Използване на функцията Loft, за създаване на NURBS повърхнина чрез криви

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Команда, която е полезна при създаването на "nurbs" повърхнини от криви, която ще разгледаме е командата "loft".
Тя работи като взима неограничен брой криви и създава плавна повърхнина между тях.
За целта нека да създадем няколко криви, за да видим как работи.
Ще започнем от примитива "circle", който е ето това бутонче от "shelf" менюто.
След като сме създали един кръг, нека го уголемим с помощта на "scale" инструмента.
След това преминаваме на контрол вертекси.
Нека да ги разместим леко, за да създадем някаква по-интересна форма.
Нека селектираме тази крива и я размножим от менюто "edit", "dublicate".
След което я преместим леко горе, може да я скалираме, да я завъртим леко нанякъде.
И нека още един път да дублираме пак тази крива.
И също да я преместим и да я завъртим.
След като имаме тези три криви.
Може да създадем плавна повърхнина между тях.
Командата "loft" работи на следния принцип.
Трябва да селектираме в определения ред, в който искаме да се създаде повърхнината съответните криви.
Това означава, че ако искаме да създадем повърхнина от тази до тази крива, трябва да селектирам първо тази крива.
След което да селектирам тази крива с бутона "shift" и най-накрая да селектирам последната крива.
Както си спомняте от предишен урок последно селектирани обект в "maya" е оцветен в зелено, а другите са оцветени в бяло.
След като селектирахме трите криви, нека да пуснем командата "loft".
От менюто "surface", "loft" и изключим нейните настройки от "options box".
Настройките са почти идентични с "revolt" функцията.
Също може да настройваме начина на интерполация, дали да бъде "linear", което ще създаде остри форми между трите криви.
Или "cubic", който ще създаде плавни форми.
Също така можем да настройваме колко сегмента да има повърхността, както и какъв да изходният тип геометрия, който да получим.
Аз ще оставя настройките по подразбиране и ще натисна бутона "loft", за да създадем нашите повърхност.
Създадохме една доста интересна и плавна повърхност.
Между трите криви, тук също важи, това че докато пазим историята може да селектираме някоя от кривите.
Преминавайки в режим на контрол на вертекси може да ги променяме.
Като по този начин модифицираме и повърхнината, която сме създали.
Ако селектирам повърхнината и отида в "attributed editor" ще видим и "node", който сме създали.
Откойто също можем да променим различните параметри на операцията.
"input curves", което ни показва кои криви сме закачили.
След което е интерполацията между тях.
Ако я сменим на "linear" ще видите как преходите стават остри.
Както и броят на сегментите, които можем да създаваме между кривите.
Като цяло както видяхте с тази операция може да създаваме бързо и лесно доста комплексни форми.
Тя също е много полезна.
Нека да изтрием създадените от нас обекти.
След което да се върне в "channel box" и този път ако забележите има още един слой, който сме създали, който се казва "loft".
Нека го включим от първото квадратче.
Тук може би вече забелязвате имаме една интересна клетка.
Която е изградена от кръгчета, които сме модифицирали, за да заприличат на основната форма на самолет.
Ще покажа как работи "лофт" командата върху тялото на самолета, като започна от първото кръгче.
Реда на селекция има значение.
Започвам последователно да селектирам всички кръгчета, за които искаме да извършиме операцията.
След което отида в менюто "surface" и дам командата "loft".
Създадохме основата на тялото на самолета.
Нека сега създадем и едното крило.
Ще премина в режим "wireframe", за да видя тази крива, която се скри от тялото.
След което селектирайки нея, селектирам и другите криви последователно.
Нека да се върнем в "shaded" режим с приложени материали.
И пак отивам на менюто "surface", "loft".
Както виждате създадохме и крилото, но то е черно, тъй като неговите "normlas" са обърнати и ние трябва да сменим тяхната дирекция.
Това ставаше от менюто "surface", "reverse direction" и сега създадохме и едното крило на този самолет.
Ще оставя другите крило на вас.
Като очаквам да потренирате с тази операция върху тях и да създадете основата за самолета.
Това което създадохме в предишния урок може да го видите от слоя "revolve", което всъщност бяха основите на самолетните двигатели.
С операцията "loft" може да създаваме бързо доста комплексни форми и тя е много полезна.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява Loft функцията?
Чрез нея създаваме NURBS повърхнина, изчертавайки криви които описват нейното напречно сечение
Чрез нея създаваме NURBS повърхнина, изчертавайки криви които описват нейния профил
Чрез нея създаваме NURBS повърхнина, изчертавайки крива която описва нейната дължина
Чрез нея създаваме NURBS повърхнина, изчертавайки криви които описват и широчината й

Въпроси и отговори

 • Как ви се вижда моя самолет?

  Краси Кръстев:

  Как ви се вижда моя самолет :) :) :) ?

  Кирил Пеков:

  Браво! Готов е да полети :) . Разбира се, след като видиш следващите уроци, ще можеш да го превърнеш в полигонална геометрия и да му добавиш още детайли. Примерно перките на двигателите :)

 • Кирил Пеков:

  Здравейте! Напълно възможно е да се сложи подложка, като Maya поддържа доста формати, както и възможността да се сложи видео като референтна подложка. В последният урок на 4-та седмица от курса , обяснявам точно как става този процес.

  Захари   Даскалов:

  Да и аз вече преодалях препятствието на 4-тата седмица. С този курс изпитвам удовлетвореност за сбъдване на мечти отпреди 30-тина години. Дано се намери време за реализиране на проектите. За разлика от приказките за анимацията в техниката може да се каже: "Очевидно и много... ама много вероятно".