Разясняване на Pivot на обект

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Когато извършваме манипулация на даден обек, билото ротиране, скалиране или преместване на обект.
Това става спрямо неговата собствена ос.
Или тъй нареченият пивот.
По подразбиране привота на даден обект се намира в неговия център, но ние може да променим това.
Тъй като може да ни е по-удобно, ако оста не се намира в центъра на обекта.
Нека да покажа, ако селектираме този обект, ще видите как гизмото на който и да е инструмент не се намира в центъра на самия обект.
А на друга точка в пространство.
В някои ситуации както казахме това може да ни е много полезно, но да кажем, че искаме да увеличим главата, ако го направим със "scale tool", който се включва от тук или от бутона "r".
И скалираме цялостно обекта.
Ще видим, че той се увеличава, но също така и променя позицията си и се премества нагоре, спрямо тази ос, от която тръгва гизмото.
В случая това не е полезно, защото по същата причина, ако се опитаме да завъртим главата на обекта.
Няма да се завърти около центъра, а ще се завърти около зададената му ос в момента.
Както виждате това не е желаният резултат.
За целта може да преместим центъра на въртене.
Или на манипулиране на неговия пивот, като това сатва по два начина.
Първият начин е когато маркираме, който и да е от инструментите два пъти, за да излезнат неговите настройки.
Ще видите, че тук имаме раздел пивот и в пивото имаме "edit pivot".
Ако щракна с левия бутон ще видите как гизмото се променя.
Нека още един път да го направя.
В момента ни позволява да може да сменим самата ос и ако преместя, по която и да е ос, пивота ще видите, че не се извършва манипулация с обекта, а преместваме само неговия център на въртене или скалиране.
Ако сега изключа "edit pivot".
Ще видите, че без значение на кой инструмент преминавам, вече центъра е в мястото, в което ние сме посочили.
Сега ако реша да завъртя пак главата.
Ще видите, че получаваме точно желания от нас резултат.
Върти се около собствения си център.
Също така, ако се опитаме да уголемим.
Виждаме, че тя седи на едно място и не се мърда нагоре-надолу.
Заради проблема с нецентрираната ос.
Дрег начин да центрираме точно пивота в центъра на даден обект.
Това е чрез менюто "modify" и командата "center pivot".
Ако я кликне с левия бутон ще видите как пивото се промени и той застана точно в центъра на обекта.
Това емного полезно, когато сме коригирали пивота, за да извърши някаква манипулация по по-удобен за нас начин и след това се наложи да го върнем отново в центъра.
Друг начин за промяна на пивото е чрез бързия клавиш "d", който ако задържим ще видим как се включва "edit pivot" функцията.
И пак ни позволява със стрелките от гизмото да променим неговата позиция, където си пожелаем.
Ако го преместя пак тук долу.
Ще видите как всички инструменти вече са с променена ос на действие.
След което отново от "modify" и фукцията "center pivot" може да върнем обратно пивота в центъра на обекта.
Това е много удобна и полезна функция.
В процеса на работа ще видите как може да използвате доста интересни трикове.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да преместим Pivot-a на обект в неговия център?
Чрез менюто Modify / Center pivot
Чрез менюто за настройки на инструмента за манипулация
Не можем да го променим
Чрез задържане на клавиша D и клик на десния бутон на мишката
 
Какво е Pivot на обект?
Това е точката около която се извършват манипулациите за селектирания обект
Това е центъра на обекта, който сме селектирали
Това е центъра на нашата сцена в Maya
Това е точката в която сме селектирали обекта
 
Как се фокусира камерата върху специфичен обект?
Чрез менюто View
Чрез менюто Show
Чрез менюто Panels
Чрез менюто Shading
 
Как се променя Pivot-а на обект?
Чрез менюто за настройки на инструмента за манипулация, или задържане на клавиша D
Чрез менюто Modify / Center pivot
Чрез бързия клавиш P
Не можем да го променим