Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
8. Основи на осветлението в Maya 2017 и Arnold