Параметъра Motion blur – или размазване на кадрите на обекта при движение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Предполагам, всеки от вас в даден момент е правил снимка на движещ се обект и този обект е изглеждал размазан.
Това е така, защото снимайки ние не улавяме единичен момент от времето, а определен интервал, който зависи от скоростта на затвора на нашия фотоапарат или видеокамера.
Заснемайки движещ се обект през този интервал от време камерата интерполира движението на обекта във всеки кадър и крайния резултати е снимка, в която е запечатано цялото движение на обекта за този интервал от време и затова се получава размазване.
Този ефект се нарича размазване на движението.
Ели както е термина "motion blur".
Степента на размазване на обекта зависи най-вече от това колко бързо се движи той и как е нагласена скоростта на затвора на камерата.
Нека сега да разгледаме как работи затвора в една камера.
При обикновена камера, която използваме за заснемането на снимки затвора работи по този начин.
Отваря се за някакъв интервал от време, позволява на светлината да премине през него и след, което се затваря.
Ако пък имаме видеокамера, то при нея затворът е един диск, който е изрязан триъгълник от него и въртейки се този диск, виждате позволява на светлината да премине за определен интервал от време и да се поема от нашият сензор.
В зависимост от големината на този отвор и колко е срязан този диск, толкова по-малко или повече светлина ще пропусне той.
Разбира се, колкото е по-бърза скоростта на затвора, толкова по-изострена ще изглежда нашата снимка и колко пък и по-бавно, толкова по размазана ще бъде.
Нека да видим реално как работят тези неща в "maya".
В тази сцена имаме анимирана хартиена вятърна мелница и ако пусна анимацията от "play".
Може да видите как тя се върти.
Ако спра анимацията, в който и къдър да отидем ще видите, че в този кадър само по себе си вятърната мелница изглежда стационарна.
За да пуснем "motion blur" ефекта в нашия "viewport", трябва да натиснем ето тази иконка, която се отнася до "motion blur" и след което ако пуснем отново анимацията ще видите вече как се получава едно размазване на образа при движението му.
Колкото по-бързо се движи, толкова по размазана става.
Сега в който и кадър да отида виждате, че обекта в определения момент изглежда размазан.
Това е заради ефекта, който имаме.
В първи кадър обект е стационарен.
Не е започнал да се движи затова тук нямаме този ефект.
Как можем да го настроим за нашия "viewport"? Това става много лесно.
Трябва да отидем в "renderer", за да изберем рендера за нашия "viewport".
И от настройките на "viewport 2.
0"
имаме таб, което се казва "motion blur".
Както виждате тук също имаме "enable"и "disabled".
Това е ето ето тази иконка.
След което имаме тип на "motion blur".
Като имаме само единствено тип "transform".
И отдолу имаме времето, за което се отваря нашия затвор, колкото е по-голямо това време, толкова по-размазан ще бъде нашия обект и обратно.
Ако сега вдигна времето на единица и пусна отново анимацията.
Видиждате как обектът започва да се размазва все повече.
Ако го вдигна на две.
Виждате как получаваме един доста интересен ефект на размазване нашето движение, тъй като това не толкова физически коректна стойност.
А пък ако го изключим на нула, виждате как вече нямаме почти никакъв "motion blur" .
Следващата настройка е "sample count".
Или най-просто казано, колкото е по-голямо това число, толкова по-добре ще изглежда нашето размазване в "viewport".
Колкото е по-малко това число, толкова по-лошо ще е качеството на размазване, но пък анимацията ни ще се визуализира по-бързо.
Виждате при стойност 4.
Доста лошо качество, но ако вдигна на 32 семпъла, качеството се подобрява значително.
Тези настройки, разбира се отнасят само това как виждам "motion blur" в нашия "viewport".
Ако рендерираме този кадър.
Ще видите как ефекта "motion blur" не е приложен, тъй като Арнолд и за този параметър отново си има отделни настройки.
Понеже това са ефекти, които са свързани с нашата камера.
То тези настройки, разбира се, се намира там.
За това, ако изключа рендера и селектирам камерата.
След което отидем под таба Арнолд.
Тук се намират настройките за нашият "motion blur" .
Както виждате първата настройка е "camera motion blur".
"use global settings" означава, че използваме настройките на Арнолд по подразбиране, които сме ги задали в "render настройките".
За това нека да видим тези настройки и ако отида в настройките на рендера, които ще разглеждаме по подробно, за сега само ни интересуват настройките, които имаме в "arnold render" за "motion blur" .
Виждате, че тук "motion blur" е изключен.
Можем просто да го пуснем от бутона "еnable".
След което имаме няколко настройки.
"deformation" пуска "motion blur" , но на обекти, които деформираме, които не извършват да кажем, както е в момента ротация или транслация, която използваме деформатори, които се огъват като листа.
Като трева, като лат и тъй нататък.
След което имаме "camera motion blur".
Ако движим камерата също може да се образува "motion blur".
След което имаме параметъра "key".
Това е колко под кадъра да създаде Арнолд, за да изглади нашия "motion blur".
По принцип, 4 като параметър е добра основа и всички обекти, които не извършват някакви хаотични движения по екрана биха работили дори и с тази малка настройка, но разбира се колкото обекта извършва по-хаотични движения, толкова би трябвало ние да вдигнем този "keys" параметър, за да подобрим качеството на "motion blur".
След, което имаме "shutter angle", това всъщност отговаря на този параметър "length".
При единица, както виждате "shutter angle" е 360 градуса.
При стойност 0, то е 0 градуса.
Нека да визуализираме по-лесно това със снимка.
Ето на тази снимка е обяснено доста добре.
При единица времеви интервал, дължината на затвора прави един пълен кръг 360 градуса.
При 0,5 респективно половин, при 0,25 са 90 градуса.
При 0,125 са 45 градусова ротация извършва нашият затвор.
При "shutter angle" 0 и дължина 0 няма да имаме никакъв "motion blur".
А при 1 ще имаме размазан обект и нека да проверим сега, ако оставя настройката на единица и отидем в "Arnold" и дадем "render".
Виждате, как вече обекта започва да изглежда доста по-размазано от това, което имахме преди и ефекта почва да му се прилага.
Имайте предвид, че този ефект както и "depth of field" садоста бавни за смятане.
За това виждаме резултата малко по-бавно.
Но ефектът е видим.
Ако изключа рендера и променя тази настройка на нула.
И го пуснем отново.
Ще видим как нямаме никакъв "motion blur".
След което имаме "position" параметъра.
Всъщност оказва откъде да започне нашия "motion blur" или един вид откъде да започне движението на нашият затвор.
Дали в началото на кадъра, в средата на кадъра края на кадъра или в "custom", тоест както ние си нагласим.
В началото на кадъра това означава, че ако сме в кадър 54, Арнолд ще сметне "motion blur" за кадър 53, 53,5 и 54 кадър.
Ако сме в "center on frame" Арнолд ще сметне "motion blur" за 53,5, 54, 54,5.
По тази логика, ако имаме край или "еnd of frame" то Арнолд ще започна смятането на "motion blur" от 54, 54.
5, до 55 кадър.
Това което ще видим при самия "renderer" е леко отместване на "motion blur" .
Тези настройки изцяло са, за да може художникът и артиста да репрезентира точно по начина, по който иска своята сцена и предаде посланието, което иска.
Като цяло това са настройките, които контролират нашият "motion blur" в Арнолд поне основните от тях и вече знаем как можем да пуснем "motion blur" за нашия "viewport".
И отделно как можем да настроим "motion blur" на Арнолд, за да направим нашите анимация да изглеждат една степен по-реалистични.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво използваме параметъра apperture blades?
За промяна на броя сегменти, от които е изградена апертурата на нашата камера
За промяна на кривината на сегментите, от които е изградена апертурата на нашата камера
За промяна на остротата на сегментите, от които е изградена апертурата на нашата камера
За промяна на отвора на апертурата на нашата камера

Въпроси и отговори

 • Захари   Даскалов:

  Може би посоката на въртене на въртележката по идея е заложена неправилно. При обдуване пропилерът се ориентира срещу течението и се върти по часовата стрелка. Може и да греша, защото много... много отдавна не съм държал в ръце тази отдавна забравена играчка. За целите на урока модела е избран много удачно.

  Кирил Пеков:

  Здравейте! Нищо чудно да съм завъртял въртележката на обратно, въобще не съм се замислил за посоката на въртене, моля за извинение ! Тук просто артистичната ми страна е надделяла над инженерната :).

  Захари   Даскалов:

  Моля да бъда извинен за забележката. Нека се разбере, че не е от педантичност на неангажиран зрител. От самото начало ми беше ясно, че такива са били творческите идеи на художника. Нека не минаваме в обяснителен режим. Курсът е прекрасен - софтуерът още повече. Допускам, че като му дойде времето, ще имам много въпроси технологически.