Прозрачност и оптически ефекти с Transparency и Lens (лупа)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме опциите в "corel draw" за създаване на прозрачност и прилагане на оптически ефекти.
Най-напред ще разучим ефектът "transperency", който има много широко приложение, благодарение на мощните си възможности.
Този ефект позволява върху оцветяването на обекта да се наложи допълнителна заливка за прозрачността.
С това всички обекти разположени под този прозрачност ще се виждат частично или напълно, в зависимост от настройките на прозрачността.
Типа на прозрачността се избира от групата бутони в лентата с характеристики, които много приличат на бутоните за задаване на тип на запълване.
Но тук са в черно и бяло.
И в горния си край имат квадратче, обозначаващо прозрачност.
Обозначаването им е в черно и бяло, защото чрез черното и бялото се определя степента на прозрачността.
Белите области са непрозрачни, докато черните са напълно прозрачни.
В следващите примери ще видите как точно изглежда това.
След селектиране на обект с инструмента "transperency" в лентата можем да видим типа на прозрачността, ако е приложена такава.
Ако не е приложена ще бъде активен бутон "no transperency".
Ако има приложена и натисна бутона, ще премахнем прозрачността.
От следващите бутони можем да зададем еднородна прозрачност.
Прозрачност с преливане между области с различна видимост.
Прозрачност с векторна шарка.
С растерна шарка, с двуцветна или с текстурна шарка.
При еднородната, както и при другите видове прозрачност.
От поле "merge mode" можем да управляваме режима, по който се смесват или по-точно казано наслагат цветовете на обекта с прозрачност, върху тези на обектите под него.
По подразбиране е зададен режим "normal" В зависимост от ефекта, който искаме да постигнем, можем да изберем някой от другите режими.
От "transperency picker" можем да изберем готова степен на прозрачност, щраквайки върху някоя от мострите.
Колкото по-ясно виждаме фона с малките квадратчета, толкова по-висока е степента на прозрачност.
Можем да настройваме прозрачността и ръчно от плъзгача в лентата.
Или от другия плъзгач под обекта.
Като при по-ниските стойности имаме по-плътен цвят.
А при по-високи обектът става по-прозрачен и виждаме обектите под него.
От следващите бутони определяме върху, кои части от обекта да се приложи прозрачността.
Само върху запалването, само върху контура или върху двете.
От бутон "freeze" замразяване текущия вид на всичко, което се вижда през прозиращия обект.
Така че изгледа, да не се променя при преместване на обекта.
В даден момент можем да размразим изгледа и отново виждаме обектите през прозрачния обект на нормалните им позиции.
От следващите бутони копираме прозрачност от друг обект.
Или отваряме прозореца с настройки.
Бутон "fountain transparency" се създава прозрачност с градиент.
По същия начин, по който и запълване с градиент.
Само че в случая, преливането е от прозрачната част, обозначена с черен маркер към непрозрачната част обозначена с бяло.
При прозрачността с градини имаме достъп до същите бутони за тип на градиента.
Можем да избираме между линейно, радиално, конично и правоъгълно преливане.
При селектиране на всеки от маркерите, можем да коригираме степента на прозрачност в полето до него или горе в лентата.
С издърпване на всяка от ръкохватки преместваме началото на всяка от двете зони.
С плъзгача между тях, управляваме плавността на преливане.
С издърпане на пунктираната линия преместване позицията на зоната на преливане.
С ръкохватката с кръг деформираме прозрачността.
Или можем да я деактивираме от лентата.
От "transperency picker" можем да изберем от готовите прозрачности с преливка.
Това са стандартите готови градиенти.
Но в случая, светлите им части придават непрозрачност.
А по-тъмните правят тази част от обекта прозрачна.
Освен от лентата задаваме прозрачност с преливка и чрез издърпване с мишката.
Като можем да добавяме нови маркери с двойно щракване.
Или да направим това в прозореца с разширени настройки.
Останалите видове прозрачност с векторна, растерна, двуцветна или текстурна шарка, прилагаме по същите начини, както и съответните видове запълвания.
Като за целта ползваме библиотеките със шарки.
И не забравяме, че светлите части остават цветовете на обекта видими, а тъмните части на шарката придават прозрачност.
Нека сега, накратко обърнем внимание на различните режими за наслагване на цветовете.
От полето мъртвото "merge mode".
Имената на някои от режимите идват от имената на математически или логически операции, които се извършват между стойностите на обекта с прозрачност и тези на обекта под него.
Тези режими можете сами да изпробвате един по един, тъй като са много на брой.
И в зависимост от цветовете на основата, върху, която поставяте обекта с приложена прозрачност, както и степента на прозрачност на наложения обект.
Ще получим различни интересни ефекти.
Тук ще обърнем внимание на някой често използвани режими.
За потъмняващ ефект можем да използваме режим "multiply".
Или режим "subtract".
При поставяне върху основа с цвят различен от бял или черен.
За бързо и лесно прилагане на оцветяващ ефект, върху единичен или върху група обекти можем да приложим режим "Color".
С режим "overlay" придаваме потъмняващ или изсветляващ ефект.
В зависимост от цвета на обекта с прозрачност.
Този режим е подходящ за прибавяне на текстури върху изображения.
За придаване на искрящ ефект на цветовете, върху тъмен фон, може използваме режим "screen".
Или режим "color doge".
Вторият метод, с който можем да прилагаме прозрачност, а също така и различни оптически ефекти е "lens", с който симулираме използването на стъклена лупа.
Леща на обектив или фотографска филтърна приставка.
През която гледаме другите обекти, разположени по-назад в структурата на слоя.
Лупите в "corel draw", променят начина, по който изглежда зоната намираща се под тях, но не и действителните характеристики на обекта.
Ефект "lens" можем да прилагаме към всеки векторен обект.
С изключение на тези с приложени ефекти "extrude", "contour" или "blend".
Можем да го прилагаме също и към художествен текст.
Или към растение изображения.
За прилагане на ефекта не разполагаме с отделен инструмент, за това от меню "efects" избирамw "lens".
Или с клавиши "alt+f3", отваряме докера с настройки за този ефект.
За прилагане на ефекта, селектираме избрания обект, от който ще създадем лупа.
Като това може да бъде геометрична или свободно изчертана фигура.
И от падащия списък в докера избираме желаното свойство на лупата.
Безефектна лупа.
Изсветляване.
Добавяне на цвят по еднитивния метод.
Цветово ограничение.
Персонализирана палитра.
Рибешко око.
Топлинна карта.
Обръщане на цветовете.
Увеличаване.
Нюанси на сивото.
Прозрачност.
Или контурен изглед.
След избора от предоставените ефекти за лупа, в полето "rate" можем да настроим степента на ефекта.
В прозореца за предварителен преглед в докера.
Виждаме как ще изглежда приложен ефекта.
Като промените се прилагат и в работното поле, автоматично с промяната на настройките.
Това става благодарение на включения бутон с катинар пред бутона "apply".
Dко отключим катинар бутона "apply" става активен.
И при извършване на промени те се визуализират в прозореца в докера, но не се прилагат в документа, докато не натиснем "apply".
Това ни дава възможност сами да изберем по-удобният за нас начин за прилагане на ефекта.
По-надолу докера, трите полета за поставяне на на отметки ни дават различни възможности за контрол на лупата.
От "frozen" получаваме сечението на изходния обект с контура на лупата.
Като получения обект е с променен вид.
При разгрупиране на замразен изглед, ще видим, че получаваме отрязъци от изходните обекти.
"viewpoint" създава изглед с формата на лупата, който можем да преместим в страни.
Но при преместване на обекта, позицията му в изгледа също се променя.
Можем да коригираме позицията от "edit".
След което натискаме "apply".
С последната опция "remove face".
Показваме ефекта на лупата, само там където покрива други обекти.
Тази опция не е достъпна за лупите със свойства, "fish eye" или "magnify".
По желание можем да комбинираме няколко свойства на различни лупи, върху един и същ обект.
Но е препоръчително да не се прекалява.
Трябва да се има предвид, че при натрупване на ефекти или прилагане към множество обекти, програмата ще започне да се бави.
Също и че при директно експортиране към други формати, обектите с прозрачност е възможно да не изглеждат както трябва.
Заради което е препоръчително да ги конвертираме в растерни изображения преди да експортираме.
И с това завършва на урока за прилагането на прозрачност и оптически ефекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да се вижда ефекта на приложена лупа само там, където покрива други обекти, трябва да е включена опцията...
Remove face
Frozen
Viewpoint
 
При приложена прозрачност с градиент черният маркер върху обекта обозначава..., а белият маркер - ...
прозрачност,... непрозрачност
непрозрачност,... прозрачност
завъртане,... деформация

Въпроси и отговори

 • Венета Желева:

  Защото го прилагате към кривите на заден план. Трябва да селектирате кръговете (обектите Ellipse), които са по-нагоре в структурата на слоя, и към тях да прилагате Lens ефекти.

 • Как да получим негатив на дадено изображение с помощта на команда  Invert Colors  от меню Effects (подменю Transforms)?

  Светослава Величкова:

  Не зная дали тук е мястото на този въпрос, с който се сблъсках в практиката: по-точно при изработката на проекти за печати на фирми, които разпечатвах върху полароидна плака. Въпросът ми е относно рамката (при придвижване с ляв бутон се оцветява в синьо), без която ефектът не се получаваше. Когато се случеше да "се изгуби" по някаква причина, командата не можеше да бъде приложена директно върху маркирания обект, а и никой от колегите не успя да ми даде отговор на въпроса как мога да я изчертая отново. Как мога да получа такава селектираща рамка, защото очевидно не е обикновен правоъгълник, изчертан с инструмента Rectangle Tool? Благодаря!

  Венета Желева:

  Не успях съвсем да рабера за тази рамка (кога и как се генерира, размерите и формата ѝ фиксирани ли са), но правоъгълникът ми изглежда съвсем редовен (в статус лентата - Rectangle on Layer 1). Ако служи само като помощен обект, за да се изпълни операцията, вероятно и друг правоъгълник би свършил работа или вместо очертаване на избрания обект може да се направи рамка по силуета с Create Boundary. При възможност направете снимка на примерен обект, върху който не може да се приложи ефекта, с отворен Object Manager, за да се види от какво е съставен и дали няма други скрити обекти.

  Светослава Величкова:

  Въпросната рамка /даже бяха няколко, но аз ги изчистих, за да е по-прегледен документът/ беше "унаследена" от предишния колега. И аз самата не разбрах как ги е изчертал. Печатът с елхата е направен точно с такава рамка, докато този отдолу е с правоъгълник, изчертан от мен с Rectangle Tool. В Object Manager-a се вижда, че трите рамки /двете горни са тези, които позволяват чрез съответната команда да превърна изображението в негатив/ се различават по цвят / предполагам, че е някакъв бъг на софтуера/. И трите рамки "се държат" като обикновени правоъгълници и позволяват да бъдат деформирани, ротирани и т.н...Да не би проблемът да е свързан с това, че ефектът може да се прилага само върху растерни изображения и тази рамка да прави точно това?

  Венета Желева:

  Не би трябвало да има проблем с векторни обекти, ефектът работи и върху двата типа. Това, което ми хрумва, е че заради цветовете може да не се получава желания резултат. Селектираният правоъгълник, показан на снимката, изглежда е с очертания, но без запълване (иконите на рамките в Object Manager показват цветовете на реалните обекти). При обръщане на цветовете ще се получат бели очертания, но за запълването няма информация, която да бъде преобразувана. Ето няколко примера с обръщане на различни цветови варианти (сивите обекти служат само за по-лесно разграничаване на незапълнените "рамки" от фона): Invert-colors

  Светослава Величкова:

  Благодаря за разяснението! Имах проблем и със самия софтуер, който вече е отстранен.