Обединяване и разделяне на обекти с командите Combine/Separate

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Когато имаме два или повече отделни обекта, но искаме да ги обединим в един.
Използваме командата "combine".
Това се налага, когато имаме отделни полигонални обекти, но искаме да използваме някой от инструментите за моделиране между тях.
Например, ако имаме два отделни обекта.
Както в случая две половини на една сфера.
За да извършваме някаква операция за моделиране между тях, примерно да ги свържем, за да се получи една сфера.
И да се получи мост между тях.
Трябва първо да ги обединим чрез командата "combine".
Те стават изцяло нов обект и геометрията вече между тях е обща.
По този начин не се позволява да извършваме и различните операции за моделиране.
Ако искаме да свържем тази половина на сферата.
И половина на сферата с някаква операция няма да се получи и затова първо, трябва да ги обединим.
Командата "combine" се намира в менюто "mesh".
Както и в "shelf" менюто - "polygons".
Ето тази иконка "combine".
Ако селектирам двата обекта.
И натисна примерно от тук иконката "combine".
Ще видите как вече те се обединиха и сега геометрията между двата обекта стана една обща.
Имаме един изцяло нов обект.
Сега вече мога да използвам различни операции, за да събера двете сфери в едно.
Ако пък искаме да ги разделим няколко обекта, които не са свързани помежду си.
Това става от функцията "separate".
Тя пак се намира в менюто "mesh", "separate".
Или от "shelf" менюто, "polygons", иконката "separate".
Ако селектирам пак двете сфери, тъй като все още нямат обща геометрия, която ги свързва.
"maya" ще разпознае като две отделни обекта тези сфери.
Ако отида в менюто "mesh" и дам separate.
Ще видите как тя отново ги разведени в два отделни обекта.
Ако обаче са свързани двата обекта с обща геометрия.
Примерно ако бях създал мост от полигони между тях.
Командата "separate" нямаше да работи, тъй като "maya" ще ги отчете вече като изцяло един обект, който не е прекъснат.
И няма празно пространство между полигоните, което да ги раздели.
Командата е много полезна и както казах задължителна, когато искаме да извършваме операции между няколко обекта.
Както ще покажем по-натам в процеса на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искаме да обединим два или повече обекта, използваме:
Combine
Separate
Merge
Weld