Рисуване с инструментите от група Curve

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Сега ще се запознаем с инструментите от група "curves", с които рисуваме извити и прави линии.
Също и линии, съдържащи и двата типа сегменти.
С тези осем инструмента можем да изчертаваме отворени или затворени криви.
Първия струмент "freehand" с бърз клавиш "f5".
Служи за свободно изчертаване на линии.
Натискаме и задържаме ляв бутон и рисуваме така, както рисуваме върху хартия.
След като отпуснем бутона завършваме изчертаването на кривата и неравностите по линията се заглаждат.
Заглаждането можем да контролираме в лентата с характеристики от "freehand smoothing", като при по-висока стойност постигаме по-голяма степен на изглаждане и по-малко възли по кривата.
А при по-ниска степен, заглаждането е по-малко и съответно имаме повече възли.
От бутона "bounding box" можем да скрием селектираща рамка.
За да не ни пречи при рисуване или да покажем отново.
Прави линии създаваме създаваме със щракване за начална точка, придвижване на мишката и щракване за поставяне на крайна точка.
Когато създаваме права линия можем да ограничим посоката, като със задържане на клавиш "ctrl" чертаем хоризонтално, вертикално или през определени ъгли.
С "freehand" можем след като нарисуваме линия, да щракнем отново в последната точка, където се появява стрелка и от там да продължим рисуването.
По същия начин можем да затворим кривата, като при появяване на стрелка пускаме за затваряне на пътечката.
При рисуване, ако допуснем грешка със задържане на "shift" и връщане назад по очертанията можем да изтрием част от линията, която се маркира в червено.
След като отпуснем "shift" сгрешената част се изтрива и можем да продължим да рисуваме.
Следващия инструмент "2-point line" изчертава линия от две точки.
Задържаме ляв бутон и издърпваме и пускаме.
Можем да ограничим посоката с "ctrl" и да изчертаваме хоризонтални, вертикални или линии под ъгъл.
От лентата с характеристики, освен стандартна линия, от две точки, можем да избираме изчертаване на перпендикулярни линии.
Или допирателни линии.
Като при допирателните можем да прилепим към друг обект.
Да задържим "ctrl" и след това само Да управлявам с дължината на допирателната.
За изчертаване на тези два типа линии е необходимо да бъде включено прилепянето към обектите.
Следващия струмент "bezie" е един от най-често използваните при рисуване, заради голямата прецизност, с която можем да поставим възлите и възможността да ги контролираме.
С него създаваме линии, сегмент по сегмент.
Щракваме за поставяне на началната точка и преместваме мишката настрани.
Като не виждаме линията, но можем да изчертаем заоблен сегмент, като щракнем, задържим и управляваме ръкохватките.
Или само с еднократно щраквания можем да изчертаваме прави сегменти.
В следващия урок ще разгледаме подробно този инструмент, а сега ще преминем към следващия.
Това е "pen tool", с който също рисуваме прави и извити линии, сегмент по сегмент.
Като поставяме всеки възел с точност и контролираме формата на всеки заоблен сегмент.
С "pen" обаче виждаме предварително всеки сегментно, като рисуваме.
За разлика от инструмента "bezie", с който ги виждаме след поставянето на възела.
При "pen" можем да rзключваме предварителния преглед на линията от бутона "preview mode".
От "automatically add or delete nodes" включваме и изключваме опцията при приближаване на възел, за да го изтрием със щракване.
А върху сегментите да добавяме нови възли.
Следващи инструмент "b-spline" ни позволява лесно да създаваме продължителни, заоблени криви, с по-малко на брой възли, отколкото при рисуване с "pen" и "bezie".
С "b-spline" не чертаем сегмент по сегмент, а пътечката се изчертава между контролните плаващи точки, които поставяме.
При редактиране на такава крива със "shape" можем да преместваме контролните точки с, което управляваме извивката на кривата.
Можем също така да сменяме типа на междинните контролни точки от "float" или "clamp".
Ето така постигаме заостряне на върха.
Следващия подред инструмент "polyline" комбинира възможностите на "freehand" и "bezie".
И е лесен за употреба при бързо рисуване на комплексна линия.
Състояща се от редуващи се извити и прави сегменти.
С нея рисуваме със свободна ръка.
И изчертаваме прави сегменти, като накрая с двойно щракване завършваме линията.
При рисуване с "polyline" има и един трик за рисуване на арки.
След като щракнем за начало на права линия.
Задържаме клавиш "alt" и преместваме мишката в страни след, което щракваме, за да завършим изчертаването на арката.
Следващия инструмент "3-point curve" е за изчертаване на прости, заоблени линии.
Чрез задаване на три точки, като със щракване издърпване и пускане, първо зададем ширината.
Това са две точки.
След това с придвижване на мишката нагоре и щракване зададем третата точка за височината.
Накрая ще разгледаме последния иструмент от групата "smart drawing" .
Той ни позволява да използваме разпознаване на формата за изчертаване на прави и заоблени фигури, като конвертира, това което нарисуваме в някои от основните форми.
С този инструмент можете набързо да скицираме фигури, а "coreldraw" автоматично да ги превръщане на метрични обекти.
Правоъгълниците, елипсите трапецоидите, ромбовете и стрелките се разпознават като обекти.
Само трябва да пресичаме краищата на контурите.
Линиите и триъгълниците се възприемат като обекти съставени от криви.
Ако обекта не се конвертира във форма.
Само се заглаждат контурите му, а после можем да ги редактираме.
От лентата с характеристики можем да настроим нивото на разпознаване на формите.
И степента на заглаждане.
С това завършваме общия преглед на инструментите от групата "curve".
В следващия ще се запознаем по-подробно с "pen" и "bezie".

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои инструменти рисуваме кривите сегмент по сегмент, като поставяме отделни възли и контролираме извивките на кривата?
Bezier и Pen
Polyline и Freehand
B-Spline и Smart Drawing

Въпроси и отговори

 • Защо нямам функцията за изтриване?

  Десислава Златева:

  При мен това с изтриването чрез задържане на Shift не работи. Също така не ми се получават арките с натиснат Alt.

  Венета Желева:

  Здравейте, Деси,

  При задържане на Shift при Вас получава ли се оцветяването на линията в червено? Или линията се оцветява, но нищо не се изтрива? При други операции с използване на Shift има ли проблем?

  Относно трика с Alt – въведен е с Update 3 на версия Х6. Ако сте с по-ранна версия или при Вас тази актуализация липсва, възможно е затова арките да не се получават. Погледнете в меню Help > About CorelDRAW.

 • Може ли  променям размерите на шаблон така че да не нарушавам дистанцията между векторите?

  Георги Тодоров:

  Здравейте, Имам следното питане: Направих опит да начертая рамка за икона , която трябва да послужи за работа с плоскопечатаща машина или други машини с ЦПУ (без значение). Същата рамка бих искал да използвам шаблон за генериране на още рамки с различни размери. Условието което трябва да се спази е дистанцията между различните вектори да се запази една и съща след промяна на размера. На фиг 1 се вижда първоначалния обект на който дистанциите между векторите са следните: 25мм, 5мм, 5мм, 5мм. Какво се получава при промяна на размерите чрез „скалиране“: Фиг 2 :След пропорционално „скалиране“ на обекта дистанцията между векторите се увеличава, при скалиране по X или Y в едната посока дистанцията се спазва , в другата се увеличава и като цяло фигурата се разваля. Отделно установявам при първоначалната фигура че след пропорционално скалиране , дистанцията в горната и долната част на обекта , вместо 5мм е 6,09мм (но това не е толкова важно). Може ли и има ли бърз и кратък начин при който мога да променям размерите на този шаблон така че да не нарушавам дистанцията между векторите? Тъй като операцията ще се повтаря многократно може би използването на макрос е решение , но аз все още не съм стигнал до там , а и до клкото знам той се генерира от първичните и по-прости неща….Дано да съм се изразил правилно….. сега е 02:10 след полунощ :)

  Венета Желева:

  Здравейте,

  Шаблонът трябва да е оформен по различен начин, за да няма промени при скалиране. Предлагам Ви лесен вариант с 2 обекта. В случай, че външното очертание на рамката е фиксирания размер и тръгнем от него, се прилага Inside Contour с 1 стъпка от 25 мм. По получения вътрешен правоъгълник се оразмерява силуета на прореза, към който също се прилага Contour, но с 3 стъпки х 5 мм. (Ако се тръгне от прореза към периферията, се разменя последователността на обектите и се обръща посоката на ефекта.)

  При използване на шаблона двата обекта се оразмеряват последователно, а не заедно. Накрая всяка крива и нейния ефект се разделят с Break Apart и се изтрива излишния по-малък правоъгълник.

  Макрос също е вариант, но за комплексни операции не е достатъчно единствено записване на последователността от действия, нужни са познания за редактиране на кода.

  Георги Тодоров:

  Здравейте , Благодаря за вариантите които ми предложихте. Те са работещи , но ми се иска по-съкратен вариант(естествено :)). Информацията която спестих е че всеки отделен вектор е различен слой. Обектите които трябва да се модифицират за ден са окло 300, опасявам се че допускането на грешка ще е много вероятно. Бихте ли споделили с Краси Кръстев този въпрос? Решение в Аутокад също работи, просто да се въвеждат само координати по X и Y. Иначе с обичайните инструменти става , но е доста дълго :( Курсовете са суперрр Желая ви спорна нова година :)