъкнем свързано изображение.
В диалоговия прозорец "import", щракваме върху стрелката в страни от бутона, за да покажем опциите.
И от тях избираме "import as external link image".
След което поставяме изображението в работното поле.
Свързаните изображения можем да променяме по размер и да изрязваме.
Но върху тях не можем да нанасяме цветови корекции и и да прилагаме ефекти.
Тъй като не са реалните файлове, тяхна нискокачествена версия.
Освен това, че олекотяват работата на програма още едно предимство на свързаните изображения е възможността да актуализираме вида им, ако успоредно сме ги отворили в растерна програма и нанасяне промени върху тях.
За да обновим свързано изображение, от меню "bitmaps" избираме "update from Link".
В даден момент щом преценим, че можем да поставим снимката с реалното и качество.
След като сме приключили работа по останалите елементи от дизайна и можем да се заемем със снимките.
От меню "bitmap" обикновено избираме "break link" за разрушаване на връзката.
Същото можем да направим и от докера, който отваряме от "windows", "dockers" и "links and bookmarks".
След селектиране на линка за свързаното изображение имаме три възможности.
Преглед на изображението със зададената по подразбиране програма.
Другата възможност е, ако успоредно се нанасят корекции в растерна програма, да обновим вида на изображението от "update from Link".
И третата възможност е на мястото на свързаното изображение да поставим оригиналното, като натисна бутон "Break Link".
С това снимката вече не е свързана чрез линк, а е вградена в документа.
Макар да се смята, че при печат свързаните изображения могат да се получат с добро качество.
Като разбира се, ще трябва да се потвърди, че всеки свързващ линк към изображение е актуализиран.
Препоръчва се преди изпращане на файлове за печат снимките да се вградят чрез разделяне от линка.
С цел избягване на проблеми с намирането им по папките.
Третата опция за вмъкване е "import as high resolution file for output using OPI".
Тя е активна за изображения, като тези с формат "tiff".
И създава линк към по-висококачествена версия на файла върху даден "open prepress interface server".
Четвъртата опция е "resample and load" за преоразмеряване преди вмъкване.
И можем да използваме за растерни файлове, които не поддържат слоеве и обекти.
Изключваме файловете със формат “psd" и "cpt".
В прозореца за преоразмеряване можем да променим ширината и височината, пропорционално или поотделно.
В проценти или в дадена мерна единица.
Или да променим резолюцията, като при различните промени, можем да да сравняваме изходния размер на изображението този, който ще получим след оразмеряване и вмъкване.
Последната опция "crop and load" е за изрязване и вмъкване и ни позволяват да отделим предварително само определена част от изображения без слоеве.
Чрез свободно оразмеряване и позициониране на рамката за изрязване.
Или с посочване на отстоянието от горния и от левия ръб и задаване на точни ширина и височина.
Избрана мерна единица.
Изрязваме определено правоъгълна част от изображението, за да намалим размера му преди вмъкване.
На края остава да го разположим в работното поле.
И с това завършваме този урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да не затрудним работата на софтуера, докато работим над останалите елементи от проекта, можем да маркираме позицията на снимка, като вмъкнем неин по-нискокачествен вариант чрез избор на опцията при вмъкване...
Import as externally linked image
Import as high resolution file for output using OPI
Resample and load