Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
7. Основи на камерите в Maya 2017<br>