Видове очертания. Инструменти от група Outline

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като се запознахме подробно със запълванията сега ще разгледаме характеристиките на очертанията и начините, по които можем да ги контролираме.
Когато селектираме дадена линия или друг графичен обект, който е в криви, в лентата с характеристики можем да открием групата контролери, с които променяме някой свойства на очертанията на селектирания обект.
С тази група сме се срещали няколко пъти досега.
Вече знаете от предишни уроци, че оттук можем да сменяме дебелината и типа на линията.
При незатворените криви можем да поставяме различни символи и стрелки в крайните възли.
Тези свойства, които променихме от лентата не се променят при увеличаване или намаляване на обекта, тъй като по подразбиране не са обвързани с размера на обекта.
Дебелината на очертанията остава същата, както и стрелките в двата крайни възела не се променят по размер.
Единствено ако променим дебелината на очертанието стрелките се уголемяват пропорционално.
Както и разстоянията и дължината на отделните чертички Но отново при скалиране на обектите очертанията не се скалират заедно с тях.
Тези както и други свойства на очертанията можем да променяме в панела "object properties".
За селектирания обект можем да управляваме различни характеристики, като дебелината на линията, можем да променяме мерната единица на очертанията, да зададем друг цвят, или да променим стила на линията.
От бутоните по-долу можем да управляваме начина, на показване на линията.
Първите три бутона можем да избираме ъглите на селектирания обект да се визуализират, като могат да са заострени, могат да са заоблени или скосени.
Нека да видим втората група, с която ще модифицираме линията.
Тук влияем на отделните малки линии, съставящи пунктираните линии.
Можем да избираме между квадратни върхове, които заемат точния размер на кривата.
Или при пунктираните линии да са с точен размер за всяка отделна чертичка.
Може да са заоблени върхове излизащи извън точния размер Това са удължени квадратни върхове, които също излизат от точния размер.
С третата група бутони управляваме позицията на очертанията при затворени криви.
Можем да избираме между "outside outline" А "insite outline" е навътре в обекта.
Или "centered outline" за позициониране на очертанията.
И е центрирано спрямо пътечката очертаваща обекта.
Тук ще направя едно съвсем кратко отклонение.
При подравняване и разпределяне на обекти, на които са зададени различни позиции на очертанията.
Може да забележите, че подравняването става спрямо подредбата на пътечките.
Ако искате подравняването или разпределянето да става не спрямо пътечките, а спрямо очертанията от панела "aline and distribute" преди подравняването, трябва да включите бутон "outline".
Да се върнем отново към опците на очертанията.
В панела "object properties" има допълнителна секция със свойства, която можем да показваме или скриваме от стрелката.
Освен от лентата с характеристики, от тук също можем да поставяме различни стрелки или символи в началния и в крайния възел на не затворените криви.
В полето отстрани можем интерактивно да управляваме формата и наклона на писеца.
Това става с издърпване и с ляв бутон в желаната посока.
Като формата на писеца зависи от избраната опция за визуализиране на ъглите.
Писеца може да бъде с овална или правоъгълна форма и да го деформираме и завъртаме с издърпване на мишката или да задаваме точни стойности на полетата за разтягане и наклон.
Всеки момент когато пожелаем можем да се върнем към основната форма на писеца по подразбиране, като натиснем бутон "default".
Най-отдолу имаме полета за някои допълнителни характеристики на очертанията.
"behind fill" ни позволява да поставим отметка и да разположим очертанията за запълване.
Ако поставим отметка на "scale with object" обвързваме текущата дебелина с дебелината на контура и чрез скалиране на обекта заедно с него пропорционално се скалират и очертанията.
Последното поле "overprint outline" можем да поставим при отпечатване очертанията да се отпечатат върху всички други цветове, които се намират под тях.
Някой от тези характеристики на очертанията можем да управляваме и чрез инструментите от група "outline".
Ако тази група не присъства в кутията с инструменти можем да добавим от бутона плюс и да поставим отметка пред "outlines flyout".
Тази група ни дава бърз достъп до няколко инструмента.
Основния инструменти от групата е "outline pen".
С бърз клавиш "f12".
Ни дават достъп до всички настройки на очертанията, с които вече се запознахме.
Освен от кутията с инструменти и с "f12" можем да отворим прозореца "outline pen".
И в статус лентата ще щракнем два пъти, но върху иконата на очертанията.
Втория инструмент от групата "outline" е "outline color", който задава цвят на очертанията.
Като този инструмент извикваме и с клавишна комбинация "shift + f12".
Имаме и още една възможност за избор на цвят на очертанията.
От бутон "color" отваряме панела за избор на цветове.
Прилагаме цвета върху очертанията от бутона "outline".
А също има възможност да приложим и цвят на запълване, като натиснем бутона "fill".
Групата "outline" също имаме бърз достъп за задаване на различни дебелини.
Можем да настроим бързи клавиши за всяка от дебелините.
Като отидем в панел "option" настройките за персонализиране на работното поле в раздел "commands" и под раздел "fill and outline".
Тук в раздела с команди дебелините на линиите са в точки, но това не бива да ви обърква.
Кутията с инструменти, както и в лентата с характеристики за този документ дебелините ще бъдат означени според мерната единица, в която е посочена в настройките за очертанията в панела "object properties".
С това завършваме този урок за най-важните свойства на очертанията, а в следващия ще научим как да създадем персонализирани очертания.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Инструментът Outline pen, който ни дава достъп до всички настройки на очертанията, извикваме с...
F12
Shift + F12
F11
 
 За да разположим очертанието на селектирания обект зад запълването, в настройките за очертанието поставяме отметка срещу...
Behind fill
Scale with object
Overprint outline