Работна среда: Докери и палитри

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Следващите елементи от работната среда, които ще разгледаме са докерите и цветовите палитри.
Докери са тези прозорци в дясната страна на екрана, съдържащи информация за документа, различните команди и полета за редакция на свойствата свързани с дадени инструменти или задачи.
Както и много други опции.
За да достигнете до докерите, изберете от меню "window", подменю "докерс" и ще видите огромен списък с различни докери.
Отметките показват кои от тях имаме отворени прозореца отдясно.
Първо ще разгледаме организирането на докерите.
Те могат да бъдат както подреждане в под раздели, така и да бъдат отворени в индивидуални прозорци.
В момента виждаме докерите като вградени подраздели на един общ прозорец, който скриваме от тези стрелки.
И показваме щракване върху раздел.
В момента имаме три вградени докера.
Преминаваме от един друг, като щракваме върху разделите.
Можем и да ги разместваме, като хванем с ляв бутон раздела, издърпаме и когато се появи черен разделител пускаме.
За да изведем даден раздел в индивидуален прозорец, хващаме с ляв бутон заглавието издърпаме докера встрани.
Това ни позволява да виждаме два докера едновременно.
Можем да вградим единия докери на друго място в работния екран, но тъй като това ще отнеме от полето за работа.
Най-добре е да поддържаме всички докери в общ прозорец.
Щракваме и задържаме върху заглавието.
След това издърпвам и когато се появи защрихованото поле пускам.
По всяко време можем да затваряме или отваряме нови докери.
Затварянето става като върху заглавието на докера приближим в долния край и с мишката натиснем хикса, който се появява.
Така затваряме отделни докери.
Добре е да се внимава с хикса в горния десен ъгъл, защото от него затваряме целия прозорец с всички докери.
Ако това се случи, винаги може да ги отворим отново.
Това става от меню "window" под мене "dockers" и избор от падащия списък.
Допълнителни докери добавяме от знака плюс и избираме от списъка.
Нека видим как се променя съдържанието в някой докери.
В "dockers" параметрите на обекта имаме три икони.
Когато не е селектиран обект, а е различен брой други икони в зависимост от това какъв обект изберем- векторен, растерен, текстов или друг вид.
Сега ще разгледаме цветовите палитри.
Това са набор от цветови мостри, които ползваме за оцветяване на запълване и контури.
Можем да ги показваме и скриваме от меню "window".
И списъка с палитри.
Избраната по подразбиране е основната цветова палитра.
Тя съдържа цветове, чиито стойности са в основният цветови модел, който е зададен за документа, в случая това е "cmyk".
Това можем да се уверим и като приближим курсора над някои от цветовете.
Виждаме името на цвета и под него стойностите в основния цветови модел.
Ако натиснем ляв бутон и задържим по-дълго се показват още нюанси на този цвят, които по принцип са скрити за по-голяма компактност.
Палитрите можем, като докерите да поставяме в друга част на прозореца.
С влачене и пускане и да ги вграждаме на местата където се появява защриховано поле.
Можем да настройваме и начина, по който изглеждат.
В момента виждаме цветовете разположени на един ред, които преглеждаме като щракнем върху единичните сиви стрелки.
За да покажем закратко всички цветове, натискаме двойната сива стрелка.
Ако искаме да виждаме всички постоянно.
Можем да ги покажем на няколко реда, като натиснем черната триъгълна стрелка.
И от "Rose" изберем един, два или три реда.
От същото меню избираме и други опции.
За показване имената на цветовете.
Превъртане до началото или края на палитрата.
И "customize" или персонализиране.
Избирам "customize" и от панела за настройки променям броя редове.
Добавим разстояние между квадратите в цветовете.
Или им задавам по-голям размер.
След което натискам "ок".
С това завършихме прегледа на елементите на работния екран и ще се видим отново в следващия урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
От кое меню можем да видим кои докери и палитри са отворени, а също и да показваме нови?
От меню Window и списъците в подменюта Dockers и Color Palettes
От меню View и избор от списъка
Тази информация не е достъпна в менютата
 
Как променяме разположението на докерите и палитрите в работния екран?
Издърпваме с натиснат ляв бутон към друго място в екрана
Щракваме с десен бутон и избираме Lock Toolbars, за да отключим позицията, и тогава ги издърпваме с ляв бутон
Не можем да ги преместваме, защото позицията им е фиксирана

Въпроси и отговори

  • Венета Желева:

    Потребителската среда може да бъде модифицирана с отделни модули, увеличаващи функционалностите на приложението - т.нар. „add-ons”. За създаването им са необходими комплексни умения за програмиране на XML, C#, Visual Basic, HTML, JavaScript и др.

    Между другото, собствени икони могат да се добавят и за отделни команди или за макроси. Ако се запише глобален макрос, след това в Options панела > Workspace> Customization> Commands може да му бъде назначена икона по избор (*.ico файл) и новия бутон да се изведе в някоя от лентите.