Запознаване с основите на работата с камери в Maya 2017

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Здравейте, в този модул ще разберем как да създаваме и настройваме камерите в "maya".
Камерите са много важни за нашите анимации, за кадрирането на образите и за настройването на крайния изглед, така както ние искаме.
Както знаем по подразбиране нашият "viewport" и нашите изгледи в "maya" също са камери.
Но ние можем да създаваме нови камери, които да анимираме и настройваме спрямо нуждите си.
Тъй като не е добра практика самите "viewport" камери да ги използваме за тази цел.
Те ни служат по-скоро за работа и в процеса на работа да се улесняваме, да се приближаваме и така нататък.
Създаването на камерите става много лесно.
По няколко начина, единия от "rendering shell" менюто, ето този бутон тук.
Или от "create" таба имаме менюто "cameras", което можем да го изведедм.
Имаме няколко опции за създаване на камери.
"camera" ще създаде съвсем обикновена камера.
"camera and aim" ще създаде камера и насочващ обект, в който камерата винаги ще гледа.
"camera, aim an up" ще създаде също камера с насочващ обект и един допълнителен контролер, който винаги оказва коя е горната част на камерата.
Това служи когато анимираме, примерно влакче на ужасите и то се върти и сменя в различни посоки, но камерата винаги искаме да сочи нагоре, докато го следваме, а не да се върти изцяло с него.
Следващата е "stereo camera", които служат за създаването на стероскопични "3d" изображения.
"multi stereo rig" нr позволяваj да настройваме и да създаваме ригове за тези стерео камери.
Нека създам една обикновена камера, като просто кликна на менюто и го затворя.
В центъра, ако мина в "wireframe" режим на нашата стена се създадена нова камера.
Визуално тя репрезентирана, като доста проста филмова камерка.
Тази камера, нека върна обратно в режим с осветление и текстури и камерата е като всеки обект.
И ние можем да я местим в пространството, да я ротираме.
Както правим и с другите "3d" обекти.
Също така можем да гледаме през нея, така както гледам и през нашият "viewport".
Тъй като той също е камера.
Това става от менюто "panels", в който и да е от нашите "viewport" и след което от менюто "perspective".
Камерата, която създаваме по подразбиране е перспективна.
И от падащото меню имаме нашите перспективни камери в цената, както виждате камера 1 е камерата, която сме създали.
Ако я маркираме, вече изгледа на тази камера е всъщност това, което виждаме във "viewport".
Тук можем да я настройваме допълнително, да я местим и да е модифицираме по същия начин, по който и стандартния "viewport".
Ако премина в четворен изглед и с мишката докато съм още в перспективния и местя камерата.
Може да видите как тя се мести физически.
В манипулациите, които извършваме докато навигираме физически променят мястото на камерата и нейното ротация.
Това може да се види и от "channel box" на самата камера.
Тук също можем да настройваме транслацията и ротацията на камерата.
Също така, ако примерно в този "viaport", както съм селектирал камерата я местя, виждате как автоматично това се отразява и от "viewport" на самата камера.
Има и други начини за манипулация на камерите.
Нека се върнем в перспективния изглед и ако съвсем случайно деселкитарме камерата.
Сега в момента не сме я селектирали, ние сме вътре в нея, но нямаме нейните настройки.
Това става много лесно от първата иконка в нашия "viewport", която е "select camera".
Ще видите как се появяват нейните настройки.
И нека отидем в "attributed editor", за да покажа и другите начини за манипулация.
По-скоро другите типове основни камери.
Те се сменят от менюто "controls" и стандартно имаме съвсем обикновенната камера.
Следващата опция, която имаме е "camera and aim" и ако е маркирана нея ще видите как се появи една точка в нашата сцена.
Ако излезна от тази камера.
От "panels" и "perspective" и отида в нашето "viewport" изглед ще видите от камерата, която създадохме една линия, която се фокусира в тази точка.
Можем да селектираме тази точка и местейки я, виждате как камерата ни се върти и винаги гледа в тази точка.
Това е много удобно, примерно можем да нагласим тази точка и да я закачим към обекта.
И камерата винаги да следва неговото движение.
Ако сега селектирам самата камера и е движа из сцената, виждате, че тя винаги гледа в тази точка и се върти спрямо нея, като това е много удобно за анимация.
Следващият контролер, който имаме менюто "control" от "attribute editor".
Това е "camera, aim and up" ако го пусна него и ще видите как в самата камера отгоре се появи още една точка, която оказва винаги накъде е нагоре за нашата камера.
Както виждате товае оказаната посоката нагоре.
Нека селектирам отново камерата и върна към стандартна камера.
Освен тези манипулации други удобни манипулации също са, че можем да дублираме нашите камери.
И да създаване повече от една камера.
Това става по същия начин, както дубликирахме обект.
Както виждате създадохме камера 2, която е съвсем друга камера.
Освен, че дублирахме също можем да преименуваме нашите камери от "channel box".
От "outliner" и от където ни е най-удобно.
Примерно можем да я кръстим тази "render_camera".
Така знам, че от тази камера ще ренедим картинките.
След което в "panels" и "perspective" виждате, че имаме и новосъздадената от нас камера и ако щракна върху нея, вече навигираме нашата сцена през погледа на тази камера.
Последното нещо, което ще спомена в този урок също е много полезно и е нововъведение в "maya 2017".
Преди го правехме ръчно това нещо, а то е много удобно.
Тази камера сме я нагласили перфектно, но без да искаме мръднем.
С "ctrl+z" няма да върнем старото преместване на камерата.
За това много често искаме да я заключим след като сме наместили перфектно примерно ще бъде нашия кадър, но не искаме тази с камера случайно да преместим изгледа.
Това става след като сме селектирали камерата.
От ето този бутон тук, който е "lock camera".
Ако го щракна ще видите как определени неща от "channel box" на камерата станаха тъмно сини.
И сега каквото и да се пробвам да правя вътре във "viewport" това няма да стане.
Отключва се като пак щракнем този бутон и вече можем да манипулираме отново с нея.
В следващия същия урок ще се запознаем с основните параметри на самите камери.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да заключим параметрите на дадена камера, за да не можем без да искаме да ги променим?
От иконката Lock camera, която се намира в полето с инструменти на нашия изглед
От менюто Edit / Lock camera
От менюто Display / Lock camera
От менюто Modify / Lock camera