Цветови модели CMYK и RGB - същност и приложение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще поговорим за основните цветови модели, асоциираните с тях палитри и ще видим защо е толкова важно да избираме подходящите при подготвянето на нашите документи.
В началото на този модул сигурно си спомняте, че при създаването на документа имахме два избора за основен цветови модел.
„cmyk" и "rgb".
Сега ще разкрием какво стои зад тези мистериозни съкращения.
"rgb" моделът най-много се доближа до възприятията на човешкото око.
И описва голяма част от видимия спектър.
Съкращението идва от имената на трите основни цвята.
"red", "green" и "blue".
Това са трите вида светлина, от които се получава бяла светлина.
Чрез добавяне един към друг.
Заради което тази система за смесване на цветовете е наречена адитивна.
При комбинирането на основните цветове.
Два по два се получават и трите допълнителни цвята.
Циан, магента и жълто.
"rgb" модела се използва при видео устройствата, мониторите и мобилните телефони.
И е най-разпространения цветови модел за компютърни изображения.
Как работи той? Представете си увеличени пикселите от вашия екран.
При повечето екрани всеки пиксел е разделен на три части.
По една за всеки вид светлина.
Червена, зелена и синя.
Всяка част свети с различна яркост.
И комбинацията от трите съставят цвета, който възприемаме за този пиксел.
При максимална яркост и на трите части.
Се създава зрително впечатления за бял цвят.
При минимална за черен.
А при комбинации с различно съотношение на яркостта възприемаме цветовете като по-наситени и ярки.
Или по измити и приглушени.
Проблемът със светлината обаче, че не може да бъде отпечатана на хартия.
Нейните принципи за смесване на цветове се използват във фотографията, сканирането, компютърните монитори и телевизията.
Но не и в печата, защото в печата работим с мастила и наслагването на червени, зелени и сини мастила би довело до получаването на черен цвят.
Ето защо се използват мастила с противоположния модел "cmyk".
Той е формирано цветовете циан, магента и жълт.
Допълнени с черен цвят.
Означен с "к", като последната буква на думата "black".
Трите цвята комбинирани в различни пропорции образуват в червено, зелено и синьо.
По-важното е, че при изваждане или намаляване на стойностите образуват белия цвят.
Заради което тази система за смесване на цветове е наречена субтрактивно.
Това е цветова система използвана при пълноцветния печат.
Обратно на "rgb" модела, където имаме тъмен фон при "cmyk" имаме светъл фон.
Например, хартия и върху нея с отпечатване се наслагва цветовете.
Всяка мастилена точка от отпечатаното изображения поглъща част спектъра на светлината.
И отразява останалата, която ние възприемаме като видима.
При наслагване на съставките с увеличаване на стойностите получаваме наситени цветове.
А колкото повече ги намаляваме, толкова по-светъл става получения цвят.
Когато се насложат четирите цвята, при максимална наситеност на стойността на черното.
Получаваме, така нареченото композитно черно.
Което е по-наситено от стандартно присътващото в палитрата 100% черно.
След като разгледахме двете цветови пространства нека ги видим върху графиката на видимия спектър.
За да покажем разликите между тях.
Виждаме, че "rgb" пространство има много по-широк обхват от "cmyk".
И че двете не се припокриват напълно.
Това означава, че не могат да представят еднакво количество цветове и по-важното "cmyk" не може да възпроизведе цветовете по абсолйтно същия начин, както изглеждат в "rgb".
Това ще рече, че ако отпечатаме "rgb" графика или изображения на принтер с "cmyk" мастила или тонери.
Резултата ще е коренно различен това, което виждаме на монитора.
Има начини, с които да предотвратим неприятностите.
Първо още при създаването на документа задаваме подходящият предназначението на цветови модел.
Това ни гарантира, че цветовете от основната палитра, с които ще работим са в модела, който ни трябва.
Добре е също да не използваме цветове, и от двата модела в един и същи файл, особено когато става въпрос за печат.
Тоест да не работим с "rgb" палитрата в документ с профил "cmyk".
Какво би се получило, ако го допуснем? Например, имаме този документ цветови модел "rgb", който сме създали за уеб и решаваме да използваме същите цветове във файл за печат.
Копирам обектите с "rgb" цветове документа с профил "cmyk".
Но какво се случва? Включваме бутона "proof color" за симулиране на цветовете при печат.
Виждаме резултата, който реално ще получим.
Ако изпратим документа за печат в този вид.
Можем да останем неприятно изненадани, защото сме очаквали едни цветове, а при печат се получават други.
Файла може да ни бъде върнат за доработка.
Това ще ни коства допълнително време за конвертиране на цветовете в правилния модел.
За конвертиране от меню "edit" избираме "find and replace" за търсене и заместване във файла.
Или заместване на обект.
Задаваме търсенето да бъде по цветови модел или палитра.
Натискаме "next".
След това посочваме да се търси модел "rgb".
И да бъде заменен със "cmyk" за всички запълвания.
Натискаме "finish" и накрая избираме "replace all".
Да проверим какво се е получило.
Включвам и изключвам бутона proof colors.
И двата случая цветовете не се променят.
Тоест това е резултата, което бихме получили при печат.
Но цветовете отново не ми изглеждат по желания начин, както са в "rgb" документа.
Това е така, защото "cmyk" модела не може да възпроизведе яркостта на цвете от "rgb" и се получават неизбежни загуби и разлики в цвета.
Затова е необходимо да се съобразим с спецификите на двата цветови модела.
Като избираме подходящия профил още от самото начало на работата.
И избягваме използване на "rgb" цветове във файлове за печат.
Надявам се този урок да ви е бил интересен и да ви бъде полезен при изготвяне на бъдещите проект

Тест за преминаване към следващия урок

 
Допустимо ли е да използваме цветове от RGB модела във файл за печат с цветови модел CMYK?
Не, защото при печат се използват CMYK мастила или тонери, които не могат да възпроизведат яркостта на цветовете от RGB
Да, защото цветовете са с еднакви стойности и няма ограничения за използване и на двата модела
Само ако изглеждат добре на монитора, без да ги конвертираме
 
Какво е приложението на двата цветови модела?
RGB се използва за уеб и различни екрани на устройства , а CMYK се използва в печата.
RGB е универсален, а CMYK се използва в програмите за графичен дизайн.
Двата модела се заместват взаимно за всякакъв вид приложение - уеб, печат и др. 

Въпроси и отговори

 • Може ли при Web файл да се работи с CMYK палитра ?

  Konstantina Atanasova:

  Може ли при Web файл да се работи с CMYK палитра ?

  Tsvetelina Despotova:

  Мисля че цветовете автоматично се преизчисляват в RGB, но може да има разлики в тоновете

  Венета Желева:

  Възможно е, макар да не е препоръчително. При експортирането така или иначе стойностите се преобразуват, но ще има разлики, защото двете цветови пространства не се припокриват напълно.

  RGBvsCMYK

  За цветовете от зона "C" няма да има визуална разлика след преобразуване от CMYK в RGB и обратно.

  Където няма припокриване, при преобразуването ще бъдат избрани възможно най-близките стойности и разлика ще има. Цветовете от зони "B" ще изглеждат различно след преобразуване в RGB (експорт на изображение за web), а тези от зони "А" ще се променят след конвертиране в CMYK (подготовка на файл за печат).

  Захари   Даскалов:

  Кривата на видност си е връх в оптиката. Нека разбираме физиката. Но математическите модели на цветопредаването са не по-малък връх. Трябва да се отдаде дължимото на IT специалистите инженери програмисти. Видимо няма връщане към химията на т.н. фотография. Днес бях в единствения по рода си музей на фотографията в България. Намира се в ... К а з а н л ъ к.

 • Как да конвертираме едно изображение от RGB в CMYK

  Светослава Величкова:

  Възможно ли е цветовият модел на едно изображение да бъде конвертиран от RGB в CMYK след създаването му? Как би се отразило това на цветовете при печат? Благодаря!

  Светослава Величкова:

  О, сега виждам, че отговорът се съдържа в урока...Днес практиката ме върна към този въпрос и се наложи да си го припомня.

  Венета Желева:

  Радвам се, че сте намерили отговора. Показаното е приложимо за векторни обекти, а как става с растерни изображения вижте в този урок.

  Светослава Величкова:

  Венета, благодаря! Но защо посоченият от Вас линк ме праща там, където съм стигнала до момента, а именно - в урока "Форматиране на текст (част 2)?

  Венета Желева:

  Светослава, опитайте чрез щракване с десен бутон върху линка и отваряне в нов раздел. Ако и така не става, отидете в Модул 7. Посоченият е Урок 2 за цветовите модели и преобразуването между тях.

  Светослава Величкова:

  Благодаря, Венета!