Ред на натрупване на обектите (Order) 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Настоящия урок ще се запознаем с понятието "оrder" или подреждането на обектите в йерархична структура на всеки слой.
В нов празен документ, най-напред ще създадем обект.
Нека това да бъде квадрат, който ще изчертаем с инструмента "rectangle".
Като задържането на клавиш "ctrl" ни позволява да запазим равно съотношението между страните.
Можем да оразмерим квадрата, като зададем точно стойност и натиснем "enter".
С клавиши "ctrl+space" се връщаме обратно към "pick tool".
Квадратът, който създадохме автоматично се разполага в слой 1 на единствената страница, която имаме в документа.
Ако създадем негово копие.
Като го придвижвам с ляв бутон и веднага след това щракнем с десен.
Новият обект се разполага най-отгоре в слоя.
Ако повторим копирането още няколко пъти с клавиши "ctrl+r".
Всеки нов обект се разполага на най-горна позиция в слоя.
Тоест обектите са подреждат отдолу нагоре в реда, в който са създадени.
Иерархичната структура на слоевете се изразява в това, че начина, по който са подредени обектите в слоя представя реда, по който се натрупват обектите един върху друг, когато ги придвижим, така че да се застъпят помежду си.
За да видим как точно се застъпват.
Ще оцветя всеки обект в различен цвят.
А сега ще ги приближа един към друг, за да се застъпят.
Начина, по който са подредени обектите един над друг в листа е същия начин, по който са разположени в структурата на слоя.
Синия квадрат, който се намира под всички обекти е разположен на последна позиция в слоя.
Квадрата, който е на най-горна позиция е над всички останали обекти.
С клавиш "tab" сменяме последователно мястото на селекцията в низходящ ред.
Към по-новия към по-старите обекти.
С шифт и shift+tab" селектираме в обратния ред.
Към по-старите към по-новите.
За да променяме реда на обектите можем да подходим по два начина.
Преди да ги демонстрирам ще създам два нови празни слоя и ще разположа слоя с обектите между тях.
Първия начин за промяна на реда вие е вече познат от предходния урок.
След като селектираме обекта или го посочим в структурата на документа.
С натиснат ляв бутон го издърпваме на друга позиция, където се появява черта.
По този начин придвижихме синия квадрат над всички останали.
Можем също да го придвижваме между отделните слоеве.
Втория начин е от меню "object".
Подменю "оrder" и да изберем някой от тези възможности.
Те са достъпни също така и в прозореца, който се отваря като щракнем с десен бутон върху маркирания обект и изберем "оrder".
Пред всяка от командите за промяна на реда.
Иконата показва по какъв начин се извършва тази промяна.
Ще започнем отдолу нагоре.
Като изберем "behind" и разположим селектирания обект зад този, който е посочен със стрелка.
Противоположната команда "in front of", с която разполагаме селектирания обект върху другия, който посочим със стрелката.
Останалите команди са за промяна на реда на обектите с една или с няколко позиции.
С командите "forward one" и "back one" или с клавиши "ctrl+pageup" и "ctrl+pagedown" преместване обекта с позиция нагоре или с позиция надолу.
С командата "to front of layer" или с "shift+page up" го поставяме най-отгоре.
С "to back of layer" или "shift+pagedown" го поставяме най-отдолу по всички обекти от този слой.
С другите две команди "to front og page" и "to back of page" преместваме обекта в началото или в края на страницата.
Като натиснем клавиши "ctrl+home" за "to front of page".
Се появява съобщение, че обекта ще бъде преместен в друг слой.
Натискаме "ок" и обекта се поставя на начело на страницата в най-горния активен слой.
С клавиши "ctrl+end" за командата "to back of page" отново се появява съобщението за преместване в друг слой.
Като можем да поставим отметка за скриване на съобщението в бъдеще натискаме "ок" и обекта се поставя на последно място в най-долния слой на тази страница.
Накрая като селектираме няколко или всички обекти и от "оrder" изберем "reverse order" обръщане последователността, в която са подредени обектите.
С това завършваме този урок за подреждане на обекти.
В следващия ще разгледаме различните възможности за промяна на формата им в зависимост, в който са организирани.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши поставяме обекта една позиция нагоре или надолу?
Ctrl+Page Up и Ctrl+Page Down
Ctrl+Home и Ctrl+End
С клавишите със стрелки

Въпроси и отговори

 • Защо?

  Tsvetelina Despotova:

  Немога да запълня квадратите с цвят, в режим enhanced съм? Оцветяват се само в object manager, но не и в работното поле?

  Венета Желева:

  Опитайте с вмъкване на външни обекти в този файл или отваряне на други файлове. Пробвайте да смените оцветяването и вижте дали пак се получава така.

  За да не се запълват квадратите, би трябвало кривите им да не са затворени, което обаче няма как да стане, ако са изчертани с Rectangle tool. По възможност качете тук снимка на екрана със селектиран някой от проблемните квадрати и отворен Object manager.

 • Може ли мястото, където се застъпват обектите, да бъде в друг цвят?

  инж. Мейлин Неджиб:

  Възможно ли е мястото, където се застъпват обектите, да е в друг цвят? Например като се застъпват син и жълт правоъгълник, мястото, където се пресичат да е в син цвят? Някаква прозрачност може ли да се създаде?

  Венета Желева:

  Възможно е чрез прилагане на прозрачност към горния обект с инструмент Transparency и избор от опциите за Merge mode. В примера е използван режим Subtract и цветовете се сливат както при смесване на бои: Transparency В този урок се разглеждат Transparency и ефект Lens, който също предлага варианти за смесване на цветовете при застъпващи се обекти.

 • Защо не мога да чертая правоъгълник ?

  Пламен:

  Когато започна да чертая с (F6) правоъгълник не се получава, все едно чертая кръг ?!?

  Венета Желева:

  Отговорът е в тази тема.

  Пламен:

  Благодаря !