Използване на слоеве

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме създаването на слоеве.
Те са един чудесен начин за организиране на сложни сцени.
Слоевете ни позволяват да сегментираме нашите сцени или да скриваме част от тях за по-лесна работа.
Да кажем, че искаме да селектираме тези дървета.
Доста пъти ще селектираме и земята без да искаме това да се случва.
Можем да сложим земята в собствен слой и след това да я скрием или показваме според нашите нужди.
За да стигнем в менюто за слоеве, трябва да пуснем "channel box.
Това става от този бутон, тук.
Освен "channel box", тук отдолу този панел е нашият "layer editor".
Тук настройваме и правим нашите слоеве.
Имаме дисплей слоеве и "animation layer", ние ще се фокусираме основно върху дисплей слоевете.
Най-лесният начин за създаване на слоеве е да селектираме обект или обекти, които искаме да вкараме в слоя.
Нека за примера селектираме земята и отидем в меню "layers", като тук имаме две опции.
"create empty layer" който създава празен слой, в който няма обекти и след това можем да слагаме обекти в него.
Втората опция "create layer from selected", това създава слой и автоматично вкарва в него селектираните обекти.
Нека използваме втората опция.
Маркираме я с левия бутон на мишката.
Както виждате тук долу в празното поле, веднага се появи първият създаден от нас слой.
Можем да променим неговото име, като щракнем два пъти с левия бутон върху слоя.
Изскача ни това прозорче, в което в раздела "name" можем да напишем име на слоя.
Също така можем да сменим самия цвят на слоя, за да ги организираме по-лесно в нашия "layer editor".
След което дадем "save".
Както виждате в слоя промени своето име.
Бутоните, които имаме в ляво от името на нашият слой.
Първия бутон, в който има буквата "v" всъщност включва и изключва видимостта на този слой.
В момента с "v" означава, че сме пуснали слоя.
Ако щракна с левия бутон на мишката ще видим земята изчезна, тъй като скриваме този слой в момента.
Ако пак маркираме, земята се показва.
Втори бутон, в който имаме буквата "p".
Той не е толкова важен в процеса на нашата работа.
Просто ни позволява да включваме или изключваме даден слой, докато сме в "playback" режим.
Третия бутон, който всъщност е доста важен.
В момента е празен, като това означава, че ние можем съвсем спокойно да селектираме и земята включваща и другите обекти.
Ако щракнем един път на него.
Ще видим как се появява буквата "t".
Това идва от "template" и както виждате текстурата на земята изчезна като цяло само мрежата на самия елемент стои, като не можем да я селектираме.
Просто се виждаме, че е в сцената.
Ако кликнем още един път на третото квадратче, режима се променя и буквата, която виждаме е "r", което идва от "reference".
Сега обектът е видим изцяло в сцената.
с неговите материали и текстури.
Но не можем да го селектираме.
Той седи като референтен.
Това е много удобно.
Мога да си селектирам различните обекти, но със сигурност така няма да селектирам и земята.
Нека направим втори слой, в който да кажем, че искаме да слектираме всички тези дървета.
Можем да използваме пак менюто "create layer from selected", или тази иконка тук, която всъщност е бързата иконка за тази функция.
Нека използваме нея и вече имаме втори слой.
Нека щракнем два пъти върху него с левия бутон мишката и да го преименуваме.
Запазваме промените.
Ако включим и изключим слоя ще видите, че се изключват обектите, които са в него.
Тъй е преименуван и искаме да имаме само дървета в него,а в момента сме вкарали и палатката и този камък.
Можем да изкарваме обект от слоя.
Просто трябва да ги селектираме, след което с десен бутон върху даден слой, кликнем и може да отидем на менюто "remove selected object".
След което, ако ги демаркираме и сега скрием и покажем дърветата ще видите как тези обекти вече не се влияят и те не са вкарани в този слой.
По същия начин може да добавим и други обекти, ако изберем другите дървета в нашата сцена.
Отидем с десен бутон и дадем "add selected objects" ще видите как обектите вече имат собствен свой само с дърветата в нашите сцена.
Това е много, много полезно.
И много лесно може да систематизираме нашите сложни сцени по този начин.
Ако искаме да изтрием слой, ттова също ще става много лесно.
Пак с десен бутон върху самия слой, и натиснем "delete layer".
Така се изтрива слоя, но не се изтриват и обектите, които са вътре в него.
Друга опция е "empty the layer", което означава, че се изкарват всички обекти, които са в този слой, а самия слой става празен.
Също така полезна опция "select object", която ако маркираме, селектира всичките обекти в този слой.
Това също е много полезно.
Слоевете са един невероятен начин за оптимизация и за систематизиране на нашата сцена.
Така, че ако работим по много комплексни сцени винаги е добре да създаваме слоеве, за да можем по-лесно да се ориентираме какво се случва в процеса на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В какъв режим трябва да е нашият слой, за да не можем да селектираме обекта в него но да го виждаме текстуриран?
Режим Reference или буквата R до нашият слой
Режим Template или буквата Т до нашият слой
Като изключим слоя в който е обекта
Не можем да виждаме обекта текстуриран докато е в слой
 
Можем ли да изтрием слой без да изтрием обектите, които са в него?
Можем без значение в какъв режим е слоя
Можем само ако слоя е скрит
Можем само ако слоя е в режима на Template
Можем само ако слоя е в режима на Reference
 
Как се добавят добълнителни обекти към слой?
Чрез задържане на десен бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез задържане на ляв бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез задържане на среден бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез менюто Edit / Add selected objects to layer