Проект за календар (част 1)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този проект ще обединим познания от различни модули и ще създадем персонализиран многолистов календар.
С различна снимка на всяка отделна страница.
Освен наученото за макроса за календари ще припомним как можем да улесним работния процес чрез записване на временни макроси и клониране на обекти.
А като бонус още в първата част на проекта ще ви покажа една изключително полезна особеност за структурата на документните слоеве, която не сме се срещали досега.
Идеята за този урок беше провокирана от това, в макроса за календари няма готов шаблон, в който на всяка страница да имаме отделен месец и различна снимка към него.
За това искам да ви покажа как сами можем да си направим такъв календар и чрез възможностите на софтуера да създадем нещо оригинално и нестандартно.
В документа подготвих, предварително няколко елемента.
Правоъгълник и растерно изображение, които ще ни служат за фон.
Те ще се виждат на заден план на всяка от страниците, разположени под елементите, които за всяка страница ще бъдат с различно съдържание.
В долната половина ще бъде полето за месеца с името на съответния месец, дните от седмицата и датите.
В горната половина ще има различна снимка за всеки месец.
Над снимката на преден план във всяка страница ще се виждат логото на клиента и съответната година.
За да не утежняваме излишно файла, като копираме всички тези повтарящи се елементи на всеки отделен лист за единичните месеци.
Би било най-удачно да разположим тези елементи в "master" страницата на документа.
"master" страницата има една особеност, от която, именно сега е точният момент да се възпозваме.
Елементите, които ще се повтарят на заден план на всяка страница, трябва да бъдат разположени в "master" слой под слоя "desktop".
Елементите, които ще се повтарят на преден план над съдържанието на всяка страница, трябва да преместим в "master" слой над слоя "desktop".
По този начин ще подредим слоевете в "master" страницата.
За целта ще създадем 2 "master" слоя.
Натискаме стрелката и избираме "nеw master layer all pages".
Така създаваме на нов слой, който ще се вижда на всички страници.
В този слой ще разположим елементите, които ще са на заден план.
От стандартната страница ги изтегляме и преместване в новия "master" слой на "master" страницата.
Създаваме още един "master" слой, видим на всички страници.
Разполагаме го над слоя "desktop" и в него ще преместим елементите, които искаме да се виждат на преден план в страницата на всеки отделен месец.
След като направихме тези "master" слоеве.
Един за елементите на заден план.
Е един за тези на преден план.
Ще ви покажа какво ще се получи, когато създадем някакво съдържание в стандартната страница.
Със щракване активираме слой "1" от първа страница, за да можем да работим в него.
Ако в този слой от стандартната страница направим, правоъгълник с някакво запълване, можем да видим, че под него са разположени елементите от "master" слоя под "desktop" на заден план в листа.
На преден план са елементите от "master" слоя, който е над слоя "desktop".
Този правоъгълник няма да ни е необходим повече.
За това го изтривам.
А сега ще щракна отново върху първия слой от стандартната станица, за да го активирам.
Сега ще стартираме макроса за календари.
В него нямаме възможност да контролираме формата на клетките с текстовете, ще изпълним макроса два пъти, като при първото изпълнение ще създадем всички страници, но без поставяне на очертания.
А втория път ще генерираме в отделен документ единичен лист с поставени очертания, който ще ползваме като шаблон, за разчертаване на желания дизайн.
По някой от известните ви начини стартираме макроса за календари.
За да разделим страницата за всеки месец на две части, тъй като нямаме готов шаблон за целта, ще модифицираме тази подредба, с която разполагаме.
Показваме всички месеци.
За език на текста задаваме "български".
Оставяме включена отметката за генериране на календар в текущия документ.
А за да разполовим страницата отиваме в полето "margine" и ще променим отстоянието от от горния ръб на листа.
Ще го сложим на 125 милиметра.
А отстоянието от другите три страни, нека оставим така.
Раздела за имената на месеците и дните, нека променил височината на полето за месеца на 25 милиметра.
В настройките на шрифта избираме удебеляване.
И размер, примерно 50 точки.
За дните от седмицата задаваме изписване само с началната буква.
В настройките на шрифта избираме удебеляване и размер 20 точки.
Зададените настройки за делничните дни от седмицата прилагаме и за почивните дни в червено.
Удебеляване на шрифта и размер 20 точки.
Следващия раздел за датите променяме позицията на текста, като избираме центриране.
В настройките за шрифта избираме удебеляване и размер 26 или повече точки.
Същите настройки за шрифта задаваме и за почивните дни.
Вие може да оставите лунните фази.
Аз в случая ще ги премахна.
Както и текста за националните празници.
Остава да премахнем всички отметки за поставяне на рамки и разделители.
За да получим, само дати и текст.
Единствения недостатък е, че не можем да премахнем поставянето на бял фон под всеки месец.
По-нататък ще ви покажа как да го отстраним след генерирането.
И така пускаме генерирането.
След като е готово можем да видим, че в документа страниците са вече 12 на брой.
Имат поместените месеци върху бял фон.
Без да затваряме прозореца за макроса, за да можем да използваме същите настройки.
Поставяме обратно всички отметки за рамките и разделителите.
Премахване отметката за генериране в същия документ, за да не изтрием вмъкнатите преди малко месеци.
Избираме само един произволен месец, за който да се създаде разграфен календар в нов документ, в който по очертанията да създадем правоъгълниците със заоблени ъгли.
Пускаме второто генериране на нов документ с разграфения месец.
След като е готово можем да затворим прозореца за макроса.
Преди това можем да запазим настройките за форматирането, за да можем да ги използваме в готов вид следващия път, когато правим проект за календар.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В Master Page над слоя Desktop разполагаме слой с обектите, които искаме на всяка страница от документа да се виждат...
на преден план
на заден план