Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
3. Основни похвати на 3D моделирането - запознаване с полигонално моделиране