Създаване на брошура

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа как много лесно, можем да направим примерен проект за брошура или листовка.
Имаме документ с хоризонтално ориентиран лист.
Разделен на две части от водещата линия в средата на листа.
Тук ще минава сгъвката на брошурата.
За да разпределим площта за разполагане на отделните колони за текста и снимките, отново бихме могли да си послужим с поставяне на водещи линии.
След това в каретата оградени от водещите линии, можем да създадем текстови контейнери, в които да вмъкнем текстово съдържание.
И да разположим различни снимки.
По този начин за разпределяне на съдържанието, би бил удобен, ако имаме текст, преливащ от колана в друга.
Вместо с водещи линии, можем да си послужим с друг, изключително удобен за целта алтернатиен начин.
Най-бързо можем да разпределим площта на отделни карета с помощта на инструмента "table tool".
Той се използва за създаване на таблици.
За да очертаем таблицата използваме, като шаблон вече създадените полета.
Ако е по-удобно за вас можете първо да нарисувате на хартия, примерна схема, която да сканирате и вмъкнете в документа.
Или да разчертаете в работното поле с няколко правоъгълника.
След като разполагаме с някаква схема или скица, която да ползваме за основа.
Ще ни е много по-лесно да преброим колоните и редовете, които ще са ни нужни.
А между колоните, където ще има текстове и снимки ще предвидим добавяне на допълнителни редове и колони, които ще бъдат празни.
В процеса на работа ще видите какво точно имам предвид.
За да създадем таблица, отваряме меню "table" и избираме "сreate new table".
След това в прозореца, трябва да посочим брой редове, брой колони и общ размер на новата таблица.
След което натискаме "ок".
Таблицата ще се разположи в средата на листа.
Другия вариант да създадем таблицата е да изберем от кутията, инструмента "table".
След избиране на инструмента, започваме да чертаем таблицата по същия начин, по който създаваме геометрични фигури с натиснат ляв бутон.
С това създаваме таблица, която притежава зададените по подразбиране характеристики, които виждаме в лентата на инструмента.
За да променим създадената таблица, трябва да я селектираме и коригираме броя колони и редове.
Като добавяме допълнителни, междинни колони и редове за празните разстояния, между клетките с информация.
След това можем да скалираме таблицата и да настроим ширината и височината на колоните и редовете.
При появяване на курсора с двойна стрелка, издърпваме линиите, разделящи клетките.
Така структурирана информацията ще ни улесни и при необходимост от добавяне на допълнителен ред за текстови карета или снимки.
Тъй като няма да ни се налага да пренареждаме елементите.
И да създаваме новите полета по отделно.
Така в създадената таблица въвеждаме текст.
Освен това при необходимост можем да сливаме и разделяме отделните клетки.
Подредената по този начин информация форматираме много лесно.
Трябва да селектираме няколко клетки наведнъж.
И едновременно управляваме настройките на текста в тях.
При добавянето на снимките в проекта можем да си послужим и с един трик.
След селектиране на снимката, може да я придвижваме с десен бутон до желаната клекта.
Когато курсора и оцветяването на клетката се променят, пускаме десния бутон и избираме от менюто "place inside cell".
По този начин клетката играе ролята на контейнер, в който поместваме снимката.
И дори при увеличаване на излизащите извън клетката части няма да се виждат.
Подобно на поместването на снимка в "powerclip".
Добре е снимките да разположим последни.
Когато няма да променяме повече размерите на клетките.
Тъй като вмъкнатите в тях снимки биха се разтеглили, заедно със съответните клетки.
Можем да оцветяваме фона на отделни клетки.
Трябва да селектираме повече от една клетка, чрез задържане на бутон "ctrl".
След това можем да изберем цвят на запълване от падащата палитра в лентата с характеристики.
Или с помощта на пипетка, вземем цвят от документа.
След като сме подредили информацията, рамките на таблицата вече не е нужно да са видими.
Бихме могли да селектираме всички клетки и да премахнем външните им очертания.
Това става като с активен инструмент "table", селектираме клетките на цялата таблица.
От лентата с характеристики избираме промяна на рамките от всички страни.
И посочваме премахване на цвета им.
Ако тази мрежа от клетки,няма да ни е необходимо повече, като например когато подготвяме файла, за да го изпратим за печат.
Можем да разделим обекта "table" с "ctrl+k".
След което разгрупираме получената група от линии, правоъгълници и параграфни текстови обекти.
Изтриваме линиите, които повече няма да са ни нужни.
И така завършваме урока за нестандартния начин за създаване на брошура или листовка.
С този начин бихме си спестили много време и усилия за разпределяне и подравняване на съдържанието.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да селектираме от таблицата няколко произволно избрани клетки, задържаме клавиш...
Ctrl
Shift
Alt

Въпроси и отговори

  • Защо не мога да преместя снимка в клетка?

    Пламен:

    Когато се опитам да преместя снимка в клетка не ми се маркира самата клетка, не се променя цветът и и не се показва менюто - Place Inside Cell . . .

    Венета Желева:

    С десен бутон ли я влачите? Вижте във видеото.