Добавяне на детайл и редукция на полигонални обекти, чрез командите Smooth, Add divisions и Reduce

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Използването на "subdivision" повърхнините е полезно, но понякога ще ни се наложи да приложим алгоритъма върху модела.
Това става чрез функцията "smooth".
Ако селектирам тази ваза и премина в режим на начален обект единица.
След което отида в менюто "mesh".
Тук се намира командата "smooth".
Нека я изберем.
Алгоритъма за "subdivision" се прилага върху обекта, но този път не е само предварителен изглед на това как изглеждал обекта, а прибавяме и геометрията, която ни е необходима за постигането на изглаждането му.
Отстрани този интерфейс, който ни изкача ни позволява да кажем на "maya" колко пъти да подраздели нашият обект.
Като имайте предвид, че всяко едно покачване на тези дивизии всъщност разделя всеки един полигон от нашият обект на четири.
Това означава, че ако вдигнем дивизиите на две, всеки един първоначален полигон се разделил на 16 нови.
Ако вдигнем на три, то тогава всеки един полигон се разделил на 32 и тъй нататък.
За това не е нужно да качваме тези дивизии, несъобразителна много, тъй като това би натоварило нашият компютър и нашите сцени излишно.
Нужно е да качим дивизиите, толкова колкото да постигнем плавна повърхнина, както и е изглеждал нашият модел при предварителния режим.
Нека се върна дивизиите на две.
След което ще излезна от командата.
Както виждате това вече е полигонален обект с приложен към него алгоритъм за "subdivision".
Ако сега експортна тази ваза тя ще се експортне по този начин, по който я виждаме и във всяка една друга програма.
Освен да приложим този алгоритъм за "subdivision", ние може да добавяме допълнително полигони и детайл към нашият обект, но без да го изглаждам.
Това става с командата "add division".
Ако селектирам този обект и отида в менюто "edit mesh" ще видим най-отгоре, че имаме командата "add divisions".
Ако я избера ще видите как тя добавя геометрия, но не изглежда допълнително нашият модел, колкото и дивизии да и слагам.
Това просто е начин да си добавим допълнително детайл, там където ни е нужно.
За да дообработим нашият обект.
Освен разбира се да добавяме геометрия има и начин да махаме такава.
И да редуцираме полигоните.
Това става от опцията "reduce".
Ако селектирам обекта и отида в менюто "mesh".
Тук се намира командата "reduce", нека я избера.
Автоматично се намалиха част от полигоните.
Интерфейсът, който се показва ни позволява да сменим методът на редукция на полигоните.
Като първият е процентно, вторият метод е по брой на вертексите.
Като можеш да казвам колко точно вертекса искаме.
С ляв бутон мога да ги променям.
Примерно мога да въведа 100 вертекса.
Тогава ще видите, че колкото и да се опитва да задържи нашата форма към първоначалната, то няма как с толкова малко детайл.
Затова имаме доста ниска проксимация на стандартния модел.
Нека го върна понагоре.
Другия метод за редукция е на триъгълниците в модела.
Всеки един полигон може да се създаде до най-малко до триъгълник, така че едно лице е всъщност два триъгълника.
Това е много важно при създаването на модели за игри.
Тъй като там се броят триъгълниците.
Тъй като те са по-сложни за манипулиране ние работим с квадрати.
Мислейки си, че имаме примерно 100 квадрата, се оказва, че нашият обект е изграден от 200 триъгълника.
И това е по-важното нещо, което трябва да спазваме, когато правим обект за игри.
Нека все пак върна на процентен метод и както виждате от тук може да кажем с колко процента да се опитва "maya" да намали нашите полигони.
Колкото по-малък процента, толкова повече за запазваме от първоначалните полигони, колкото повече увеличаваме толкова повече се намаляват, респективно.
Имаме няколко начина да добавим геометрия.
Единия е прилагайки алгоритъма за "subdivision" повърхнини.
Другия като просто добавяме допълнително полигони без да изглаждаме модела.
Както има начин да редуцираме нашите полигони, ако моделът ние е твърде тежък.
И вече не можем да работим спокойно с него.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да добавим допълнително полигони към нашия полигонален обект без да го изглаждаме?
Чрез командата Add divisions
Чрез командата Smooth
Чрез командата Reduce
Чрез командите Smooth и Reduce