Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
2. Манипулация и организиране на обекти