Преобразуване в растерно изображение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В началото на курса се запознахме с експортирането на съдържание от векторен файл към външно растерно изображение.
В някои случаи, обаче е необходимо да направим изображение вътре в самата работна среда.
За целта използваме командата "convert to bitmap".
Или преобразуване в растерно изображение.
Най-често тя се използва, за да предотвратим промяната на някои ефекти, получавани чрез интерактивните инструменти, които не искаме да бъдат коригирани повече.
Или за да нямаме проблеми при отпечатване.
Също така и за да се възползваме от разнообразните художествени ефекти предназначени за растерни изображения, който ще разгледаме подробно в следващите уроци.
За преобразуване в растерно изображение, най-напред трябва да селектираме единичен или няколко обекта, които искаме да растеризираме.
И след това отиваме в меню "bitmaps".
Ако продължим надолу към секцията с ефекти.
Забелязваме, че те не са активни и не можем да ги прилагаме.
За това първо, най-горе от менюто, трябва да изберем "convert to bitmap".
Или преобразуване към растерно изображение.
След което се отваря диалоговия прозорец с различните опции.
Първата от тях е резолюцията измерена в точки на инч.
В зависимост от приложението на изходния резултат можем да преценим коя възможност трябва да изберем.
За публикуване в уеб или за преглед на различни екрани.
Трябва да избираме по-ниска резолюция.
За печат избираме най-високото качество.
В долния край на прозореца имаме много полезна опция.
При всяка промяна на настройките за конвертиране към растерно изображение, виждаме очаквания размер на резултата, който ще получим от селектираните обекти.
Така лесно и удобно следим размера на изображенията, което ще се получи и своевременно да коригираме настройките.
Ако е необходимо да се съобразим с някакво ограничение за файловия обем.
От падащия списък можем да изберем някои от цветовите режими, повече, откоито вече познаваме от предходния урок.
Различните режими са подредени във възходящ ред според файловия размер, който ще получим.
Колкото по-надолу в списъка отивам, толкова по-голямо по размер ще е получавате растерно изображение.
Разбира се вида на режима зависи и от целта, за която ще ползваме изображението.
Допълнителните характеристики, които можем да добавяме от раздел "options" също повлияват върху размера на изображението, което ще получим.
Имаме възможност да зададем плавно размиване на очетливите ръбове, за да не изглеждат насечени, чрез поставяне на отметка пред опцията "anti-aliasing".
Или да зададем прозрачност на фона около селектираните обекти с поставяне на отметка "transperent background".
Ето за сравнение изображения без с изключена опция "anti-aliasing".
Изображения без и с прозрачност на фона.
Първата опция "anti-aliasing" може съвсем малко или въобще да не увеличи размера на крайното изображение.
Докато прозрачността, значително ще увеличи файловия размер.
Не всички от предоставените опции са активни за всеки от цветовите режими.
Например можем да включваме опцията "dithered" за всички 8, 4, 1 битови режими.
Прозрачността можем да включаме при всички режими освен черно-белия.
"overprint" на черният цвят можем да задаваме само при режим "cmyk".
След като зададем настройките според предпочитанията ни и съобразно конкретните цели, за които ще ползваме получения резултат.
Натискаме "ок".
Векторните обекти се конвертират в растерни изображения със зададените цветови режим и резолюция.
След конвертирането можем да забележим, че ръбовете на обектите изглеждат леко назъбени и не толкова ясни.
Това е недостатъка от конвертирането към изображение.
Качеството на получения резултат е по-ниско от това на изходните векторни обекти.
Но предимството е, че конвертираните обекти можем да обработваме като растерно изображение и да прилагаме различни художествени ефекти, които ще изпробваме в следващите уроци.
Както споменах в началото на този урок можем да преобразуваме в растерни изображения и ефектите, които получаваме чрез интерактивните инструменти.
Такива са хвърлената сянка и прозрачността.
За да конвертираме в изображения хвърлена сянка.
Първо трябва да разделим от обекта, върху който е приложена сянката.
След което селектираме само получения правоъгълник с прозрачност и го конвертираме в изображение.
Като от меню "bitmaps" избираме към "convert to bitmap".
От прозореца с настройките за конвертиране.
Избираме режим позволяващ запазването на прозрачен фон.
По същия начин можем да конвертираме в изображение и обект, върху който е зададена прозрачност.
Чрез инструмента "transperenty" Или да слеем в общо растерно изображение всички обекти върху работния лист.
С което завършваме този урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При конвертиране на векторен обект с прозрачност в растерно изображение сме получили бял фон около обекта. Коя опция не е била включена при конвертирането?
Transparent background
Anti-aliasing
Always overprint black