Вмъкване на специални знаци

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме използването на специални знаци.
Ако искате да използвате специален знак във вашия дизайн, например символите за регистрирана търговска марка, копирайт или други.
"corel draw" има скрити графики, които можете да намерите във всеки шрифт.
Също така има и отделни шрифтове, които предоставят богат набор от символи, които можем да използваме като "bullet".
Или означение за неномерирани списъци.
Най-добрия начин за вмъкване на специален знак е с докера stalker "insert character".
За да отворим този докер използваме клавишна комбинация "ctrl+f11".
Или отиваме в меню "text" и избираме "insert character".
В горната част на докера разполагаме с поле, което можем да добавим специалните знаци, които използваме най-често.
По-надолу от поле "font list" можем да изберем шрифт.
Всеки шрифт има собствена поредица от уникални символи.
Например при селектиран шрифт "arial" имаме на разположение различни специални знаци за търговските марки, авторски права, различни валути и други, за които няма бутони върху клавиатурата.
Също и за специалните символи на различни азбуки.
Благодарение на този докер няма нужда да знаем цифровите кодове на всеки специален знак.
Също така можем да се възползваме от много шрифтове Освен текстови символи съдържащи огромни колекции от иконки някой се състоят изцяло от картини и знаци.
Такъв е например щрифт "wingdings".
След като изберем шрифт.
От "character filter" можем да ограничаваме списъка със знаци, които да се показват.
По подразбиране се показват всички налични за този шрифт.
С поставяне на отметки избираме да се покажат само определени видове знаци.
Натискаме "close" и затваряме прозореца с филтри.
По този начин получаваме по-голяма прегледност, ако искаме да виждаме само определени видове знаци.
Ако искаме отново да виждаме всички видове.
Поставяме отметка пред "entire font".
Така се изчистват всички предходно поставени отметки срещу отделните филтри.
При шрифтовете съдържащи по няколко варианта за отделни основни знаци.
Като например "opentype" шрифтовете.
Можем да улесним прегледа и да си спестим щракането върху всеки отделен знак.
Като натиснем бутон "show all glyphs".
И покажем всички вариации в общия списък.
Освен това, за да виждаме повече знаци в списъка, можем да регулираме размера им сплъзгача за степен на приближение.
Когато изберем даден знак и го селектираме.
се появяват сини линии, ориентиращи ни за позицията му спрямо базовата линия.
От стрелката под списъка отваряме полето с допълнителна информация за селектирания знак.
Име, номер, уникален код, бърз клавиш и "opentype" характеристика.
И така след като се запознахме с всички опции на докера сме готови за добавяне на специален знак в документа.
Има два начина, по които можем да направим това.
С изддърпване или с копиране и поставяне.
За вмъкване като отделен обект.
Директно издърпаме с ляв бутон, селектирания символ.
И го пускаме върху работния лист.
Така знака се разполага като отделен обект от тип "художествен текст".
Със зададен по подразбиране големина на шрифта.
След което можем да го трансформираме и форматираме като всеки текстов обект.
Забележете в докера, че знакът, който вмъкнахме се добавя в полето за често използвани знаци.
Така лесно можем да го открием следващия път, когато искаме да го приложим.
За вмлъкване към съществуващ текст, можем първо да поставим курсора на дадено място от текста.
Например пред първата буква.
И отново с издърпване и пускане да вмъкнем знака.
При това той придобива същите големина и цветови характер, като текста, към който го прилагаме.
Можем да вмъкнем знак и по още един начин.
Като го посочим с мишката и натиснете бутон "copy".
С което той се добавя към полето с често използвани знаци, а също се зарежда в и клипборда.
След това щракваме на избраното място от текста.
И го поставяме с "ctrl+v".
Ако пропуснем да щракнем в текста.
И не се намираме в текстов обект.
Знакът ще се постави в центъра на страницата, като отделен обект от тип художествен текст.
С "copy" можем да заредим в горното поле знаци от различни шрифтове.
За да разполагаме с тях на един клик разстояние.
С десен бутон можем да ги копираме или изтриваме.
Изтриването става и бутон "delete" от клавиатурата.
В края на този урок ще ви дам един трик за вграждане на произволен обект като специален символ.
Това може да бъде някаква векторна форма или растерно изображение.
Копираме го от "ctrl+c".
След това влизаме в текстов обект по избор.
И с "ctrl+v" го поставяме.
След което той ще бъде третиран като текстово знак.
С изключение на това, че не можем да променяме цвета.
Но можем да променяме големината му, чрез контролиране размера на шрифта.
С това завършваме този урок за специалните символи.
В следващия ще се запознаем с една интересна опция при работа с артистичен текст.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши отваряме докера Insert character за вмъкване на специални знаци?
Ctrl+F11
F11
Shift+F12